Skip to main content

«S~Llÿfr A, B, C, jc; Llyfr y Dosbarth Cyataf, Ss. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cantj.~®ft ■--------------------- ...............-----ÉMMMM»M>MaWẀMMMI Khif 499. x \j Jcí ■ Ju A JL • GORPHENAF, 1893. CANYS Nl AILWN Nl DOIM YN ERBYH V GWIRIOíiEDD, 0N0 0R03 Y GWIRIO(3EOQ."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. BywErraffiad y diweddar Barch. B. Foulkes, Oefn bychan. Gan T. B. Jones ............ 169 Y grwgnachwr. Gan E yr Deinio'............ 175 Cynllun cyfansoddia,d Llyfr yr Actau. Gan . y Parch. D. Powell .............................. 176 Prrphwydesauy Beibl. GanMrs. Frimston 179 Y diweddar Heriadur B. Morgan, Nantyglo, Mynwy. Gan y Parch. H. Williams...... 182 Gweddiyr Arglwydd. Gan Mr. W. Boberts 186 Gohebtaeth............................................. 186 Twîseiîat/ o Wahanol Feusydd,— Iesu Grist yn rhoddi hanes tywalltiad ei waed.................................,................. 186 ADOLYGIAD t Wasg,— The Pulpit Commentary........................... 187 Old. yet ever New.................................... 187 Llawlyfr Cyfarfodydd.............................. 188 Cyfnodolion............................................. 188 BAEDDONIAETH. Y Hafurwr. Gan Bhydfab........................ 188 Esgyniad Crist. Gan y Parch. J. Gwyddno Williams ............................................. 188 Boreu Sabbath. Gan JWr Waläo ........... 189 HA>NES10N CBEFYDDOL A GWLADOL. Y GoNGL GeN ADOL,— Newyddion Oenadol................i........ 189 HANBSION CrrABFODTDD,— , Llanfyllin................................................ 189 Galltraeth...................................,............. 190 Llarierian ............................................... 190 Moriah, Risca.......................................... 190 Cymmanta Mynwy................................. 190 Cymmanta Penfro.................................... 190 Cymmanfa Oinbych, &c............................ 191 Oymmanfa Món....................................... 192 Seion, Caerwys .................. .................... 192 Heol y Castell, Llangollen........................ 193 Bedyddiadatj . 193 Mabwgobfa,— Mrs. Dr. Eyans, Llys Meddyg.................. 193 Adolygiad y Mis,— Y Weinyddiaeth.................................... 191 Masnach yn dechreu bywiocâu ............... 195 Suddiad y Vicìoria................................. 195 Y Cymmanfaoedd..............................:..... 195 Ambywiaethaü,— • ,; Cofóolofn i'r diweddár Barch. J. Williams. 195 Cyfrifun Oymmanfa Dinbych, &c............... 196 ESBONIAD AR YR EPISTOL AT Y GALATIAID. Gan y Parch. E. ROBERTS, D.D., Pontypridd. Yn cynnwys 472 0 dudalenau. Pris Chwe' Swllt. Cymmeradwya.ethau. "Gallwn yn ddibetrus gymmeradwyo y srẅaith."—l'rincipal Morris a Pr»ff. Howells, Aberhonddu. j "Ni chafodd y Oymro unieithog erioed y fáth gyfoethofewn ei gyrhaeddagageirynyr Esboniadj hwn."—Y Parch. S. Lloyd Jones, (Wesleyad.) " Mae yn hyfryd genym groesawu y ilyfr rhagorol hwn."—Y Trutthodydd. " Cyfrol yn cynnwys pob peth braiäd a ellir ddymuno ar yr Epistol."—Y Diwuÿìwr. " Dyma un o'r llyfran pwysiçaf a ddaethant allan o'r wasg er's Uawer o amser."—Seten G-omi'r. " Nid oe8 un math 0 fyfyriwr Beibiaidd na thâl y gyfrol hon iddo am ei phrynu."—Y Ghbal. " Dyma lyfr i'r Ueygwr a'r pregethwr, i'r hen a'r ìeuanc ; a difnfol gynghorwn bawb i'w brynu." i —Seren Cymru. Pris gostyngol. • Artfçtair cyfrol yn rhad ar dderbyniad 4s. 6c; ac unrhyw rif o bedair i fyny am 4s. y gyfrol, a ! rhoddir cyfrol ychwanegol ar bob deuddeg, igSj^Foô archebion athaliadau i'w hanfon i Dr. Roberts, Ttaptist Minister, BrynheulogÀ 'lreforest, Glam. LLANGOLLEN: ABGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. rTfi tT^lmT,JJ (Holwyddoreg Titus Lewis, 2èc. 1- Tl XlOlWyaaore^ \ Catechism y Bedyddwyr, J jŵ 0 lCatechism y Plaht, lc, y cant, 6s. ) Cymhwys i bob dosbarth. > Ar werth yn Swyddfa y 6cJ Gbeal. Blaendâl.