Skip to main content

Llyfr A, B, O. ±c ; Llyfr y I) «barth Cyt.ùf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. Cyf. XLV. Kiiif52& Y GREAL. IONAWR. 1896. "CANYS Nl AUWN Nl ODIM YN ERBYN Y GWIRIONEDO, OND OROS Y OWIRIONEOO. "-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Dr. (ìordon a'i freuddwyd. Gan y Parch. S. P. Edwards ....................................... 1 Y modd goreu i wneyd y iryfeillach gref- yddol yn ddyddorol nc adeiladol. Gan y Parcb. I. Ja'mes .................................... 4 Iachâd un jrwahanglwyfns. Gan y Parch. J. G. Jones...............................'.............. 7 Adtrofinn am y Parch. Johu Jones, Seion, Merthyr. Gan Mr. D. Vaughan ............ 12 TWYSBRAU O WaHANOL FBUBTnD,— Y meddwl a defnyddiau ì'r meddwl............ 16 Ymeeisio am hunanirlod ........................... 15 Gwir eiddigedd dros Dduw........................ 16 Canlyniadau mawrion yn tarddu o ddech- reuad bychan ....................................... 16 AnoLYGiAn x Wab»,— The Pulpit Comméntary........................... 16 Esboniad y Bobl: yr Etengyl yn ol Marc ... 17 Gweithiau y Paich. Christroas Evans......... 17 Cyfnodolion ............................................. 17 BARDDONIAETH. Yn mlaen. Gan y Parch. H. C. Williams ... 18 Y pwlpud Cymreiff. Gan Meigattt ............ 18 Cwse. Gan y Parch. Aaron Morgan......... 18 Bedyddind Crist GanCiti Gwend'tielh ... 19 Derbymad yr arch i dŷ Übed-Edom. Gan Briwlyn ............................................... 19 HANESION CEEFYDDOL A GWLADOL Y Gonol Gehadol,— Sefyllfa ihai o'r Cenadon.......................... 21 Ystorra yn Nwyieinbarth BengaL............... 2( Yr yseohon yn cynnyddu ........................ 2i Addoldai ac ysgoldy newydd..................... 20 Bedvddiadan .......................................... 20 Blychau Cenadol....................................... 21 Hanesion Cyfabfodydd,— Cyfatfod Chwarterol Arfon.-....................... 21 Undeb Bedyddwyr Cymreig Lerpwl a'r cyiHniau................................................ 22 Llang-ollen................................................ 22 Cymmanfa Orllewinol Morganwg............... 23 PenrhyLdeudraeth.—Priodas hynod ......... 23 RHDYD»IADAU | Galwadau.. ! Dablithiau Mabwboffa,— Mrs. Ann Roberts, Penygroes.................. 24 Adolygiad y Mis,— Condemi,iad Jabez Balfour........................ 26 Mr. John Morley a bwrdeisdref Montrose... 26 Y Tyrciaid aflywodraethus........................ 26 Prydain a'r Unnl Dalaethau ..................... 27 Y PHbyddion a Chymru ........................... 27 Gwers y Pabydaion i Brotestaniaid............ 27 Beth yw em perysrl?................................ 27 Diogelwch y Bedyddwyr........................... 27 Ambtwiabthau,— Y fath weledigaeth ni welwyd erioed o'r blaen ................................................... 28 Cyfrifon bywyd ....................................... 28 Personoliaeth yn beth annghyfranogol...... 28 Rb'ai o ddywediadau Luther ..................... 28 Mawion '28 YR ATHRAW: MISOL lc. 70 MLWYDD O'I GYHOEDDIAD. (Yr hynaf a'r hwyaf ei oes o holl Gyhoeddiadiu y Bedyddwyr.) golygydd: Y Parch. H. WILLIAMS, Nantyglo. Cynnwysa yr ATHRAW y flwyddyn hon yr " ARDD FLODAU," gan y Parch. D. OLIVER EDẀARDS, Darluniau a Hanes Enwogion, &c, Traethodau, Ymddyddanion, Dadleuon, Darnau ar gyfer y PLANT LLEIAF a allant ddarllen, Tônau, Barddoniaeth, Hanes y Genadaetbi Gofyniadau, Atebion, &c , mewn gair, trwy gymhorth LLENORION galluog gwneir ef yn bob help i'n Hathrawon a'n Dysgyblion y0 gyffredinol o bob dosbarth. Anfoner archebion am yr Athbaw i'r Arsrraffydd, Mr. W. Williurns, Llanyolten. ARGBAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. (Holwyddoreg Titus Lewis, 2Jc. T'ri TînlTWaClOreff <Catechism y Bedyddwyr, ljc. 1 ri nuiw^""' s, (Catechism v riant> lc t y cant) ÌCymhwys i bob dosbarth. Ar wei-t1" yn 8wyddta y Giu.it. Blaendál.