Skip to main content

«rifrfr a. b, c,tc, Llýfr y Do8barthCyntaf>68 cant; uyfr yr aü Ddo8barth> ^ y cant ^ Cyf. XLL Khtf 489. I GBEAL. MEDI, 1892 "GANYS Nl ALLWN Nl DOIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, ONO OROS Y GWlRIONEDa."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHÇWu, &c. Spurjreoaeto. Gnn y ""dr-îh. W. R. James. 225 i-ìbai petnan wyf yn g fio. Gan y Parcb. H. O. Tloberts....................................... 230 Rhestr o'r Gweiihredoedd svdd yn y ddiofrelfa yn Llangollen. Gan Mr. E. Owen................................................... 234 Can'rnlwyddiaeth Bedyddwyr yGarn. Gan y Parch. T. Frimston ........................... 237 Atebion i ofyniadnn ar " Gyfiawnhad trwy ffydd." Gan y Parch. Henry Evans...... 210 Twysbwau o Wahaboi, Fbttsydd,— Ypedwaranpor...................................... 213 Y goron ddrain...................................... 243 Cadw yr adeuydd yn sych........................ 243 ADOLYGIAD x Wasg,— Tbe Cambridgre Bible for Schools and Oolleges............................................ 2*4 Messaires to the Mnltitude ..................... 244 Nisbeí's Scripture Hand-books ............... 2*4 Golytriadau diweddar ar Brofion Cristion- oeaeth ................................................ 244 Dark Africa and tbe way out ..................211 BARDDONIAETH. Murmur ar lan bedd y Parch D. George, Jabez. Gan Mr. John Rees.................. 245 Y Parch. Robert Roberts, Llundain. Gan Miss E. Wiliiams, (Abigait Uwchllyn) ... 216 Y bregeth lasdwraidd. Gan Onfet............ 216 Er cof am John Palmer Parry. G»n Machraelh Môn .................................... 246 Y wraig rinweddol. Gan On/el ............... 246 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gohol Genadol,— Cyfarfodydd yr Undeb yn Ngbaerynarfon. 216 Hane.sion Cyfarfodydd,— Sefydliad Hyfforddiadol Colwyn Bay......... 243 Tabernacl, CoeJpoeth..........................■ •• 249 Undeb Bedyddwyr Cymru........................ 249 Gwalcbmai............................................. 250 Penyfron ................................................ 260 Bbdyddiadac.................................. 250 250 Galwadaü ..................................... Mahwgoffa,— Y diweddar Mr. J. A. Jones, Gelli, Ystrad. 250 Mr. Lewig Richards, Afon y Morfa, Arthog 251 Adoi.ygiad y Mis,— Y weinyddiaeth newydd ........................ 251 Etholiad Newcastle.........x...................... 252 Ambywiaethaü,— At eglwysi BedyddwyrCymm.................. 252 MahioH....................................v........— • 263 EPIStOL Âf A"y GALATIAID. Gan y Parch.E. ROBERTS, D.D., Ponttpridd. Yn cynnwys 472 o dndnlenau. Pris Chwe' Swllt. Cymmeradwyaethau. "Gallwn yn ddibetrus gymmeradwyo y gwaith."— l'rincipal M»rri» a Proff. Hntc-t'», Aberhonddu. •' NI chafodd y Cymro nnieithog erioedy fath eyfoeth ò fewn ei gyrhaedd ag a geir yn yr Bsboniad hwn."— Y J'arch. fí. Llnyd Jone», ( Wenieyad.) *• Y rnae ynddo ysnolbeipdod addfétt, barn bwyllog a chywir, ac ymdriniaeth (jyflawn,a gorpbenedijr."—Dr,. Edwnrd». l'-mtypwt. •• Mae yn hyfryd genyín «roesawu y llyfr rhagorol bwn."— Y T'ntihodydd. «• cyfrol yn cynnwys pob peth braidd a ellir ddyrouno ar yr Epistol."— Y Diwt/9'i"r. Pris gostynçol. Anfonir cyf rol yn rbad ar dderbyniad 4s. 6c; ac unrhyw rif o bedair i fyny am 4s. y gyf rol, a rboddir cyfrol ychwaneeol ar bob deuddég. ($gfr Pob archebion a thaliadati i'w hanfon i Dr. Robeits, Baptist Minister, Brynheitlog. Treforest, (ìlam. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOBDDWYD GAN W. Pris Tair Ceiniog. WILLIAMS. ■ Hol W\rr?rì™.«™ fHolwyddoreg Titus Lewis, 2jo. ì Cymhwys i bob doebarth. ^Taaoreg J Catechism y Bedyddwyr, % I \r w *rth yn gwyddfa y *•* LCatechismy Plant, lc, y cant, 6s. 6c.) Gbbal.