Skip to main content

A. B. 0. !,<'. : Llyfr y Dosbirth Cyntaf. 8s. y c*nt; Llyfr yr Ail D>io-ibarth. Ss. y cant. *' ■........■---.—_----_-------- -- 1 - ■ ■■■ ■.■ cyf. xlvi. ionawr, 1897. «hif ^yí: ^3 ÄM. (Sreal: CYHOEDDIAD MISOL \ :■■■*. at \rtcâVi rTíî / AT WASANAETH <^_Y BEDYDDWYR. >Çt-<*> "CANYS N! ALLWN H\ ODIM YN ERBYN Y GWIRIONEDO. OND DROS Y GW1R)0NEDD."-PAIU. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Beibl: Ei le mewn bam a bywyd. Gan y Pareb. J. J. Williams .............. 1 Y Cymro Bach. Gan y Pareb. D. Powell 5 Gwasanaethu swj'dd diaeomaid yii dda. G»n y Pareh. I. James........................ 9 Dyledswydd mam tuag at ei phlaiit. Gan Mrs. Aim Williams ....................„. 13 Gwely y Pèrlysiau.........................,.......14 Cydwybod. Gan y diweddar Bareh. O. Gríffiths............................................. 15 TWYSE-NATJ, O WaHÂNOI, FETJSYDD,-- Pymtheg o ganigjrmmeriadau mawrion. 18 Ailenedigaeth ...................................... 18 Dynion mawr.......................................... 18 Adolyöiad Y Wasg,— Tbe Hope oí' Israel................................ 18 The Osinbrîdge Bible for Schools and Colleges............................................... 19 The Cambridge Greok Testament for Selioolsand Oolleges........................... 19 Goronwy Owon...................................... 20 Mabinogion u Lyí'r Coeh Hergest.......... 20 BoreuBywyd......................................... 20 Gweithiau ỳ Pareh. Chrisîiiias Evans ... 20 Cyínodohon .......................................... 20 Gasglíad Cenadol o'rWladfa Gymreig... 22 Daríun tri o feehgyn o Cbiua..............•„... 23 Bcdyddiadau yn China ac India......,'..... 23 Y newyn yn Ädia.................................23 Hanesioîî Cyfabfodydd,— Undeb Lerpwl a'r cyffiniau.................. 23 Birhenhead.............................................24 Bousfield 8t., Lerpwl..............................24 Heol y Castell, LlangoHen.....................24. Poneiau................................................... 24 Cyfarfod Daufisol rhau uehaf sir Benfro a rhan isaf sir Aberteifi..................... 24 Brymbo...:...............-................................ 25 Seion, Cefn mawr....................................25 Pandy, Glyneemog................................. 25 B ARDDONIAETH. Bedyddiadatj...............................;,.......gs Daedithiatj..........................................25 Galwadau......................................,......25 Peiodasatj............................................. 25 . ADOLYGIAD Y MlS,—- Blwyddyn ddu o lywodraeth Dyrcaidd.. 26 Aimibendod y galìuoedd Ewropiaidd ... 26 Cuba, Yspaen, a'r üuol Dalaethau ......26 Y fiwyddyn 1896 wedi t* ■rî'yn u............... 26 Yr Iwerddon a'r trethia-nt ymer<>drol ... 27 Y ddaeararyn ................;...................... 27 Crist, y Bugail da, Gan y Parch. H. C Wilhams............................................ 20 Yr Ymgnawdohad. Gau Hhit'hlfnin......20 Nos Caîan. GanMr. W.Pugh............... 22 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GOXGI. GEXAD0L...... YGymdeithas Genadol Uartreíoi......... 22 Ameywiaethau,— Gweinidogion .ymadawedig yu 1896 Ystadegaeili y Beäyddwyr am 1896 Uwyddiaot arijoliadol.................... Y wj 1 Inius w eddii) ................... Bretiddwyd Christmas Evans........ Delw Crist .,................................... Manion............................................ LLANGOLLEN; AEGRAFFWVD Ä ÇHTHOEDDWYB SAN W. WibLfAMi? SWYDDFA'R GREAL A'R ATHUAW. Pris Tair Ceiniog. 1 ^ I S m • tt 1 il ' -- ' r-wis. 2',e. Iri HOÌWyddOreo\".'V-.> n > Bedyddwyr, UoT ^ ' V teüiil m riíijit. ic . lîiuit, ös. 1 Cymhwys i bob dosbarth. Ar werth yn 8wyc " Gbbal. Bìaendáí. ÍAr werth yn 8wyddfaý