Skip to main content

Llyfr A, B, C, £c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf. 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y canf Cyf. XLV. Khif530. Y GEEAL. CHWEFROR, 1896. CANYS Nl ALLWN Nl ODIM YN ERBYN Y GWIRIONEDO, ÙNO OROS V GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y diweddar Barcb. Thomas Jones, Sardis a Chlwtybont. Gan y Parch. J. D. Hujrhes. 29 Y deSroad presennol gyda £'>lwg ar le yr Ysbryd Glân yn Uwyddiant yr efengyl. fîan y Parch. E. W. Davies.................... 33 Y Cymro Bach. Gan y Parch. D. Powell ... 87 Gweddi yr Arglwydd. üan y Parch. lor- werth Jones.......................................... 41 Odfaon gydae enwogion ymadawedig. Gan y Parch. W. Eyans, G. & L..................... 45 Twtsbhaü o Wahanol Fecsydd,— Chwerthin: ei ddefnydd a'i gamddefnydd. 47 Beth yw sant?.........................v............... 47 Duw yn cael ei ran.................................... 44 Adolysiab y Wass,— The International Critical Comraentaiy...... 48 Cyfnodolion .................................. .......... 48 BARDDONIAETH. «'Af i'rardd." Gan Twrchfab .................. 49 "A oes engyl bychain yno?" fìan G. Gtan Elai ............................................. 49 Er cof am Miss E. A. Isaac. Pentre, Cwm Hhondda. Gan Mr. Ben. Bowen............ 49 Beth yw purdeb. Gan Mr. Thos. Jones...... 49 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— China...................................................... 50 Newyddion da eto o India ........................ 60 Newyddion 0 Affrica................................ 60 Ceuadaeth Llydaw.................................... 60 Hanbsion Cyfabeodydd,— Cyfaifod Chwarterol Môn ........................ 61 Cyfarfod Hanner-blynyddol CymmanfaDin- bycli, Fflint, a Meirion........................... 62 Windsor 8t., Lerpwl................................. 54 Wyddjjrog................................................ 64 Penybryn, Llangollen............................. 64 Bbdyddiadau ............................ ............ 54 Galwadaü................................................ 64 Mabwgoffa,— Mr. John Morris, C C, Llangollen ............ 54 AD0LY6IAD y Mis,— Y cwmmwl yn America ........................... 65 Transraal ................................................ 66 Ymddycriad Ymerawdwr Germani............ 66 Cyfarfyddiad CynghraiT y De................. 66 Y WEITHRED 0 FEDYDDIO.-Gan y diweddar Ddr. Jones, Llangollen. Pris cyhoeddedig 3/-, ond i'w gael am ychydig amser am 1/9. Telerau blaendâl. Gan fod y llyfr campus hwn yn newydd, a'i fod yn cael ei werthu yn awr am 1/9, hyderwn y bydd i'n darllenwyr gymmeryd mantais ar y cytie, ac ailfoil am dailO yn ddÌOed at Mr. W. Williams, Publisher, Llangollen. YR ATHRAW: MISOL lc. 70 MLWYDD O'I OYHOEDDIAD. (Yr hynaf a'r hwyaf ei oes o holl Gyhoeddiadau y Bedyddwyr.) golygydd: Y Parch. H. WILLIAMS, Nantyglo. Cynnwysa yr ATHRAW y flwyddyn hon yr"ARDD FLODAU," gan y Parch. D. OLIVER EDWARDS, Darluniau a Hanes Enwogion, &c, Traethodau, Ymddyddanion, Dadleuon, Darnau ar gyfer y PLANT LLEIAF a allant ddarllen, Tônau, Barddoniaeth, Hanes y Genàdaetb, Gofyniadau, Atebion, &c, mewn gair, trwy gymhorth LLENORION galluog gwneir ef yn bob help i'n^ Hathrawon a'n Dysgyblion yn gyffredinol o bob dosharth. Anfoner archebion am yr Athbaw i'r Argraffydd, Mr. W. Willinmt, Llangollen. LLANGOLLEN: ARGRAFFWÍD A CHYHOEDDWYD GAN W. Pris Tair Ceiniog. WILLIAM8. rrt • rr t t i /Holwyddoreg Titus Lewis, 2Jc. 1Tl JtlOlWYdClOreor \ Catëohism y Bedyddwyr, ljc. * ° lCatechism y Plant, lc, y cant, 6s ì Cymhwys i bob dosbarth. w f Ar werth yn Swyddfa y b°) Gbbal. Blaendàl.