Skip to main content

«""yfr A, B, C, jc.; Llyfl r y Dosbarth Oyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant."®ft Sb $5 Hiiif 490. Y GREAL. HYDREF, 1892. C&NYS n\ AUWN m 03IM VN E3SVS V GWIRIONEDO, 0N3 OROS Y GWIRIQltíDO."-PAUl. Y CYNNWrSlAD. TRAETHODAU, &c. Ordinhadau crefyddol. Gan y Parch. E. Boberts. D D....................................... 2-i3 Fy iechyd, &c. Gan y Parch. J. G. Jones. 255 Taenelhad babanod—A oes rhyw inwed yriddo? Gan C. Klven ..'...................... 200 Mr. John Jones, Pandv'r Capel, a'i amser- au. Gan y Parch. W. T. Davies............ 202 Myfyrio y Beibl. Gan y Parch. D. Davies 261 Twysbnau o Wahanol Fbtjstdd,— OsBsar a'r hyuafleithwyr ........... ........... 2^7 Crefydd Job............................................ 267 Ymddyddan y tŷ capel ........................... 26S Try8ori disrofaint.................................... 298 Lle i weddio .......................................... 263 Y pechadur ar y llithriefa........................ 2(ÍH Gwobr prydlondeb a moesgarwch ............ 269 Adolygiad Y Wasö,— A Harmony of the Gospels ..................... 269 Cambridíre Greek Testament for Schools and Colleees ...................................... 2fi9 Llawlvfr y Genadaeth............................. 270 Preachersof tbe Aue .............................. 270 Y Bywyd Gorchfygol .............................. 270 Cyfnodohon............................................. 270 BARDDONIAETH. Awdl-bryddest Goíradwriaethol am y di- weddar Barch. W. Williams, (Anetyft ... HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gonol Genadol,— Congo .................................................. 272 Diffyndolliseth ar lanau y Congo ............ 273 Yr areraff a gafodd cyfarfod eyntaf y pwyUeor Cenadol yn Llnndain ar ein meddwl................................................ 273 HaITESION OrFARFODYDD,— Cyfarfod Chwarterol Myrwy ... .............. 274 Cyfatfod Chwarterol Dinbych, &c............. 276 Cyfarfod Chwarterol Aifon ..................... 276 Llansanan ............................................. 276 Bbdyddiadau. Galwadau .... D.tRLITHIAU .... 276 276 276 Mabwgoffa,— Mrs. Sarab Evans, Birkenbead ............... 276 Mr. R. Jones, Windsor 8t., Lerpwl............ 277 Sereeant Thomas Roberts, Towyn........... 277 Jlr. J. Edwárds, Penybont, ger Corwen ... 278 Adoltgiad y Mis,— Mr. Gladstone yn Nghymru.................... 278 Symmudiad deddf «orthreah oddiar warsu y Gwyddelod...................................... 278 Aberystwyth wedi curo Caerdydd............ 273 Ambywiaethau,— Cyntrhor trwy dwll y clo ........................ 279 Mater preáeth ....................................... 279 Hawl ì'r etifeddiaeth .............................. 279 Beth a ddylai fod aincnn teulup............... 2H0 Mam ffyddlawn a medrus........................ 280 Llesoldeb adfyd.........m........................... 280 Yn awr yn bnrod. ESBONIAD ACTAU YR A'POSTOfiION. PARCH. OWEN GAN Y DAYIES, CAERYNARFON. Ail argraffiad, 640 o dudnlenau, wedi ei rwymo yn hardd mewn tloth cryf. kíl Piis 4s 6c., y cludiad yn rhad. Pris yr argrHÍrud cyntaf oedrì 6s. 6c. ŵ TELERAU NEILLDUOL. ■«* Am ryw gymmaint o amser, anfonir tri chopi ac tic,hod vn nl 3s. 6e. vr nn, yl cludiad yn rhad. Teimlir yn ddiolchsjar am ddwyn y swaith i sylw yr Ysgoliun | Sabbathol. Pob archehion i'w hanfon at yr Awdwr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WJLLIAMS. Pris Tair Ceiniog. íHolwyddoreg Titus Lewis. 2jc. n • tt 1 ___JJ fnoiwytiaoreg ntus Liewis. ajc LTl XÌOiWy aaOreff \ Catechism y Bedyddwy r, ljc. .i f * ° lCatechism y Tlant, lc, y cant, \ Cymhwys i bob dosbarth. \ Ar werth yn Swyddfa y 6c.) Greal.