Skip to main content

II I ■Llyfr A, B, C, ic; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, Ss. y cwt; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8S. y cant.~ŵ» Cyf. XLII. Khif502. » Y GEEAL. HYDRBF. 1893. "CANYS Nl ALLWN ft£ 1 DOIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND OROS Y GWIRIQI»EDO."-PAUl. TRAETHODAU, &c. CYNNWYSIAD. HANESION Trem ar hanes yr Eglwys Gan Ani/mwr.. 253 Y Bedyddwyr Albanatdd. Gan y Parcb. A. J. Parry.......................................... 256 " Gwraìg ddoeth a adeflada ei thŷ." Gan Glwydian ............................................. 257 Y tri Ânnghydffurfiwr. Gan y Parch. H. Wjlliams............................................ 261 Hanas Ephesns. Gan Mr. David Bassett, (Twrch)ab).......................................... 263 Rheswm. Gan Mr. E. Creigfryn Edwards. 2(i9 TWTSBNAÜ O WaHANOL FBUSYDD,— Addewid ddiwe.idaf Crist........................ 271 Annghyssondeb ,..................................... 271 Snt i ysgrifenu bvwgraffiad?.................. 271 Dyledswydd a'i ffrwythau....................... 272 Adolygiad y Wasg,— Esboniad y Bobl. Nodiadau at Epistolau Ioan a Judas ....................................... 272 BARDDONIAETH. Cydwybod. Gan MuchraethMôn.,............. 273 Er cof' am R. P. Evans. Gan Trebor Ebriil. 274 Gwaith Duw. Gan Mr. Edward Jones...... 274 Blodeuyn y glaswelltyn, Gan Ltenor «V Liwyni................................................ 274 Yr haul a'r lloer yn afon Alun. Gan Dewi Nefydd................................................ 274 Edifeirwch Pedr. Gan Pedr Waldo ......... 274 CREFYDDOL A GWLADOL. Y GONGL GENADOL,— Cyfarfodydd blynyddol Undeb Bedyddwyr Gymru'................................................. 274 Pleidlais uniad y Colegau........................ 277 HANBSION CyFARFODYDD,— Undeb Bedyddwyr C.ymru........................ 277 Tabernacl, Merthyr................................. 278 Capei Newydd. Môn................................. 278 Castle Street, Llangollen ........................ 278 Ainon, Dolywern.................................... 278 Llandyrnog, Dyffryn Clwyd..................... 278 Bedyddiadau.......................................... 278 Galwadau............................................. 279 MiBWÖOÎÎA,- Y Parch. Evan Thomas, Casnewydd......... 279 ADOLYGIAD Y MlS,~ Gohiriad y Senedd.................................. 279 Y sefyll allan........................................... 279 Y geri marwol........................■........•.•••• 279 Amrywiaethau,— Cysur mewn hen ddyddiau................. Dim myned i'r nefoedd yn wysg y cefn Personoliaeth yn beth annghyfranogol... Y gwir olud.................................:......... Sut i giniawa....................................... 280 280; 280 280 280 Manion..................................................280 Yn awr yn barod, wedi ei rwymo yn hardd, Bevelled Boards, 208 o dudalenau, * :Es:Bo:2sr:r-A.:D AB EPIST0LAU I0AN A JÜDAS, Gan H. CERNYW WILLIA.MS, Corwen. " Mae yr arddull yn ystwytb.a darllenadwy, y meddwl yn eglur, a'r cymhar- iaethau yn hapus a gwasanaetbgar. Os daw y gwaith oll i fýny â'r engraifft sydd o'm blaen, bydd yn gaffaeliad mawr i Gristionogion o bob oedran i gael gafael yn y perlan sydd yn gorwedd yn ddwfn islaw arwyneb iaith sŷml ond ystyrlawn yr Epistolau cyfoethog."—Parch. E Boberts, D.D., Pontyprìdd. "Dyma y cyntafauedig yn nghyfres Esboniad y Bobl, ac y mae yn deilwrg o'i safle, Y mae o ran symlrwydd iaith, arddull, chwaethder, a mater, yn rhsgorol iawn."— Y Prifathruw W. Edwnrds, B.A., D.D., Pontypw/. " Ceir ynddo gyfuniad hyfryd o symlder a chryfder, o dryloewder ymdriniaeth. a dyfnder athroniaeth y cariad sydd uwchlaw gwybodaeth."— Y Prijathraw Gethin Daries, D.D., Banyor, Anfonir copi yn aüiuraiu'drwy y Post ar dderbynÌRd P. O. am 2s. 6c. Rhoddir y seithfed i'r dosbartbwr. Diolchir yn fawr i bwy bynag a gasglo enwau at y llyfr. ARGRAPPWYD LLANGOLLEN: A CHYHOEDDWYD GAN Pris Tai? Ceiniog. W. WILLIAMS, rn • tt i jj íHoiwyddoregTitus Lewis, 2èc 1 Tl MOlWyClaOreff < Catèchism y Bedyddwyr, l^c. 'P lCatechism y Plant, lc„ y cant, ÎCymhwyfi i bob dosbarth. Ar werth yn Swyddfa y Gbeal. Blaendâl.