Skip to main content

*S*Llyfr A, 8, C, ic; Lìyfr y Dwbarth Cyntaf, S3. y oant; Llyfr yr Ail DJosbarth, 8s. y cant.' Gyf. XLII. Khif494. Y GEEAL. CHWEFROR, 1893. "CAHYS Nl ALLWN til DDIM YN ÈRBYN V GW1RI0HED3, ONO OSÎÜS Y GWJRI0NED3."-PAUU Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. , Hynafinethau bedyi.d yn Mh'ydain. Gan y larc'n.T. Frimston.............................. 29 Gwe'y y Përlysiau .................................... 32 Uhwystrau yr ces i ddadblytriad a chyn- nydd y bywyd ysbrydol. Gan y Parch. •T. W,ilnams .......................................... 32 Terntiad y Uwaredwr. Gan y Parch. W. Landels, D.D......................................... ^6 Gwrthlunwyr amryfal natur. Gan Anianwr, 37 lawn^ymddygiad yn nhŷ Diuw. Gan Mr. Daí'id Bassett, [Twrchfah) ..................... 40 Twysenau 0 Wahanol Fbusydd,— Anrhydedd swydd prejîethwr..................... 4ö Oyrph y saint .......................................... 45 Y 1 haff'a'r ddolen anr .............................. 45 "Treiahi" ........................................... 46 Adolygiad t Wass,'— Commentîiry on St. Paul's Epistle to the Ephesians............................................. 43 Y Bywyd (iorchfygol................................. 4fi Duwinyddiaeth ....................................... 47 Yr Allor Deuhiaidd.................................... 47 Yr Epistol at y Galat'ad.......................... 47 Y Tŷ a'r Teulu.......................................... 47 Cyfuodoliou............................................. 43 BARDDONIAETII. Crist yn tawelu yr ystornl ar Fôr Galilea. Gan lihydfah.......................................... 48 Y rhew. Gan O./W ................................. 49 A rch Noah. Gan Machrnelh Mó« ............... 49 Gweddi dros y morwyr. Gan Mr. J. Le-vis. 49 HANEStON CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Ystadeiíau yr enwad.................,............... 49 Y Feibl Gymdeithas a'r Bedyddwyr ......... 51 HaNESION GYFARFODÍDD,— Seion, Blaenau Fesfcmiôg...;........................ 51 Tabarnncl, Bethesda ......r.......................... 51 Rhuddlan.................................I............ 51 Penybryn, Llangollen ................,............. 51 Oasílwchwr .................................;:.......... "52 Tabernacl, Brymbo.................................... 62 Gyfarfod Hanner-blynyddol Dinbych, &c... 52 Colwyn Bay............................................. 53 Bedyddiadau...............................*.......... 53 Galwadau....................................?...;....... 63 DiBLlTHIAU............................................. 53 Adolygiad y Mis,— Helynt yr Aipht..............................:........ 53 Pwyllgor Cenedlaethol y Mwnwyr............ 54 Y Cynghrair Cenèdlaethol Rhyddfrydìg yn Le rpw 1................................................... 54 Esgob Llanelwy% srwemidogion Ymneiil- duol yn yr Amwytbig..........................v 64 Amríwiaethau,— Cyfrif Athrofa y Fenni yn 1831..............:... 55 Bedydd hynod.......................................... 55 Rhaçrfarn yn Nghymru............................ 55 Ilen weddiwr enwog................................. 55 Y brydles o naw cant naw de? a naw*......... 66 Mr. Spurtreon a'r offeiriad Pabaidd............ 56 Yr hyn oedd gany prejethwr y trodiweddaf 56 Johu Jones, Glanygors, a Dafijdd lanawr ... 56 Manion 56 " \/ BYWYD .JÌOROHFYtiOL," sef Cyf>s ö Breoethaii Gan y Parch J. I Digain Williams, Cdergybi. Ail arj>raffi»d. Pris ls , ì'w gael gan yrawdwr. CYFROL LXVII-PRIS lc. YN FISOL, YR ATHRAW: Hen Gyhoeddiad yr Ysgolion Sabbathol, addurnedig â Darluniau. GoLYOYüniON : Parchedigion H. WILLÌAMS, Nantyglo; a Dr. ROB&RTS, Pontypridd. Anfoner ftrchebion am yr Athbiw i'rjA.rgraffydd, Mr. W. WlHinrm, LianijDlimi. PYNCIAÜ YSGOf, ar " Hanes Abraham," " Hanes Elias y Thesbiad," ac îiHanes Jacob," gan R. R. Wiìliaiiip, J.langolien. Ar"Diiull bedydd," a "Deiliaid bedydd," 'gan y diweddar Ddr. Jones, Llaigollen. lc. yr un, neu 6s. y cant. Siamplau lc. yr un. Ar werth yn Sw'yddla'r Gkeal| am flaendàl. TR\BTHODAU AR " FEDYDD."—Y mae cyflawnder ar werth yn Swyddfa'r Gbeal, am ls. 3c y cant. Anfonor at yr Argraffydd, gyda blaendâl. LLANGOLLBN: ARGRAFFWYD A OHYHOBDDWYD GAN W. WJLLIAMS. Pris Tair Ceiniog. W.&SS3Z2SZX&SEKEW33XS£3 Tri Holwyddoregí (Holwyddoreg Titus Lewis, 2jC. Catechism y Bedyddwyr, ljc. Cateci^sm y Tlant, lc, y cant, 6s. 6c. Cymhwys i bob dosbarth. Ar ẁerth yn Swyddfa y Gbbai. Blaendâl.