Skip to main content

Llyfr A. B, 0, ^c; Llyfr y D.is-harth, Cyntaf. 8s. y cnnt; Llyfr yr A.il Dclosbnrth, 8s. y cant. Cyf. XLV. Khik537. Y GREAL. MEDI. 1896. CAHYS Nl ALIWN Nl ODIM YN ERBYN V GWIRIONEOD, ONO OROS V GWIRIONEOO.'-PAUt. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Yr Ysbryd Glân yn eogoneddu yr Iesu. Gan y diweddar Barch. James Rowe...... 225 Crist fel Dysgawdwr. Gan y Parcb. Z. H. Lewis................................................... 231 Gweddi yr Arglwydd. Gan y Parch. lor- wertb Jones.......................................... 233 Llofflon. Gan Lioffwr ....'.......................... 236 Llythyr oddiwttb fab at fab. Gan Mr. Beo Williams....................................... 236 Cofnodion hanesyddol eglwys Pandy'r Oapel. Gan y Parch. W. T. Üavies ...... 238 TWTSBNAC 0 WaHANOL FBUSYDD,— Whitfield a'r trwatwarwr........................ 242 Llacrwydd with dderbyn aelodau............ 242 Addunedu ............................................. 2*2 Cartref.................................................. 242 GOHEBIABTH,— "Odfaon gydag Enwogion Ymadawedig." 243 ADOLYGIAD X WA8G,— History of Cbriistian Doctrine.................. 243 Cyfnodonon............................................ 243 BARDDONIAETH. Y gwragedd wrth y groes. Gan Trebur Aied 244 Bedd fy rr.am, ger afon Ebwy, yn mynwent Nebo, Glyn Ebwy. Gan Aauph G'ynEbwy 246 Genedigaeth Crist. Gaa lorwerth............ 245 HANE8ION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gbnadol,— Hanes Rhanbartb Chouping, China ......... 245 Y Parch. H. J.Thomas, Delbi, India......... 246 Sefydlu dwy orsaf newydd yn Lovo a Kinsaku............................................. 216 Cenadaeth Llydaw ................................. 246 Hanesion Cyíabfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Goirledd Ceredigion ~ 247 Cwrdd ChwarterGlànau Meirion............... 247 Undeb Bedyddwyr Uymru....................... 248 Heol y Castell, Llangollen........................ 248 Seion, Caerwys ....................................... 249 Caerlleon................................................ 249 Bbdyddiadaü.......................................... 249 Galwadau ............................................. 249 PBI0DA8AU ...................!.......................... 249 Adoltgiad y Mis,-^ Cyfarfodydd TJndeb Bedyddwyr Cymru a sir Fynwy yn Pontypridd..................... 249 Araetb o gadair yr TJndeb........................ 249 Ymuyrch ymosodol, neu Genadaeth Gar- trefol Undeb Bedyddwyr Cymru............ 260 Senedd-dymhor 1896................................. 260 Tir Arglwyddi Gwyddelig mewn gwrth- ryfel yn y Tŷ üchaf.............................. 251 Y Twrc a'i yrfa annynol........................... 251 Marwolaeth G. Rowlands, Ysw., Y.H., Llundain ............................................ 251 Marwolaeth gweinidogion........................ 251 Mahiow................................................... 261 Ambíwiabthau,— Ystadegaeth eglwysi Bedyddwyr Môn ac Arfon, 1896 .......................................— 252 ► rWTBC-fílL] YR EPISTOL AT Y RHUFEINIAID, Gyda Rhagarweiniad helaeth, Esboniad, &c, GAN Y PARCH. A. J. PARRY, CEFN MAWR. Pris 2/6 y gyfrol, y rhwymiad goreu 3/- y gyfrol, Cyfrol I.—Rhuf. i.—v. ■ Pris 2/6 y gyfrol, y rhwymiad goreu 3/- y gyfrol, Cyfrol II.—Rhuf. vi.—xvi. Iggf Y mae y cyfrolau wedi derbyn y cymmeradwyaethatt mwyaf brwdfrydig. Tblbbau:— Taliadan gyda'r orders. Y taliadau rnewn P O., ac i'fod yn llawn. Lle y derbynir 6 j copi, caniateir y seahfed i'r doebarthwyr; a lle y derbynir 12 copi ac ucbod, camateir y chwecbed. i Yr arebebion i'w banfon i'r Awdwr, Ii*v. A. J. Pnrry, Gefn tnawr, liunbon: neu i'r Argraffydd, | Mr. W. Wiiliam», "ÜbBal" fy " Athbaw" Office, Llnmioütn. D.8.—Ni anfonir i neb,oni bydd blaendâl gyda'r nrder. ARGRAFFWYD LLANGOLLEN: A CHŸHOGDDẄYD GAN W. Pris Tair Ceiniog. WILLIAM8. Tn Hnlwír/I/I^ íHolwyddoreg Titus Lewis, 2£c. 1 Cymhwys i bob dosbarth. "l w y UUOreff \ Catechism y Bedyddwyr, l£c. [ Ar werth yn Swyddfa y ~ lCatechism y Plant, lc, y cant, 6s. 6c.J Gbbal. Blaendàl.