Skip to main content

Llyfr A, B, C, £c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. Cyf. XLV. Khif 533. Y GEEAL. MAI, 1896 "CAMYS Ni ALLWN Nl DOIM YN ERBYN Y GWIRIONEDO, 0N0 OROS Y 6WIRI0NE00."-PAUL. Y CrNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Myfyrdodau wedi aneladd y Parch. G. Davies. D.D., tínnuor. Oan y Parcb. J. J. WilliHms.......................................... 113 0«ely y pêilysiatí................................... 117 Gweddi yr Artjlwydd. Gan y Parch. lor- werth Jones.......................................... 1 lô Dim sefyllfa irai.ol ................................. 121 Y diweddar Mr. I)avid Vauifban, Lluasty- dduallt, Staylittle, Llanbrynmair. Gan y Parcb. E. K. Jones ........................... 122 Lloffion. n»r\ Líofíwr............................. 127 Bedyddwyr Meiriou a'u tri chyfnod......... 127 TWTSENAU O WaHANOL FbüSTDD,— " Pwy a edwyn nerth dy soriant?''............ 129 Crogi y telyi:au ar yr helyg..................... 129 Pyddnnwch yr Ysbryd ........................... 129 Sut i ennill pethau da.............................. 129 Y creadur newydd yn un ifweddifrar........ 129 Drwepechod .................................. ..... l^9 Ifyuy. .................................................... 129 Adoltgiad t Wasg,— Tbe Ethics of theOld Testament............... 130 Homiletic Exp»sitioi,s ot St. Paul's Epistle to tbePhilippians................................ 130 Sermoiis ................................................ 130 Baptist Manuaìs...................................... 130 Trefecca, Llangeitho, a'r bala.................. 130 Antnnaethau Cymro yn Aörica............... 131 Tbe Cntical Review................................. 131 Moralityand Religion.............................. 131 The Saniiation of the Parm ..................... 131 CyfDodolion.............(............................... 131 BARDDONIAETH. Blodau gwlad estron. Gan H*vrJ MglHn... 132 Yr haul. Gan Mr. Robt. Williams........... 133 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL Y GONGL GeNADOL,— Ymweliad y Pa>-ch. W, R. Jnmes a'i briod ä Chymru............................................ 133 Cylarfodydd Mai .................................... 133 Newyddion o Otma ,v............................... 133 Bedyddiadau y:i China, &c...................... 133 Oenaiiaeth Llydaw ..................... .......... 134 Pla y pentref a'r Ysgrytliyr yn Llydaw ... 134 Hanesion Ctfabfodtdd,— Oyfarfnd Chwarterol Arton..................... 135 Lerpwl ................................................... 136 Seion, Cefn mawr.................................... 136 Gartb, Llangollen .............. ................... 136 Bedtddiadaü. Galwadatj .... 136 136 Mabwgoffa,— Y diweddar Bnrch. R. Jones, L ar.llyfni ... 137 Mrs. Uenjamiu Lewis, Oaerdydd............... 138 Adoltgiad t Mib,— Marwolaeth yr Hybarch Robeit Jones, Llaiillyfni........................................... 138 Pybyrwch yr aelodau Oymi.e>K ............... 139 Mesnr addysg y weinyddiHeth Doryaidd .. 139 Oyllideb aui y Hwyddyn ls95—36 ........... 140 Ambtwiabthap,— Awyr afiach yn y capel ........................... 140 Manion................................................... 140 Ar werth gan IV. WILLTAMS, Printer, <Sfc, 1 langollen. Esboniad ar y Testament Newydd, GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PBISOEDD. Ctfrol L—Sheets, 6s. 9c.........( loth, 8s 6c.........Persian Calf, lOs. 6c. «• II.— " 6s. 6c ... ..... " -8s. 6c......... •« " lOs. 6c. " III.— " 7s. 3c......... " 9s. 0c......... " " lls. Oc. Copi cyflawn " lp. 0s. 6c '......... " lp. 6s. Oc lp. 12s. Oc. Gwaboddwn ddosbarthwyr y GREAL i srycbwyn <OSLi"SU^S3£^Sk.'KT yn ddioed tuag at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y derbynwyr ì'w fediliatmn mewn tíull hollol esmwyth. Rboddir y chwecbed yn rhad i bob Clwb. neu i ddoj-bmthwyr lle na byddoClubian. Dysgwylir tâl yn mhob ampylcbiad gyda'r arcbebion. Y mae y cyfro'an wedi eu ìhwymo yn erryf a hardd, rhai mewn Blue Cloth da, a'r lleiM yn y Peisian Calf goreu, «yda bevelled boards, a marble edges, abyddant yn addurn i unrhyw lyfrirell. D.8.—Líe nad oes dosbarthwyr na Chlubian, nnfonir un neu y oll o'r cvfiolau i unrhyw gyfeiriad, Wedi talu eu cludiad, a dderb'yniad tâl llawn am danynt pon y Cyhoeddwr. LLANGOLLEN: ARGRAPPWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. Pris Tair Ceiniog. WJLL1AM8. (Holwyddoreg Titus Lewis, 2.Jc. rn • tt 1 11 i rioiwyuuoreg iitus uewis, z.jc 1 ri JdolWyClClOreff \ Catechism y Bedyddwyr, ljt. fc^ •> ~ lCatechism y Plant,;ic., y cant, \ Cymhwys i bob dosbarth. > Ar werth yn Swyddfa y 6s. 6c.J Gbbal. Blaendâl. ____