Skip to main content

Ll>*fr A-. B, 0, £c; Llyfr y Dosbarth. Cyntaf. 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. Cyf. XLV. Khif 539. Y GEEAL. TACHWEDD, 1896 CANYS Nl AllWN Nl 00I.Y1 VN ERBYH Y GWlftlONEOD, OSO OROS Y GWIRI3NED0."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Ffydd yn Nnw, a'n irwRitb mewn bywyd. Gan y Pstch. W. Snmuel ..................... 281 Llofflon. Gan Ltuffwr....... ...................... 2S5 Byr nodion ymarferol am yr Ysbryd Glûn a'i waitb. Gan y Parch. J. G. Jones..... 235 AnnibyniHeth eulwys;g—Betb ydyw 'i Gan y Parch. M. Rnbens............................. 299 Bwrw allan pytbreuliaid heb "ein dilyn ni:" Nodiadau ar Marc ix. 38—60. Gan y Parch. W. (í. ü*en, A.T.8.................. 291 Yr Epistol at y Galatiaid. » an Mr. D. Bassett, i Twrclifabi.............................. 293 TwYSBNAÜ O WaHANOL FEUSYDD,— Y mynydd gwyn a'r bedd gwag.............. 297 Portbi y pum' mil.................................... 298 Adolygiad y Wasô,— Present Day Primers .............................. 298 Tbe Epistle of Paul to tbe Ephesians......... 299 Salle briodol Cerddoriaeth yn y gwasan- aetb crefyddol....................................... 299 Dadguddiadau y Uadguddiad.................. 2M Theodosia Erne&t.................................... 299 Preaethau, a Gweithiau ereill................... 299 Blwyddyn eyda'rlesu.............................. 299 Uyhoeddiadau.......................................... 300 BARDDONIAETH. Melchisedec Gan Mr. B. Clwydfryn Davies 300 Y merthyr. Gan Mr. B. Ulwydfryn Dayies 300 " Yn yr ysbryd ar ddydd yr Arglwydd." Gan Mr. D Briallydd Phillips............... 301 Bedyddiad Crist. Gan lurwnrth............... 301 Beddarirrail John S. Williams, Talysarn. Gan leniiu M'iwrlh................................. 301 Cydweli. Gan Deui Gwendraeth.............. 301 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y cynllan ceiniog yr wythnos.................. 302 Ymadawiad Cenndesau .......................... 302 Ymadawiad dennaw o Genadtm............... 302 Y Parch. Timothy Richards, China ......... 302 Pn.shan................................................... 303 Ffair fawr yn Po-sbsn.............................. 303 Y irwaith meddygol................................. 303 Bedydd................................................... 303 Hanbsion Cyfabfodydd,— Cwrdd ChwarterMôn.............................. 303 Machyr.lleth .......................................... 304 Lerpwl ................................................... 305 Bbdyddiadau.......................................... 306 Mabwgoffa,— Mrs. Mary Rowlands, Llanfachraeth ...... 3C5 Adolygiad y Mis,— Ycyfarfodydd Hydrefol.......................... 307 Ymddiswyddiad Arglwydd Rosebery ...... 3"8 Manion................................................... 303 Arwerthgan W. WILLIAMS, Printer, $0., Llangotten. Esboniad ar y Testament Newydd, GAN Y PARCH. R. BLLIS, (CYNDDELW.) PRISOEDD. Ctprol I.—Sheets, 6s. 9c.........Cloth, 8s 6c.........Persian Calf, 10s. 6c. «. H._ «• 6s. 6c........ '♦ 8s. 6c......... " " 10s. 6c. «« IIL— •« 78. 3c......... " 9s. Oc......... " " 118. Oc. Copi cyflawn " Ip. Os. 6c......... '• lp. 6s. Oc......... " "lp.l2s.0c. Gwahoddwn ddosbarthwyr y GREAL i-erycbwyn C_U_Xil,¥7 yn ddiood tuae at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y derbynwyr i'w feddiannu mewn dnll holiol eemwyth. Rhoddir y chwecbed yn rhad i bob Clwb. nen i ddoebarthwyr llena byddoClubian. Dysgwylir tâl yn mhob amgrylchiad gyda'r arcbe'iion. Y mae y cyfroiau wedi en i hwymo yn srryf % bardd, rhai mewn Blue Cloth da, a'r lleill yn y Peisian Calf' goreu, gyda bevelled boards, a marble edges, a byddant yn addnrn i nnrhyw iyf'frell. D.8.—Llenad oes dosbartbwyr na Cblubinn, anf'mir nn neu y oll o'r crfiolau i unrhyw gyfeiriad, wedi talu éu clndiad, a ddetbynind tâl Uawn am danynt gan y Cyhoeddwr. ARGRAFFWYD LLANGOLLEN: A CHYHOEDDWYD GAN Pris Tair Ceiniog. W. WÍLLTAMS. ~, . _._ , m m (Holwyddoreg Titus Lewis, 2jo. lTl HolWYdClOre2r <Catechism y Bedyddwyr, ljc » ° lCatechism y Plant, lc, y cant, i JCymhwys i bob dosbarth. Ar werth yn Swyddfa y Gbbal. Blaendâl.