Skip to main content

"ly(V A, B C, \c; LUfr y Dosb*rth C/'ntaf, bs^y cint; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y eatJí--®* 3ÉÌ2t. Cyf. XLL i .IC.iii.k485. T 'GBEAL'.* MAl, 1892. 'CANYS Nl MLWN Nl ODIM VN ERBYN V GWINOHEDD, 0N0 ORÛS V GWIRIONEDO." PAUl. Y CYNNWYSIAD. 'TRAETHODAU, &c. _,.«" Hynnfiaeth Bedydrtwyr Gwrecsarn. Gan ■ y Parch. J. Davies .............................. 113 Rhai pethan wyf yn gofi ). Gan y Parcb. R. D. Roberta....................................... 117 Fod ein llwyddiant wedi ei jryssylltu à ffyddlondeb i'n safle wahaniaethoì. Gau y Parch. S. P. Edwards........................ 121 Balchder. Gan Mr. D. Basaett, (Twrchíab) 12* Beirdd. Gan Creigfrun ............... ..... ..... 12á A dolìgiad Y WasG",— The Pulpit Oommentary........................... 130 Gweithiau Inan JTai.............•.................... 1,30 Nodiadau, &c, ar y Gal&tiaid .................. 131 A Thousand Flash'es of French Thoughts.,. 131 Oyfoodolion..............,.............................. 131 BARDDONIAETH. Ber awdl irntfadwriaethol i'r diweddar Barch. C. H. Spurgeon. Gan Anaph Olyn Ebwy ..................... '..'........................ .. 181 Llaw yr Arglwydd. Gan y Parch. J. G. Jones..........................................v...... 182 Wrth fedd y Parch. R. Roberts. Gan Creigfryn.....................'....................... 132 Dymuniad y Cristion. Gan Mr. R. W. Williams............................................ 132. 1 Rhnêyanu. Gan O -'f-l .................... ... 13< Ycredadyn. GsnMr. D. Nefydd Davie-",. 132 Lle mae y tyner Dad yn byw. Gan Mulh- r»fut ......... ....................... ................ 132 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongi, Genadol,— Dathliad agoshaol can'mlwyddiaeth ein Cenadaeth .........................hm............ 183 Marwolaeth y Parch. Percy Combor......... 134 Mr. W. R. James, Iodia............................ 134 fÍANESIOH CíFABFODYDD,— Tab&n.ar-l, Coedp ieth .............................. 134 Glynceiriog............................. •............ 134 Porthrcadog.......................,........ ......... 134 Talywern .............................................. 134 8alim, Port Dinorwic ......................„...... 134 Pantywaen, ger Dowlais........................... 135 Salem Ty'ndonen.................................... 136 ■ Cymmanfa v Pasc, Lerpwl........................ 135 Lerpwl— Cy'farfod Zenana........................ 135 f- Bbdyddiadad.......................................... 136 Galwadau 136 Mabwooffa,— Y Parch. E. Morris, Cefn, Merthyr......... 136 Adoltoiad y Mis,—■- , Cwesüwn y tir- yn Ng'hymru..................... 136 Amrtwiabthaü,— Piserau i uludodwfry by*Jrd.................. 137 tíoreu godi ...... ..............M'í-;.............. 1:» Bedyddwyr Amenca...............I.......;... 138 Gras a íjwirionedd................................. 188 Aiistcrwydd bywyd .............................. 138 Yr Ymerawdwr Napoloon ar berscn Crist.. 138 Pnm' mynyd ar ol marw ...... „..Ŵ ._-.. Mawrfrydedd.......................,...-« .<*:■.-. IH9 Yr "ysbrýrl hwn" a'n " hysbryd ni.'*i......:3«I0 Cariad y credadyn at Grist ...»\......,....... 140 Dyfnder ýn g.ûw ar ddyfnder.................. 140 Mawion.................................................. 140 BSBOMIAD ACTAU YR AP0ST0L PARCH. OWEN J3AVIES, CAERYNARFON. , Ail araraffiad, 640 0 dudalenau, wedi ei rwymo yn hardd mewn cloth cryf. W Bydö> a- Argraffiad newydd yn barod i'w anfon allan yn gynhar yn Mai TELERAU NEILLDUOL. Hyd ddiwedd mis Mai, anfonir unrhyw nifer o gyfrolau yn ol 3s. 6c. yr un, y cludiad yn rhad. y derbynwyr i ofalu am y dosbarthu. Pris cyfrolau unigol ar ol hyny fydd 4s. 6c. Pris yr argraffiad cyntafoedd 6s. 6c. TALIADAU. Gan fod y draul yn fawr i ddwyn y ©yfrol allan, teimlir yn dra diolchgar os bydd i bawb sydd wedi gorchymyn y gwaith i anfon yr arian mor f'uan ag y gellir Caníateir traul y Poital Orders a'r Uamps o'r swm fvdd yn ddyledus. ifgp" Anfoner pob archebion at yr Awdwr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOBDDWYD GAN W. WJLLIAM8 Pris Tair Ceiniog. ri TTi-w1™.^^lJ fHolwyddoregTitnsLewîB, 2^0. \ 11 AlOlWyaaOreff^CatechismyBedyddwyr, ljc. \ 0 (.Catechism y Flant, lc, y cant, 6s. 6c.) Cymhwys i bob dosbartb. Ar werth yn Swyddfa y Gbeal.