Skip to main content

Llyfr A, B, C, £c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbartb, 8s. y cant. Cyf. XLV. Iìhif 536. Y GREAL. AWST, 1*96. CAHYS Nl AUWN Nl DDIM VN ERBYN V GWIRIONEDO, 0N0 OROS V GWIRIONEDD.'-PAUl. TRAETHODAÜ, &c. Cariad brawdol. (ian y diweddar Barch. O. Griffiths ......................................... 197 Gweddi yr Aiglwydd. Uan y Parch. Ior- werth Jones....... ............................... 205 Lloöiori. Ghtì Ltoirwr............................. iíi» Y diweddar Barch. T. J Robe-ts. Aber- mnw. Gan y Parob. J. Piokerinií.......... 208 Cofnodion banesyddol eglwys Pandy'r UHpel. Gan y Parch. W. T. Davies........ 209 BARDDONIAETH. Yr Hybarch R. Jones, Llanllyfni. Gan Ontet&Lifo».... .................................. 213 Y gwragedd wtth y groes........................ 218 HANESION CREFYDDOL A GAVLADoL Y Gonoi. Gbiíadol,— TeyrnBed,C"«.í«í i wmth Cenndol Ctm a ... 21* Apêl am 75<'p. iadedadu ysbytty .. ......... 214 Newyddion <> lanau y Uongo.................. 214 Cartrefi aaiddit»id argyfer uenethod India 215 CYNNWYSIAD. ( HaNÜSION CTFAHPODTDI),— C!\ mmar.fa Aifon................................... 215 Cymmanfa Caeifyrddiu mc Abertmfi........ 217 Cymmarjfrt Môn........................ .............. 217 Henl y (Jasteli, Llangollen........................ 217 HíNESION Tai.ftbbdio............................. 219 Bbbyddiadau.......................................... 219 Galwadau............................................. 219 Dablithiau............................................. 220 Marwgoffa,— Mr. E»aii ThomMS, (ìlrtn-y-Lni................. 220 Adolygiad y Mis.— Prifysuol Cymru................................... 223 AMBVWIAKTHAU,— Cyfrifon ar;anol Cymmanfa Dinbych, FHint. "a Meiiion.......................... ................ 223 Yn awr yn barod, Uyfrol I., pris 2/6 ; rhwymiad gorcit, pris 3/- Y R E P I S T 0 L A T Y UHUFBINIAID, Gyda Rhagarweiniad helaeth, Esboniad, &c, GAN Y PARCH. A. J. PARRY, CEFN MAWR. " Ac ar ol ei weled a'i ddarllen drwodd o glawr i glawr, em bam onest yw ei fod yu mhob ystyr yn deilwne o'i awdwr gallnog. Er fod Esbomadau Cytnraeg ar y Llytt yr at y rihmeiniatd yn lled liosog erbyn hyn, eto mae i'r Esbomad hwn yu sior ei le ei hun yn eu p.ith. Nid yw yn debyjí i'r nn sydd wedi e< ragfiaeiin ar y maes hwn. Adlewyrcha wahanfodaetti [iiidmiduaiity) ymwitwrar bob tndalen. Ei bnf nodwedd WRhamaelhol ydy w, et fod yn lOboniaii dadansortdol (niialyl'cii). ao felly yn trymhortb gwertbf«wr iddilyn ym'esymiad, hcì ddeall medd*» I yr apostol."—Yr Hiirnnwri. Tblbbaü.-—TaliaOan gyda'r otdets. Ý taliadau mewti H O.. ac i fod yn llawn. Lle y derbynir 6 copi, caniateir y se tnfe<l i'r dosbarthwyr ; a lle y derbynir 12 copi ac ucho 1, oaniateir y cbweched. Yr archebion i'w hanfon i'r Awdwr, Jìtti. A.J. Purry, Cefn mawr, fíwibon: neu i'r ArgraiTydd, Mr. rV. Wiiliams, "iìbbal" 8f "Athbaw" OJfice, Ltinijtollen. CYFROL II.—Yn awr yn y wasg. Pris 2|c , i w gnel gnnyr awdtir, HOLWYDDOREG ar "HANES IESU GRIST," »AN Y l'AHCH. I JAMKS, RHUTHYN.________________ Yn y wasg, pris swtlt. AMDDIFFYNIAD Y BEDYDD ORISTIONOGOL, Sef ADOLYGlAD ar lyfr y Parch. D J. Joi.es. gwetnidog gyda'r Methodistiaid yn Touiia, Aberdulais, ar'FBDYDD," (J.VN Y PARcH. EDWAltD PaRKY. A I.ERDULAIS. Telerau :-T»\n wtth dderbyn y Hjfo Y 7fed i'r dosbarthwyr. Rh<ddir 15 yn y d^siu. Pob aicheoion i'ẁ banfiin at yr awdwr, y Pabch. E. Pabbt, Aeidulais. S. Wales. ARGRAFFWTD LLANGOLLEN: A OHYHOEDDWYD GAN W. Pris Tair Csiniog. WILLIAMS. rn • tt i jj (Holwvddoreg Titus Lewis. 2ic. ) 1 ri liOlWyaa.Oreíi;<Catechism y Bedyddwyr, ljc. [ J ° lCatechism y Plant, lc, y cant, 6s. 6c.) Cymhwys i bob dosbartb. Ar werth yn Swyddfa y Gbbal. BÌaendâl.