Skip to main content

•S-Uyfr A.'B, Ò,ioJj Ÿir y^Dosbarth Cyntaf, 6s. y cant; Llyfr* ■«—**»— I ' ■!■ i ■ ■■■igl.nll Ail Ddosb Cyf. XLI. Uiiif 484. Y GREAL-. EBRILL, 1892. ,„.„J,.........H____.........................W„-iî.Á.......~________ 'CANYS Nl ALLWH Nl ODIM YN ERBYN Y GWIRI0NE00, 0N0 OROS Y G «IRIQNERO."-PAUl. Y CYNNWTSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Parch. David Richards, Caerfflli. Gan yParch. T. Lewis................................ 85 Y diweddar Mr. W. Williams, Llarjgollen. Gan ei Fab, R. R.Williams ................. 88 Cynllun cyfansoddiad Llyfryr Actau. Gan y Parch. D. Powell .............................. 94 Bsai. lv. 2. Gan Mr. E. Creigfryn Edwards 99 Adolygiad y Wasg,— Talks with Men, Women. and Children ... 100 Present day Tracts ................................ 101 By-Paths of Bible Rnowledge.................. 101 BARDDONIAETH. Gardd Gethsemane. Gan Twrchfab......... 101 Y diweddnr Mr. Joseph Jones, Llannefydd. Gan Elldeyrn....................................... 102 Cyflwynedig i NKanza, Colwyn Bay. Gan Mr. O. Lewis ...................................... 102 Y ddaear. Gan Creigfryn........................ 102 Y cybydd. uan Ossian Gwent ............... 102 Cariad Duw. Gan Öwilym Carcwm......... 102 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongi. Gbnadol,— Bedyddwyr America a'r gan'mlwyddiaeth 103 Canada.................................................. 103 Ei:i Cenadaeth yn West India................. 103 Cwrdd gweddi nos Lun cyntaf o'r mis...... 103 Y Gymdeithas Genadol Gartrefol ............ 101 Marwolaethau Cenadon yn y Congo......... 104 HàiYEMON ClíARFODYDD,— Cyfarfod Chwarterol Arfon........................ 104 Undeb gweinidogion Bedyddwyr Lleyn ac Eifionydd............................................. 104 Nebo, Glyn Ebwy.................................... 106 Conway.„..............................................'... 106 Baui.llt................................................... 106 Bedyddiadau.......................................... 106 Galwadau 106 106 Dablithiau..................................... Mabwooffa,— Mrs. Harriet Roberts, Corwen.................. 106 Miss Sarah Price, Aberdâr ...i................. 106 Mr. Edward Jones, Belan ........................ 107 Mrs. Lewis, Llanfacbraeth ..................... 108 Miss Jane Davies, Penybont..................... 108 Mib. Naomi Edwards, Ponkey.................. 108 Adolygiad y Mis,— Yr achos Rbyòîfrydie:.......................... 109 Buddyiîoliaetb fawr Llundain.................. 110 Y Cynghorau Sirol ................................. 110 Y weinyddiaeth yn prysur gwympo......... 111 Ambywiaethau,— Nodiadan USnyddol................................. 111 Ewyllys Mr. öpurgeon.............................. III Claddu â'r pen tua'r Gorllewin ............... 111 Gonestrwydd ............■ —........................... Dl Taitb gafglu myfyrwyr Bangor ............... 1II Pa fodd i orchfygu ................................ 112 Llwyddiant dysgeidiaeth Crist rhagor y doethion Iuddewig.............................. 112 Mamiow.................................................. 1 '2 Ỳn y wasg, nc i fod yn barud yn gynhar yn Mai, ESBONIAD AR ACTAU YR APOSTOLION, GAN Y PARUH. OWEN DAVIES, CAERYNARFON. Telerau neillduol. Derbynir archebion am unrhyw nifer yn ol 3s. O'c. yr un. y cludiad yn rhad, hyd nes y delo y llyfr o'r wasg; y derbynwyr i ofalu am y dcsbarthu ; wedi hyny bydd y pris yn 4s. 6c. Bydd wedi ei rwymo yn bardd, ac yn cynnwys 640 o dudalenHU ar bapyr da. Pris yr argrafflad cyntaf oedd 6s. 6c. Ni fydd eisieuyr arian nes y byddo y gyfrol yn barod, und hydd yn liwylusdud mawr i gael arch*binn huan. l'ub arcliebinn i'w lianjun at yr Awdwr. Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, §e., Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PRISOEDD. Cyfhol I.—Sheets, 6s. 9c......... (Jloth, 8s 6c.........Persian Calf, lOs. 6c. " II.— " 6s. 6c........ " 8s. 6c......... " " lOs. 6c. " III.— " * 7s. 3c ......... " 9s. Oc......... ■ " "__ Us. Oc. Copi cyflawn " lp..0s. 6c......... "~lp. 6s. Oc......... " ,rTpTT2sTÓc. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS Pris Tair Ceiniog. Ir rPi»i TT 1 j j fHolwyddorejr Titus Lewis, 2jc. •*-1l -n.OlWyaaOreaí'íCatechismy Bedyddwyr, ljc. (.Catechism y Plant, lo., y cant, 6s. 6c. Cymhwys i bob dosbarth. Ar werth yn Swyddfa y Gheal.