Skip to main content

Llyfr .V. B, C, £c; Llyfr y D mbirth Cyntif', 8s y cant; Llyfr yr Ail DJosbarth, Ss. y cant. Y GBEAL. RHAGFYU. I«ü6 TRAETHODAU, &c. Tredègar. (rilll 09 Y Parch. J. P. Davie y Parch. T. Lewis öylwedd pregeth. Gran y Parch. J. Rowe ...............................................312 Annibyniaeth eglwysig—beth ydyw' Grany Parch. M. Roberts........'....'...... 314 Trem ar Gymmanfa Arfon o 1870 hyd 18ÍHÌ. Gan y Parch. J. U. Jones........ 318 Llofflon. Gan Llofficr.......................... 322 CtOHEBIAETH,— At y Parch. H. C. Wüliams Adolygiad y Waso,— CYNNWYSIAD. Cyfarfod Chwarterol Gt-ogledd Ceredig- ion..................................................... Machynlleth ....................................... Darrenfelen .......................................... Everton Ÿillage, Lerpwl..................... Undeb Dyffryn Clwyd ........................ Undeb Dy tt'ryi ì Ceinog a Myllin ......... Corwen ... 322 Yr Athraw ......................................... 323 CasselTsFamily Magazine—The Quiver 323 BARDDONIAETH. Yr haf a'r gauaf. G-an tiltwh/fn/n Eisteddfod Cydweli draefìi ............................ Myfyrdod ar lan Clywedo Parcli. M. Maùrice ........ Ctíui Deici Gtcei Gan y 323 321 321 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— B^dyddiadau hynod............................. 324 Cènadaeth Llydaw .............................. 325 Hanesion Cyfarfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Arfon.................. 325 Hanesion Talfyredig Bedyddiadau................. Galwadau .................... Darlithiau.................... Marwgoffa,— 32« 826 327 327 327 , 327 327 327 328 328 MiSB Mary Jenkins .. Mrs. Mary Williams Adolygiad y Mis,— Etholiad Bradford................................ Yr ysgolion gwirf oddol........................ Ètholiad Llywydd yr Unol Dalaethau Y cerbydau newyddion...................... Adroddiad y ddirprwyaeth dirol ......... Amrywiaethau, — '' Nerth marwolaeth ".................. Mynediad Crist o dir y rhai byw Manion ...................................... Y Cynnwysiad ........................... 32!) 829 329 330 330 ::■,<» 330 330 331 YR ATHRAW AM 1897. Bwriedir helaethu yr Athraw am y flwyddyn nesaf i faintioli y mwyaf 0 Gyhoeddiadau Ceiniog perthynol i ünrhyw enwad yn Nghymini. Ychwanegir hefyd ddau Olygydd newydd i gynnorthwyo y Parch. H. Williams, yr hwn sydd wedi gweithio mor ragorol gyda'r Athraw am yr ugain mlynedd diweddaf, sef y Parchedigion H. Cernyw Williams, Corwen; a S. Glannedd Bowen, A.C., Gelli. Yn nihellach, addurnir ef â lliaws o Ddarluniau yn dal pei'thynas â phethau a phwyntiau YsgrythyroL Mewn gair, bydd i'r Athraw ani 1897, yn ei Draethòdau, ei Wersi, ei Ddadleuon, ei Holwyddoregau, ei Ddarnau Àdroddiadol, ei Dônau, ei Farddoniaeth, ei Newyddion Cenadoî, ei Ofyniadáu a'i Atehion, ei Ddifyr- ion, &c, &c, amcanu bod cystal a dim y mae wedi hod yn ystod y 70 mlynedd y mae wedi cael y fraint o wasanaethu Ysgolion 8ul Bedyddwyr ('ymru, a hwy yn unig. Dymunir am i'r uchod gael ei wneyd yn hyshys yn mhob ysgol, a<; am i'r dosbarthwyr wneyd pob ymdrech i osod yr Athraw yn nghyrháedd ein holl ysgoLheigion a'n pobl ieuainc yn gyfrredinol. Anfoner y rhif gofynol, a'r holl gyfnewidiadau, mor fuan ag fydd modd, i Mr. W. Williams, Publisher, Llangollen. LLANGOLLEN: ARGRA.FFWYD A OHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. m > » 1 ii (Holwvddore;r Titus Lewis, 2^c. 1 ri 1 iOlwyaaOre"r {Catechism y Bedyddwyr, lèc. " ° lCatechism y Flant, lc, y cant, i ÍCymhwys i bob dosbarth. Ar werth yn Swyddfa y Gbb&l. Blaendâl.