Skip to main content

Llj fr A. B. V, _Ìí Llfẃ y Dosbarth Cyntaf 8s. y cant; Hyfr yr Ail Ddosbarth, 8fl. y cant. 03 03 _2j I., Cyf. XLV. Iìhif534. Y GREAL. MEHEFIN, 1896. " CAI.S Nl ALLWN Nl DDIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, 0N0 0R0S V GWIRIONEDO.'-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. SaHe y pwlpud yn nyfodol y genedl Gym- reig. Gan y Parch. W. Samuel............ 141 Bedyddwyr Meirion a'u tri chyfnod......... 145 Ann Griffîths a'i hemynau. Gan y Farch. H. Edwards.......................................... 146 Llofflon. Gan Lloffwr.............................. 160 Y Cymro Bach. Gan y Parch. D. Powell .. 160 fiwely y Pêrlysiau ..............................., 165 Dim testyn. Uan Mr. Roberts ............... 156 Odfaon gydag enwogion ymadawedig. Gan y Parch.W. Erans, G. & L..................... 168 Adolygiad _ Wasö,— Caniadau Burlwydon........................ 160 BARDDONIAETH. Blodau gwlad estron. Gan Hmri MylUn... 160 Englyn i gofgolofn Ann Griffiths. Gan Briwlyn................................................ 160 Saith eglwys Asia. Gan lìhudfao ............ 161 Chwaeth. Gari Mr. D. Aled Davies ......... 161 I'rParch. A. J. Parry. Gan MachraeihMón 161 Beddargraff i*r ddiweddar Mrs. Williams, Caerceiliog. Gan Machraelh Môn ......... 161 Angeu yn ddim i'r saint. Gan l\dr FAwy. 161 Beddamraff i'r ddiweddar Mrs. Hugbes, (Mair Alaw,) Lianerchymedd. Uan Machraeih M6n .................................... 161 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL Y Gonol Gbhadol,— Y Genadaeth .......................................... 162 Cenadaeth Llydaw ................................. 162 Armenia .............................................. 163 Saxony................................................... 163 Ougree, Belgium .................................... 163 Hanesion Cyfabfodydd,— Abergele ................................................ 163 Undeb Bedyddwyr Lerpwl a'r cyffiniau ... 164 Kirkenhead............................................. 164 Tabernacl, Brymbo.......... ...................... 164 lihosddu, Wrecsam................................ 161 Cyfarfod Chwarterol Môn ........................ 164 Llansantffraid, Glyndyfrdwy ................. 165 Cwrdd Chwarterol Ceredigion................. 165 Cyfarfod Chwarterol Undeb Dytfryn Ceir- iog aMyllin.......................................... 1C5 166 166 Bbdyddiadad.............................. Galwadau ..................................... Mabwgoffa,— Mrs. Mary Roberts, Llanfair P.0............. 166 Adolygiad y Mis,— Ail ddarlleniad mesur addysg y llywod- raeth................................................... 166 Ymreolwyr Gwyddeligr yn pleidleisio yn ffafr yrail ddarlleniad........................... 167 Mesur trethiant y tir .............................. 167 Beth ydyw barn y wlad ar y cynnygion?.. 108 Cyfarfodydd Mai.................................... 163 Marwolaeth tri o'n gweinidogion ............ 168 Mabioh................................................... 168 Yn awr yn barod, Gyfrol /., pris 2/6 : rhwymiad goreu. pris 3/- YR EPISTOL AT Y R II U FEINÍAID, Gryda Rhagarweiniad helaeth, Esboniad, &c, GAN Y PARCH. A. J. PARRY, CEFN* MAWR. " Ac ar ol ei weled a'i ddarllen drwodd o glawr i glawr, ein barn oneet yw ei fod yn mhob ystyr yn deilwng o'i awdwr galluog. Er fod Esbomadau Cymraeg ar y Llytbyr at y Rhnteiniaid yn lled , îiosog erbyn hyn, eto mae i'r Esboniad hwn yn sicr ei le ei hun yn eu plith. Nid yw yn debyg i'r un sydd wedi ei ragflaenu ar y maes hwn. Adlewyrcha wahanfodaetti {individuaiily) yrawdwrar bob tudalen. Ei brif nodwedd wahaniaethol ydyw, ei fod yn Esboniad dadansoddol (analylìcal), ac felly yn gymhorth gwerthfawr i ddilyn ymresymiad, ac i ddeall meddwl yr apostol."— Yr Jiurorawn. j Tblbb-ü:—Taliadan gyda'r orders. Y taliadnu mewn P.Ó., ac i fod yn llawn. Lle y derbynir 6 j copi, caniateir y seìthfed i'r dosbarthwyr; a lle y derbynir 12 copi ac uchod, camateir y cbwecbed. Yr arohebion i'w banfon i'r Awdwr, Rẁ. A. J. Pàrry, Oefn mawr, Iìwibon: neu i'r Argraffydd, | Mr. W, H'illiamn, "Gbbal" Sf " ATHBAW" Office, Llnn</ollen. CYFROL II.—Yn awr yn y wasg. Prts 2 _c , i w gael gan yr awdwr, HOLWYDDOREG ar "HANES IESU GRIST" GAN Y PARCH. I. JAMKS, RHUTHYN. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WJLLIAMS. Pris Tair Ceiniog. (HolwyddoregJTitus Lewis, 2_c. ftì l_c. Tn H0lWVClCL0re2: {Catechism y Bedyddwy , __^ * ** J ° (.Catechism y Plant, lc., y cant, 6s. 6cJ Gbbal. Blaendâl ÎCymhwys i bob dosbarth. Àr werth yn Bwyddfa y