Skip to main content

«3-l.lyfr A, B, C, 4c; Ll/fry D >sbirth Cirntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8a. y i Cyf. XLII. Y GEEAL. Rhif 503. TACHWEDD, 1893. "CANYS Nl AUWN Nl DDIM YN ERBYN Y GW1RI0NE00, OND OROS V GWIRIONEOD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TEAETHODAÜ, &c. Y diweddar Barch. E. Thomas, Casnewydd. GanyParch. W. Jones ........................ 2S1 Safle briodol cerddoriaeth yn y gwasan- aeth erefyddol. Gan y Parcb. W. Evans, G. &L., T.S.O...................................... 295 Y Parch. A. J. Parry, a'r Bedyddwyr Al- banaidd. Gan y Parch. J. (•}.. Jones...... 289 Y diweddar Barch. Isaac Ellis, Llannefydd. Gan Mr. I. Caerenydd Ellis .................. 292 Yssolion Alexandria. Gan y Parch. J. Pickering............................................. 294 GoHEBIAETH,— Awdwyr etnynau anadnabyddus. Gan y Parch. J. Gwyddno Williams ............... 296 Twssenau o Wahanol Feusîdd,— Ydwfrynddiod.................................... 297 Duwinyddiaeth Ioan.............................. 298 Adolygiad y Wàsg,— The Cambridge Bible for Schools and Collesres................................................2S9 The Cambridge Teacher's Bible............... 29» Sweet Pirst fruits..................................... 299 Atonement, the Fundamental Fact of Ohristianity.......................................... 300 Barnabas....... ........................................ 300 The aeavenly Secret of Daily Life............ 300 Welsh Orthoerraphy.................................300 Hanes Dafydd i rai ieuaino ..................... 300 Holwyddoreg ar Hanes Iesu Grist hyd yn ddeuddengmlwydd oed........................ 300 Fy OriauUnigol....................................... 300 Hanesy Bedyddwyr yn Nghymru............ 301 Bedydd.................................................. 301 Cyfnodolion............................................. 301 BAEDDONIAETH. Y nos yn ei dylanwad ar y duwiol. Gan y Parch.C. Davies.................................... 301 Y diweddar Barch. I. Eliis, Llannefydd. Gan Mr, Isaac C. Ellis.,...........v.-............ 302 Y groes. Gan Iihydfrib.............'...'.......,... 302 Er coffadwriaeth ám Mrs.E. Owens. Gan Dr.wi Nejgdd.......................................... 302 Edrych i Galfaria. Gan Mr. Edward Jones 302 Edifeirwch Judás: Gan PedrWuldo......... 3n2 Hhagrith. Gan G-waeafab........................ 302 HANESION CEEFYDDOL A GWLADOL. Y GONGL GENADOL,— Yr TJndeb yn Beading............................... 303 India............................................•■•....... 303 China......................................................,303 Cameroons ............................................ 303 Y ffordd i feithrin ysbryd Cenadol yn y tS syddynòodi .......................................303 HANESION CyPABFOjDYDD,— Cyfarfod Ohwarterol Môn........................ 304 Cyfarfod Chwarterol Arfon ...... ............. 305 Cyfarfod Chwŵrterol üinbych, &c.'............ 306 'J'abernacl, Merthyr................................. 307 Rhuthyn................................................ 307 Betbel, Caergrybi.................................... 307 i Lane, Lerpwl................................. 307 ..................................... 307 308 308 Galwadaü .... BEDYDtíllDAU. DÀELÌSHIAU.................................... ADOLTGIAD Y MlS,— Gwleidyddiaeth.................................„.... 308 Y rhyfelyn Affrica................................ 308 EinColegau............................................ 308 Yn awr yn barod, wedi ei rwymo yn hardd, Bevelled Boards, 208 o dudalenau, lESBOHSTI-A-ID EPISTOLAU IÖAN A JÜDAS, Gan H. OERNYW WILLIAMS, Corwen. .'« Mae yr arddull yn ystwyth a darllenadwy, y meddwl yn efiflur, a'r cymhar- iaethau yn h«pus a R-waganaethgar. Os daw y gwaith oll i fyny â'r engraifft sydd o'm blaen, bydd yn gaffaeliad mawr í Gristionogion o bob oedran i gael gafuel yn y perlau sydd yn erorwedd yn ddwfn islaw arwyneb iaith syml ond ystyrlawn yr Epistolan cyfoethOEr "—Parch. E BoberU, D D.,-Poniyprìdd. "Dyma y cyntafanedig yn nghyfres Esboniad y Bobl, ac y-ínae yn deilwng o'i safle. Y mae o ran symlrwytìd iaith, arddull, cbvẃethder, a mater, yn rhagorol iawn."—Y Prifathraw W. Edwardn, B.A., D.D.)J>ontypwl. " Ceir ynddo gyfuniad hyfryd o symlder a chryfdeí» ö aryloewder ymdriniaeth, a dyfnder athroniaeth y cariaf? sydd uwchlaŵ *gwybodaeth."— Y Prìfathraw G-i-thin Davies, D D., Banyor. Anfonir copi yn ddidraúl drwy y Post ar ddeẃyniad P. O. am 2s. 6c. Rhoddir y seithfed i'r dosbartbwr. Diolchir yn fawr i bwy bynag a gasglo enwau at y llyfr. ________________ ' ■-__________,_________________________ AEGRAFFWYD LLANGOLLEN: A CHYHOEDDWYD GAN W. Pris Tair Ceiniog. WILLIAMS. rn„. TT , j •• (Holwyddoreg Titus Lewi: 1 fl JUolWYClClOreff \ Catechism y Bedyddwyr, J ° lCatechism y Plant, lc, y (Holwyddoreg Titus Lewis, 2èc. vCymhWys i bob dosbarth. r, ljc. \ Ar werth yn Swyddfay y cant, 6s. 6«.) Gbeal. Blaendâl. ■it 'fr^i