Skip to main content

•£§-> Llyfr A, B, C, }e.; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbartb, 88. y cant. Cyf. XLV. IIhif 532. Y GREAL. EBRILL, 1896 CANYS Nl ALLWM Nl OOIM Y* ERBYH Y GWIRIOHEOD, OND DROS V GWIRIONEDO.--PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAÜ, &o. Beirniadaetb sc ysbrydoliaetb. Gan y Parch. D. Powell................................. 65 Gweddi yr Arglwydd. Gan y Paicb. lor- werth Jones.............................. ........... 68 "Na ofelwch." Gan y Parch. I. James ... 94 Y deflroad presennol gyda ifíilwg ar le yr îsbryd Glân yn llwyddiant yr efeniryl. Oan y Parch. E. Evans ........................ 98 Bedvdd loan a "dechreu efencryl Iesu Grist, FabDuw." Gan J. M. R...................... 100 TWYSBNATI O WaHANOL FeDSYDD,— Dyffryn gostyngeiddrwydd ..................... ln3 | Teymasiad pechod mewn credinwyr......... 103 BARDDONIAETH. 1 Sioroiant Gan y PArch. J. Symlog Morgan 104 Yraddoldy. Gan Mr J. Edfrards............ 104 i Er cof am Mr». Grifflth, Bodedeyrn, Môn. Gan Machrurth Mûn .............................. 104 | HANE8ION CREFYDDOL A GWLADOL l| Y Goiret Geiíadol,— Diwedd y flwyddyn arinnol ..................... l°s Sarbau y Gymdeithas a'i gwaith............ 105 \ Cemioif yr wythnos at y Genadaetb......... 1°5 I Gweithreddd* ....................................... 105 \ Newyddion o China................................. 105 Newyddion o Tndia .............................. 106 congo............................................;;;;... ìoe 11 ANE8ION ClPAEFODTDD,— Undeb Hedyddwyr Cymreig LerpwJ a'r cyffirnan ............................................ 106 Uiideb Dyffryn Conwy a Festiniog............ 107 L'ango.len ............................................ 107 Undeb Bedyddwyrsir Fflint..................... 107 Athmfa Brtiigor...................................... 107 Undeb GweinidngÌDii Bedyddiedig y Rhou- dda............ií;-....................................... 107 IÌK1)YDDIADAU.......................................... 107 Ga.lwada.17 ............................................. 107 Mabwgoffa,— Y diweddar Barcb. Gethín Davies. D.D., Bangor................................................ 108 Mr. David Vaughan, Staylittle.................. 110 Adoltgiad t Mis,— Y blaid Gymreig yn y Senedd.................. 111 Tretniadneth y blaid Ryddfrydol yn y deyrnas................................................ 111 Y berw etholiadol.................................... 111 Rtholiadau y Hyrddau YbsoI ................. 112 Etholtadauy Cynghoraü Plwyfol, &c........ 112 Y Seuedd................................................ 112 Newyddion Tramor................................. 112 Mnrwolaeth y PnfHthrnw Dr. Gethm Davies 112 Marwolaetb Mr. E. Woolley, Drefnewydd... 112 Arwerthgan W. WILLIAMS, Printer, árc, Llangotten. Esboniad ar y Testament Newydd, GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PEISOEDD. Ctfrol I.—Sheets, 6s. 9c.........Cloth, 89 6c.........PerBÍan Calf, lOa. 6c. «• II.— •« 6b. 6c......... " 88. 6c......... •« " 108. 6c. " III.— •« 7s. 3c......... " 9s. Oc......... " «' lls. Oc. Copi cyflawn " lp. Os. 6c......... í' lp. 6s. Oc lp. 12s. Oc. Gwahoddwn ddosbarthwyr y GREAL i gychwyn CIi'UBÜÌIl'U yn ddioed tuag at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynoorthwyir y derbynwyr i'w foddiannu mewn dnll hollol eamwyth. Rhoddir y chweched yn rhad i bob Clwb, neu i ddosbarthwyr lle na byddo Clubiau. Dyagwylir tâl yn mhob amgylchiad gyda'r arcbebion. Y mae y cyfrolau wedi eu rhwymo yn gryf a hardd, rbai mewn Blne Cloth da, a'r lleill yn y Persian Calf goreu, gyda berelled boards, a marble edgos, a byddant yn addnrn i unrhyw lyfrgell. D.S.—Lle nad oes dosbarthwyr na Chlubiau, anfonir un neu y oll o'r cyfrolau i nnrhyw gyfeiriad, wedi taln en olndiad, a dderbyniad tàl llawn am danynt gan y Cyhoeddwr. Pris 2\c . i w gael gan yr awdur. HOLWYDDOREG ar "HANES IESU GRIST," HAN Y PAHCH. I. JAMES, RHÜTHYy. ';•;', LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A OHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. TT^.l^^JJ (Holwvddoreg Titns Lewis. 2ic. JlOlWyClaOreg jcatecbism y Bedvddwyr, i£c (Catechism y Plant, lc, y cant, 6s. 6c C.rmhwys i bob dosbartb. Ar werth yn Swyddf t y Gbbal. Blaendâl.