Skip to main content

■»-- l ■} ::J ìs-j A. B. 0, »0.5 Ll/fr y D ijbirth C/r.taf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y caöí.' I ! ìh 1 M ì ■ i . j }\ S' ; 55; B ! 5C Cyf. XLII. Kìiif 495. T GEEAL. MAWRTH, 1893. k«8 K! AUẂM, N! QQ|fô YN E»3YJS V GẅlRiOÎÍEOÖ, 0*äD 3.1JS Y GWIRI0HED3."-PAUl. TRAETHODAU, &c. Dydd y farn. Gan y Parch. O. 'avies ...... 57 Dadwaddoliad. Gan y Parcb. B. W. Noel, A.O...................................................... 61 Addison. Gan y Parch. J. Digain Williams 61 Urist ac Ioan 'Fedyddiwr. O'r " People's Bible"................................................... 63 A all BedyddwyrGoaleddCymru gydweith- io? Gaii Mr. R. G. Roberts .................. 63 " Fel plant bychain." Gan H. Wilkes, D.D. 66 Yraweliad â bedd Arm Griffitbs. Gan y Parch. H. Cernyw Wìlliarns .................. 07 Llythyrau ar hanes duwinyddiaeth. Gan y Parcb. T. Jones .................................... 70 Gwely y Pêrlysiau.................................... 72 Twtsenau 0 Wahakol Feusydd,— Ciist fel aberth iawnoì yn sylweddoli yrholl aberthau............................................... 73 Maewraeth i'r pryf................................. 73 Diiw yn trefnu yri helaeth....................... 73 Cam rhyniíorn âg'angeu ........................... 73 Gweddio à'r galon .................................... 73 Adolygiad y Wasg,— The Memorabilia of Jesus ........................ 74 Llyfr Exodus............................................. 75 Yr' Ëpistol at y Galatia d.......................... 75 Cỳfnodûliòu ............................................. 75 BATtDDONIAETH. Y morwr. Gan l'rdr Waldn....................... 76 Da, was da, afFyddlon Gan Mr. Owen Lewis 76 Myfyrdod. Gan Mr. H. Neander Richards. 76 Y wreichionen. Gan.Oẅ/ei........................ 77 Y gwlitbyn. Gan Mnchrnelh Mân............... 77 V CY-NNWTSIAD. HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Difriwyr y Genadaeth .............................. 77 Y Missionanj Heiaìd am Chwefror 78 Hanesioi» Cyearfodydd,— Cyfarfod Cbwarterol Arfon..................... 78 Cyfarfod Chwarterol Môn...................„...... 79 Salem, Ty ndonen ................................... 80 Blaenau Festiniog .................................... 80 Garn, sir Gaerynarfon .............................. 80 Carmel, Fron Cytsylltau ........................... 80 Bedyddiadau 80 Galwadau................................................ 81 Dablithiau............................................. 81 Mabwgoefa,— Mr. R. I. Jenkins, Pontypri id .................. 81 Mrs. Elizabeth Evans, Llaribedr ............... 81 Adolygtad y Mis,— Y mesur ym>-eolaeth................................ 82 Mesnr rhagredegol dadsefydliad a dadwadd- oliad yn Nghymru................................ 82 O'iarter y Brifyegol i Gÿrrjru ..................... 83 Y Gymraeg a'r ysgolion elfenol.................. 83 Ameywiaethau,— Ealwys Loesrr—y mesnr attaliol Cymreig ... 83 Araeth ar sefydíiad y Parch.T. Morns jib y Garth a'r Fron....................................... 83 " v/ BYWYD GORCHFYGOL,'' sef Cyfres o Bre-ethau. Gan y Parefò J. I Digain Williams, Cderfiybi. Ail argraffìad. l'ris 1-t , i'w gael gan yr awdwr CYFROL LXVII—PRIS lc. YN FISOL, YR ATHRAW: Hen Gyhoeddiad yr Ysgolion Sabbathol, addurnedig â Darluniau. GOLYGYDDION : Parchedigion II. WILLIAMS, Nantyglo; a Dr. ROBERTS, Ponti/piidd. Anfoner archebion am yr Atheaw i'r Argraffydd, Mr. W. Willi-ims, LlanyoUen. PYNCIaU YSGOL ar " Hanes Abraham," " Hanes Elias y Thesbiad," ac " Hanes Jacob." gan R. R. Willian.s, Llaneollen. Ar"Ddüll bedydd," a '■ Deiliaid bedydd," gan y diweddar üdr. Jones. Llangollen. lc. yr un, neu 6s. y cant. Siamplau lc. yr un. Ar werth yn Swyddla'r Gbh-alI am ilaendâl. TRAETHODAIT AR "FEDYDD."—Y mae cyflawnder ar werth yn Bwyddfa'r Gehal, am ls. 3c. | y cant. Anfoner at yr Argraffydd, gyda blaendâl. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A OHYHOEDDWYD GAN W, WJLL1AM8. Pris Tair Ceiniogi m • tt ì i 1 (Holwyddoreg Titus Lewis, 2jc 1 ri JÌOlWyClClOreer iCatechism y Bédyddwÿ •> ° lCatechi lCatechism y Tlant, lc ewis, 2^c. 1 'yr, I.^c. ! ., y cant, 6s. 6c.) Cymhwys i bob dosbarth. Ar werth yn Swyddfa y Geeal. Blaendâl.