Skip to main content

-Llyfr A, B, C, 4c.; Llyfr'y D*äb*rth C^ntaf, Ss. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y Cant."Ẅ *M fr Hiiif 491, Cyf. XLI. Y GREAL. TACHWEDD,* 1892. "CAN.S Nl ALLWN Nl ODIM VN ERBYN V SWIRiONEDD, 0NQ DROS Y GWIRIONEDO.--PAUI. Y CYNNWYSIAD. íPl !l TRAETHODAU, &c. Cynllun cyfanaoddiad Llyfr yr Act.au. Gan y Parch. D. Powell .............................. 2S1 Côr o gantorion cynnuMeidfaol. Gan lenan Glmi tíeirinnydd.................................... 286 Manylrwydd y gorchymyn. Gan y Parch. J, H. Huiihes....................................... 286 Doethineb yn ei hagweddiad ysgrythyrol. (ian W. üoberts................................... 2s9 Addysgiad crefyddol. Gan J. A. James... 291 Y Uwaredwr yn' tynn. Gan y diweddur Barch. W. Anelyf Williams.................. 292 Gwely y Pêrlysiau ................................ 296 TWTSEMAU O WaHANOL FbUSTDD,— Rheolau i ddarUen................................. 297 Marwolaeth Moses ................................ 297 Cynnulliadau y saint er adeiladaeth eu Stilydd .............................................. 297 Agar yn yr anialwch ............................. 298 Crist yn dadgnddio Duw ........................ 29d Galln Duw yn yr efeniryî ........................ 298 Y rheswm a'r teimlad, nou wirioneddau i'w canfod drwy bersonau..................... 293 Sel a hunansais....................................... 299 Y fíordd newydd .................................... 299 Adoltgiad y Wasg,— Difyrion Barddonol ................................ 299 Nodiadau llênyddol................................. 299 BARDDONIAETH. Beddartrrnff i'r diweddar Mr. W. Williams, Argraflydd a Chyhoeddwr, Llangollen. Gan Hwfn Môn ................................... 300 Awdl-bryddect Goffadwrinethol am y di- weddar Barch. W. Williams, lAneli/f.) lian D'-wi Glun Teifi ..................,,.......... 300 Croesi y bar. Cyf gan Wenri Mijl'in......... 301 I HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. A* Y Gòlr&L Gbnadol,— | Y gwaith Oenadol yn neerddi tê Ceylon ... 301 Newyddion oShensi................................. 302 Orissa...................................................... 302 Crynhodeb............................................. »02 FÎANBSIOW CrPABFODTDD,— Cyfarfodydd can'mlwyddol yn Llundain... 302 Cyfarfod Chwarterol Môn ................i....... 303 t Gladestry.........................,...................... 304 Hanesion Talfybedio i Bbdtddiadau.............. Galwadau................. 301 301 301 Mabwgoffa,— Mr. David Edmunds, Cefn Uchaf, Llan- rhaiadr..............,................................. 304 MasterT. E.Frimston, Garn ................. 304 Adoltgiad t Mi8,— Gwleidyddiaeth....................................... 30S Y cedrwydd yn cwympo........................... 305 Ahbtwiaethau,— Sefydliad Hyfforddiadol Colwyn Bay......... 306 Y pwlpud yn Nghymru ........................... 307 RhaRrith.............................................. 308 Gwaredwr personol ................................. 308 Syllu ar y sêr.......................................... 308 Manion. 303 H- i! E3B0NIAD AR YR EPI8T0L AT Y GALATIAID. Gan y Pahch. E. ROBERTS, DD, Pontyprido. Yii cynnwys 472 o dudalenau. Pris Chwe' 8wllt. • (ymmeradwyaethau " riallwn yn d0tt>e*ru8 gymme'adwyo y gwaith."— Principal Morri» a I'mff. Hnwellt, Aberhondtlu. ?»■ "Ni piatodd y^}yTnro5rnieithoií erioed y fath gyfoeth o fewn ei gyrhaedd ag a geir yn yr Esboniad | n'WD.ÍTÿl' I'itrch. Rr'tjdfd ./»»''■«, ( Weshyad.) "Maáyn hyrrydRenym groesawu y llyfr rhairorol hwn."— Y Traethodyrid. «•Cylrol yîi cyunwys pob peth braidd a ellir ddymuuoar yr Epistol."—Y Diw«<,««"■• * *' Dyma ün o'r llyfrau pwysicaf a ddnothant allan o'r wasg er'» llawer o amser."—Seien Gnmer. ' Nid 068 un math o fyfyriwr Beiblaidd na thâl y gyfrol hon iddo am ei phrynu."—Y Gbeal. 1 Dyraa lyfr i'r lleygwr a r pegethwr, i r hen a'r ieuanc ; a difnfol gynghorwu bawb i'w brynu. ■*(}eren Oijmtu. . . Pris gostyngol. Anfonir cyfrol yn rhad ar àdérbyniad 4s. <ic; ac unrhyw rifobedairi fyny am 4s. y gyfrol, al . rhodöir'cyfrol yohwanegol ar bob deuddeg. ìçg' Pob archebion athaíiadau i'<ü} hanfon i Dr. Roberts, Baptist Minister, Brynheulog, Treforest, (ìlam. LlÌnGOLLEN: ARGR^FFWYD A OHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAM8. Pris Tair Ceiniog. I' !J *Wydiìr tHolwyddoreg Titus Lewis, 2ìo. \ » ^-UOreff \ Catechism y Bedyddwyr, lJcT [ 0 tCiitecliisni y l'laiit, lo.f y caut. 6s. Gc.J Cymhwys i bob dosbarth. Ar worth yn Swyddfa y GitiiAL. Blaendal.