Skip to main content

'ítyí? V, B H/fr y Dnbtrbh C/iit^r, Ss,-y çtnt; Llyfr yr Ail DJosbarth, 8s. y Cant."®* * ■**"''' tit»-*™*****"""" —a»ap»»JBjwAmaM^MB——■— ■———t-—Hi__———Élj ö' Cyf. XLII. Kimf498. Y GREAL. MEHEFIN, 1893 "CANYS fíi ALL'.V« Hl 031» YN ER3YN Ÿ GWIMOMEDD, OîlD Qí?QS V G tflRIOWEDO.-'-PAUl. TRAETHODAU, &c. Adenediaraeth. Gan y Pa'di. S. P. Edwards 1U Pmphwydesau y Heibl.............................. 144 Llythyrau ar hanes duwinyddmeth. Gan y Parch. T. Jnne*..............î ................ 113 Y farn rìdiweddaf. Gan Proff. C E. L'ith- ardt, D.D.............................................. 152 Y rìiwerìdar Henadii'- B. Morsran, Nantyiflo, Mynwy. Gan y Paich. H. Williams ..... 153 HníAFIAETHAÜ,— Awrìwyr emynau anadnabyddus. Gan y Parch. J: Gwyd ino Williams ............... 155 Twysenau o'Wahanol Feusydd,— lesu Grist yn y bedd .............................. 157 Gwir erefydd yn sicr o ddal pob prawfa osodir arni ................,........................ 157 Bendithion teyrnas Orist ì'r byd............... 153 Adolygiad y Wasg,— The People's Bibìe................................. 158 The Gospel nf a Risen Saviour............... 158 Hand-b >oks for Bible Classes and Private Students................:............................ 159 Cyfnodolion............................................. 159 BARDDONIAETH. Er cof am Mr. Thos. Jones. Gan y Parch. W. R'ees, \Arii/>,</i/iwdd)....................... 159 Y ddwy wraig o Haen Solomon. Gan Pcdr tt'aldo................................................... 160 CYNNWYSIAD. - HANESION CREFYDDOL A GWLADOL- Y GoNGL GEN iDOL,— CyiddiuMai.......................................... 161 Mr. Thomas Arthur Williams ................. 161 Y S'feti a'r (íeiiadaetb............................ 161 Yves Otunes, arwr Cristionogol Llydaw ..:. 161 HAtîESION CyFAHFODYDD,— Cyfarfod Chwa'terol Môu ........................ 163 Dolaù, Rhayader ....................■■jfitTr'...... 1(i3 Gtaníîetnwn, Caerdydd ..........t^ÊÊÊ6&---- ">3 Gaitb, Llangollen..................'■■^^ÊP- — 163 Pencirneddi, Môn................................. .. 161 Bethania. Oynwvrt .......«....................... 164 Upper Mediocli.^t., M-uichester............... 161 Nnddra, Ynysybẅl.................................... 164 Athrot'a Pontypwl.................................... lh4 Bbdyddiadau. 165 Galwadau ............................................. 165 ............................... 1C5 DáELITHIAU;î... Mabw&offa,— Y Parch. John Hughes Jones, Auckland... 165 YParch. R. D. Roberts, Llwynhendy ...... 167 Ádolygiad y Mis,— Gwleidyddiaeth.................,..................... 165 Y diwgddar Barch. R. D. Roberts............ 166 Ar werth gan W. UÍLLIAMS, Printer, íje., Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCÍ& R. ELLIS, (CYNDDELW.) PHISOKDD. Cyfhol I.—Sheets, 6s. 9c ......... (ìloth, 8s 6c......... Persian ('alf, lOs. 6c. . •• II._ •' 6s. 6c........ " 8s. 6c......... " " lOs. 6c. " III.— " 7s. 3c ......... "' 9s. Oc ......... " " lls. 0.!. Copi cytíawn " lp. Os. 6c ......... '« Ip. 6sT0c Ip. 12s. 'Oc. Gwaboddwn ddosbaithwyr y GREAL i gychwyn C_tUMi:iä.U yn rìdinpd tuasr i at trael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y de'bynwyr ì'w feddiannn mewn tínll hollol: esmwyth. Rhorìdir y chweched yn rhad i bob Clwb. rteu i rìdrí-bn'thwyr lle na byddo Clubiau. j Dysswylir tâl yn mhob amuylehiarì gyrìa'r archebion. Y mae y c.\ fmlau wedi eu rhwymo yn erryf ] a hardd, rhai rnewn Blue Cloth da, a'r lleill yn y Peisian Calf trnieú, t'yda bevelled bonrds, a: marble erìees, a byddant yn addurn i unrhyw Iyfrgell. D.S. —Lle i>arì oes dosbmthwyr na Chlubiau, niifonir nn neu yr oll o'r cvfiolau i unrhyw gyferiad, I wedi talu eu cludiad, ar dderbyniad tâl lliiwn am danynt gan y Cyhoeddwr. ARGRAFFWÍD LLANGOLLEN: A CHYHOEDDWYD GAN Pris Tair Ceiniog. W. WILLIAMS. rn - i r ì 11 ' (Holwvddoreg'Tiius Lewis, 2jc. ■» 1 Tl llolWyaaoreaf' {Catechism y Bedyddwyr, ljc. \ " ° lCatechism y Plant, lc, y cant, 6s. 6c.) Cymhwys i bob dobl arth. Ar werth yn Swyddfa y Gbeal... Blaendâl.