Skip to main content

Llyfr A. B, U. £c; Llyfr y D >sbirth Uyntaf 8s. y cant; LM'r vr Ail ndosbnrth. 8s. y cant. Cyf. XLV. Kiiif535. Y GREAL. GOÌIPHENAF, 1896 "CANVS m «UWN Nl ODIM VN ERBYN V GWRIONEOD, 0N0 DROS 1 GWIRI0l»E03."-PAUt. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAT, &o. Y deffroad presermol tryda golwsr ar le yr Ysbryd Glân yn llwyddiant yr efengyl. Gan y Pareh. T. T. Évans..................... 169 Bedyddwyr Meirion a'u tri chyfnod. Gan Mr. R G. Roberts................................. 173 Gweddi yr Arglwydd. Uan y Patch. lor- werth Jones.......................................... 175 Bedyddwyr y Gmrledd. üan Mr. D. Roberts, (Dewi Muwitn) ........... ........... 179 Bedydd y Testament Newydd. yn oi ddall a'i ddeiliaid. Gan Mr. Daniel Jones...... 180 TWTSBNAU O WaHANOL FbüSTDD,— "Na fyddwch yn nyled neb oddim" ...... 184 Digon yn yr iawn................................... 184 Methu—y rheswm paham....................... 184 Gallu yrefeneyl....................................... 186 " Yr Arglwydd yw fy Mugail".................. 185 Cywilydd i «ywilyddio 01 blegyd ............ 185 Pa fodd i fy w yn hen .............................. 186 Pregethu effeitbiot ................................. 186 Adolyoia» * Was»,— Microoosmos.......................................... 186 Vavasor Powell....................................... 187 Cyfnodolion........................................... 187 BARDDONIAETH. Awyddfryd y Cnstion am arweiniad Ys- bryd Duw. Gan Imwerlli......... ........... 187 Er coöadwriaeth am M'. W. Jones, Birkn» ' head. Gan Mr.0*en Lewis.................. 188 l'r Paich. A. J. Parry. Gan Mtichraetli Món 188 "Mi garwn i fod yno." Gan Mr. W.'I, Jnbn 188 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL Y Gongl Gbnadol,— Pump 0 chwiorydd ................................. 16» Shansi ................................................... 189 " Y Ger.adaeth yu Iudia"........................ Is9 Hanbsion Ctfabfodydd,— feion. Glynceirioií ................................. 190 Athrofa Bangor...................................... 190 Ponciau................................................... 191 CymmanfaGerddorol DyffrynLlangol.eu... 191 Cymmanfa Gymreiar Mynwy..................... 191 Uymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion...... 191 Bbdtddiadau.......................................... 194 Adolygiad 1 Mis,— Troi y Mrd. Lloyd George, Herbert Lewis, ac ereill, allan o'r Tŷ ........................... 196 Etholiadau Frome a Wick........................ 196 Y mesur addysg....................................... W8 Coroni Ymerawdwr Rwsia........................ 196 Dryliiad y " Drummond Castle"............... 196 Mân ryfeloedd Prydain, &c...................... 196 Yn awr yn barod, Gyfrol I, pris 2/6; rhwymiad goreu, pris 3/- YR EPISTOL AT Y RHUFEINIAID, Gyda Rhagarweiniad helaeth, Esboniad, &c., GAN Y PARCH. A. J. PARRY, CEFN MAWR. " Ac ar ol ei weled a'i ddarllen drwodd o glawr i glawr, etn barn nnest yw ei fod yn mhob ystyr yn deilwnsr o'i awdwr galìuog. Er fod Esboniadau Cymrae* ar y l.lytbyr at y Rboreiniaid yn lled íiosog erbyn hyn, eto mae i'r Esboniad hwn yn sicr ei le ei hun yn en d ith. Nid y w yn debyif i'r un sydd wedi ei ragflaenu ar y maes bwn. Adlewyrcha wahanf' dteth {indittduuiilÿt yr ttwdwr ar bob tudalen. Ei brif nodwedd wahaniaethol ydyw, ei fod yn H:*boniad dadansoddol [jnialyiicul,, ac felly yn gymhorth gwerthfawr iddilyn ymresymiad, «c i ddeall meddwl yr apostol."—Yr fiurtintwn. Tblbbau.-—Taliadau gyda'r orders. Y taliadau mewn P O., ac i fod yn llawn. Lle y derbynir 6 copi, caniateir y sethfed i'r dosbartbwyr; a lle y derbynir 12 copi ao ucbod, camateir y chwecbed. Yr arobebion i'w banfnn i'r Awdwr. lt-v. A. J. Purrt/, Ce/n mnter, lìwibon: neu i'r Argraffydtti Mr. W. Willtam», "Ubbal" % " Athbaw" Office, lAunt/ollen. CYFROL II.—Yn awr yn y wasg. Pris 2\c., i'w gaelgan yr awdwr, HOLWYDDORËG ar "HANES IESU GRIST," <ÍAN Y PAHCH. I. JAMES. RHUTHYN. ARGRAFFWYD LLANGOLLEN: A OHYH08DDWYD GAN Pris Tair Ceiniog. W. WILLIAMS. __ _— , ij„ ítioiwyattoreg ritus Liewis, 240 Tri FTolWyClClOreír \ Catechism y Bedyddwyr, lèc. * a 1 j o (cateohism y riant,>., y cant, \ Cymhwys i bob dosbarth. > Ar werth yn 8wyddfa y 6s. 6c.) Gbbal. Blaendâl. "—*