Skip to main content

^ r ' ' °' *c,f L,yfr y D>sbartb.C/ntaf, W. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 88. y cant-"*» Khif 492 Cyf. XLI. Y GREAL. RHAGFYR, 1892. —.....-".......•-----.......,........-............^i...,......ý*#£. ■*■ CANYS ni &LLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND OROS Y GWIHHWEOD.'-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Crefydd a llênyddiaeth. Gan'y Parch. W. Jones................................ .................. 309 Gwelyy PCrlysian ................................. 312 Gweithtfarwch Cnst fel Achubwr. Gan y Parcb. H. Evaiis ................................. 313 Byrdra äinser. Gan R. Murray MChevne 315 Cynllun cylansoddiad Llyfr yr Actau, Gau y Paroh. D, Ẅwell .'Jte..................... •••• 315 TWÎSHNATJ O WináHOl FjiTJIS'S'DI),■■- Swper yr Arçlwydd..........!>................ Tristwch anhunangar.......v................ "Digon i ti fy ngrasi"...................... ADOLYGIAD T WaSO,- ThePeople's Bible ................................. Nisbet's Scripture Hand-books ............... Tŷ Tad yr Iesu ............................. ........ Tlie Journey of Life.....................i.......... Atnrylith J. Ceiriog/ Hughes.................... üsboniad ar y Galatiaid....................',.,..... The Centenary Volnme ofthe Baptist Mis- sionary Society,................................... Gwroniaid India a Burmah..................... Gwlad y Negro .........t............................ Cyfnodolion............................................ 321 321 321 322 322 :m 3« 323 32 t 323 ÍJ3 »23 321 BARDDONIAETH. Y Cenadwr. Garv Mnriin Lufher............. 32t Y groes. Gan Mr. Darid Jones ............:.. 325 HANESLON CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gonol Genadol,— Cyrarfodydd Hydre'folUndeby Bedyddwyr a'r Genadaeth....................................... 32í> Mr. Baynes a>chynnadledd Aberystwyth-- 327 Y Beibl y Oenadwr goreu.....................■ •• 327 Angben am Genadon ...........................••• 327 Y liedyddwyr yn Awstralia..................••• «27 Cenaüaeth Llydaw. «edyddio saÄh......... s*'■ Hanbsion Cyfabfodtd»,— Blaenau Festiniog................................... 328 Salem Newydd, Ferndale ........................ 328 Gwrecsam ............................................. 328 Betblehem, Pantywaen ........................... 329 Llanfairtalhaiam .............................. 329 Bethel, Caergybi ...............ji..........'.'".'.... 329 Hanesion Talfybedis Bedtddiadaü.............. 329 329 Galwadau............................................ 329 Dablitriaü............................................. 329 ■ Adoltgiad t Mis,— Caledi yr amseroedd .............$$.............. 329 Etholiad llywydd newydd yr Uno! Dalaeth- , au .........................................,............ 330 Diseddiad aelod Toryaidd........................ 330 Agonad Coleg Aberystwyth..................... 330 Y Csnnwtsiad 331 CYFROL L£VII—PRIS lc. YN FISOL. * YR, ATHRAW: Hen Gyhoeddiad yr Ysgolion Sabbathol, addurnedig â Darlnniau. (ÍOLYOÝDDION : Parcht.diyion H. WILLIAMS, Nantyglo; a Dr. ROBERTS, Pontypridd. Anfoner archebion am yr Atebaw i'r Argraffydd, Mr. W. Wìliiums, Llunỳuùen. —----•----.--------------------------£-------------------------------'---------------------------------------------—------------------------- Yn awr yn barod, ESBONIAÜ AR ACTAU YR APOSTOLION: PARCH. OWEN DÁVIES, CAERYNARFON. Ail argrajfìad, 640 o dudalenau, toedi ei rwymo yn hardd mewn iloth cryf. Pris 4s cludiad yn rhad. Pris yr argraffiad cyntat'oeila 6a. 6e. TELERAU NEILLDUOL Am ryw gymmaint o aniser, anfonir tri chopi hc u'chod yn ol 3s. 6o. y cludiad yn rhad. Teimlir yn lidiolchtçar am d-lwyu y uwaith i sylw yr Y Pob archebion i'w hanfon at yr Awdwr. Sabbathol 6c.i y un. y I golion . LLANGOLLEN: ARGRAFFWyD A CriyHOEDDWYD GANT W. WILLfAMS. T'i.í TT^l___ J J (Holwyddoreg Titus Lewis, 2jc. ) -»■ Tl Xl01Wya(ÌOreSr -{Catechigm y Bedyddwyr, ljc. \ !í P lCatechism y Tlant, lc, y cant, 6s. 6c.) Cymhwys i bob dosbarth. Ar werth jm Swyddfa y Gbbal. Blaendal.