Skip to main content

tSr'Afîf A, B, C, ic; Ll Cyf. XLII. U.hif 504. T GEEAL. RHAGFYR, 1893. HC$.NYS Nl ALIWN Ni ODItö YN ER3YN Y GẀlRia;lE30, OÜO DROS Y GWIRIONEDD.--PAUI. Y CYNNWYSIAD. SD TRAETHODAU, &c. Cynlinn cyfansoddiad Llyfr yr Actau. Gan yParch. D. Pnwell.............................. 309 Y diweddar Hareh. E. Tbotnas, Casnewydd. Gan y Parch. W. Jones........................ 313 Y Pa>ch. J. G. Jones a'r "Cymmundeb wythnosol." öan y Pa-ch A. J. Parry. 317 Hynafinetban bedydd yn Mhrydain. Gau y Harcb. T. Friimtm ......................,.... 318 GOHEBIAETH,— Awdwyr emynau anadnnbyddus. Gan y Parc'h. J. úwyddno Williams............... ?21 TwrsENAü o Wahanol Feusydd,— Y gwaed sydd yn glanhau........................ 322 Ymbarotôad i foddion >jras ..................... 322 Luther fel pregethwr.........................."... 322 Adolygiad y Wasg^— Thetwelve Minor Prophets..................... 32Ì TbePeoplete Bible ................................ 323 Elocution and Oratory........................... 323 Cyfnodoüon............................................. 32í BAEDDONIAETH. Cariad Dnw. Gan y Parch. H. C. Wiltoms. 321 Y ddau flaenor. tìacMr. D. Aled Davies. 324 Wrth fedd Mr. W. Eobe.ts. Gan y Parch. H. C. Williams .................................... 325 Ensrlyn i faban Mr. a Mrs. Pierco«,Gan Pedr Waldo...............................„.'....... 325* HANEStON CREFYDÜOL A ÇW.LADOL. Y Gongl Genadol,— Oynhyrûad uryda sefydlu ar'nòsion new- yddion yn Lloegr.............f................. 325 325 Diwyçriadau, a'r EjrlwysWladol yn Nghym- j ru ............................................... ... : Cenadaeth Llydaw............................... 325 Hanesion Cyfabfodydd,— Henlyfelin............................................. 326 Llan^ian .........................................'.... 326 [ Cymmanfa ysgolion rhan ucbaf Cereàigjon 327 I Aberystwyth.................................•'........ 327 j Caerlleon.............................................'.'.... 327 Ì 1 Galwad#.ü..................................s.......... 327 ! LSlíDYDDIADAU.......................................,t.. 327 Daelithiaü.........................v.................. 327 ./ Mabwgofpa.t^ Y Cynifhorwr T. Ätorgan, Nantyglo......... 327 ! Y Parcl^ B. Tbomas, Narberth............... 328 I ■' Adolygiìd y Mis,— I'Y Senedd............................................... 328 í,;,Rhyfeí#;glô...................,...................... 329 Y Gyngres Ymneillduol yn Aberystwyth .. 329 Yrystorm................................................ 329 Ambywiaethau,— .4 Yr wythnos weddio, Ionawr 7fed—14eg, 1894......................................................329 Syr-bethau...........................:..'.;.............. 330 Manion............................,..................... 330 Y Cynnwysia»....................................... 331 CYFftOL LXVIII—PRIS lc. YN FISOL. YR ATHRAW: Hen Gyhoedd^d yr Ysgolion Sabbathol, addurnedig â Çferlumau. GOLYCÍYUDION : Parchedigion H. WILLIAMS, Nantyglo; a Dr. ROBERTS. P*ntypndd. Anfoner archebion am ;yr Athbaw i'* Argraftydd, Mr. W. #'<•*«»»*, Llnnyolien. ,,.■,,.■.[ PYNOUU YSGOL ar " Banes Ab'aîiam," " Hanes Elm^y Thesbiad," ac Hanes Jacob." gan R. R. Williams, Uarjjroliep- Ar " DJull bèdydd." » ,'" Peiliaid bedydd," gan y diweddar Ddr. Jones. Llai gollen, lc. yr aii, neu 6s. y cant. Siamplau lc. yr un. Ar werth yn Swyddfa'r Gbkal am flaendâl. TR\I5THODAU AR "FEDYDD."—Y mae cyflawnder ar werth yn Swyddfa'r Gbbal, am ls. 3c. y cátit. Aff»nor at yr Argraflydd, gyda blaendâl. lí aLWYDDOREG ar «'Hanes Ieju Grist hyd yn ddeuddeng mlwydd oed." Gan y Parch. I. James, Rhuthyn Pris lc. yr un. Aofoner blaéndâl i'r awdwr. LLÄNGOLLEN: AÜGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAÎ Pris Tair Ceiniog. Tri Hol ) Cymbwys i bob dosbarth. > Ar -werth yn Swyddfa y 0 lCatechism y Plant, lc, y cant, 6s. 6c.J . GbeaLî Blaendâl. j j (Holwyddore? Titus Lewis, 2jc ^ClClOreor ìCatechism y Bedyddwyr, ljo