Skip to main content

fyt ■'"■ ■ ■ ■ » <8""Uyfr A, B, C,, tc.; Llyfr y Dosbarth Cyrítaf, 88. y oant; llyfr yr Ail Ddoabarth, 88; ỳ Oant.-©» Cyf. XLI. Khik 486. I GEEAL. MËHEFrN, 1892. ù •" .................-.,______,..........;............,.^,„~~...........___ " CANYS m «UWII Nl DOIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, ONO OROS Y GWIRI0NEDO."-PAUL. Y CYNNWYSlM TBAETHODAÜ, &c. Rhanau decbreuol yr addoliad cyhoeddus. Gan y Parch. J. H. Hughes.................. 141 Y nefoedd. Gan y Parch. W. Roderick ... 144 Can'mlwyddiaeth Bedyddwyry Garn. Gan y Parcb.T. FrirûBton ..............,............ 149 Mr. John Jones, Pandy'r Capel, a'i amsor- au. Gan y Parch. W. T. Davies............ 152 "Gadawed ý drygionus ei flbrdd." Gan l'nniui ................................................ 164 Byr bethan. Gan Greiyfryn..................... 157 Adolygiad y Waso,— Yr haul................................................... 159 Hanes bywyd (X H. Spurgeon.................. 15S Pregethau y diweddar ápurgeon ............ 163 BARDDONIAETH. Dilyn Iesu trwy fedj dd. Gan y Parch. J. G. Jones .......................................... 169 Gwerthiad Joseph. Gan D. G. T.<>ft......... 169 Englynion beddargraflf Mrs. Davies. Gan y Parch. C. Davies .......y...................... 159 Neshau at Dduw. Gan Creii/frpn ............ 169 Y diweddar Barch. J. Tbomas. Gan y Parcb. J. Gwyddno Wüliams ............... 159 Ycysseijr. Gan Onfel.............................. 159 Y fronfraith. Gan D. Nefydd Davies ...... 159 HANESlON CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongi. Gbnadol,— Y canfed rnynegiad................................. 190 Y Coogo ......... ..,............................... 100 Marẃolaeth prilbgefnogydd y Genadaetb Yn Nglyroru....................................... 160 Hanbsion Cyfarfodtdd,— Cyfarfod Chwarterol Môn........................ Cyfarfod Chwarterol Dinbych, Fflint, a Meirion................................................ Blaenywaen.......................................... Llwyupia............................................... Tabernacl, Brytnbo................................. Tabernacl, Cefn mawr.............................. Kni>rhton, Maesyfed .............................. Pisgab, Brycheiniog .............................. Bbdtddiadaü. Galwadau .... Dablithiau .... Mabwgoffa,— Miss Jane Thomns, Glanwydden ..... Mr. John Roberts, Bootle ................. Mrs. Tnomas, Machynlleth .............. Adolygiad y. Mis,— Dadsorphoriad y Senedd ................. Salisbury yn rhoi ei " droed ynddi hi' Yr ündebwyr ac etholaethau Cymru Ambywiaethau,— Trysorfa srynnorthwyol y Parch. G. R. Jones, Cefn mawr............................ Edrych ar lesu .................................. Duw fel Creawdwr ffyddlawn ............. Ceiddoriaeth natur........................... Hunangariad.................................... Bssrus oddiwrth rajrrithiwr yn un ofer . Ffydd yn cywiro rheswm ....,.............. Doienau y gadwen ............................ 161 162 162 162 162 163 163 163 163 163 163 164 164 165 165 166 166 166 167 167 167 167 168 16<ä Manion.................................................. 168 . Th awr yn barod, IBSfeÖ'ÎLSriEuíLID ACTAU YR AP0ST0LI0N. PÁRCH. OWEN DAYIES, CAERYNARFON. Ail argraffiad, 640 a dudalenau, wedi ei rwyno yn hardd mewn cloth cryf. Pris 4s. 6c, y cludiad yn rhad. Pris yr argraffiad cyntaf oedd 6s. 6c. TELERAU NEILLDUOL Am r\w gvrnmaint o wnser, anfonir tri chopi ac uchod vn ol 3s. 6c. yr un, y cludiad yn rhad. Teimlir yn ddiolchgar am ddwyn y gwaith i sylw yr Ysgolion Sabbathc/1 PŷP archebion i'w hanfon at yr Awdwr. fc^ LLANGOLLEN: ARGRA.FFWYD A OHYHOBDDWYD GAN W. WJLLIAM8. Pris Tair Ceiriiog. /Holwyddoreg Titus Lewis, 2jc. Trî Holwvddoreír íCatechism y Bedyddwyr, ljc. * i x ii"i vr j vav*w* g (Catechigrn y Vlmtf l0) y canti \ Cymhwys i bob dosbarth. V Ar wertb yn Swyddfa y s. 6c.) Gbbal.