Skip to main content

4®~Llyfr A, B, C, Jc; Llyfr f Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8». y cant/Ŵ Khif 4Ö3. cyf. ^y; Y GREAL. MAWRTH, 1892. %ÌHYS Nl AUWN Kl DDlJfi YN ERBYH Y GWIR10NED0, 0N0 DROS Y CWIRIONEDD." -PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Can'mlwyddiaeth yr achos Bedyddiedig yn y Garn. Gari ÿ Parch, T. Frimston......... 57 Y diweddar Mr. W. Williams, Llanyollen. Gan ei Fab, R. R.Williams............,........ G3 Cynllnn cyfansoddiad Llyfr yr Actau. Gàn y PaTch. D. Powell...........'...................... 69 Adolygiad y Wass,— Introdnction to the Jobannine Writings ... 73 How to read the Prophets............. .......... 74 The Person and Ministry of the Holy Spirit 71 Gpd and a Futnre Life............................. 74 Profedigaethaù Enoc Huws........................ 7> Owestiynau ar Lyfr yr Actau..................... 76 BARDDONIAETH. Galareb ar ol Mr. Hugh Lloyd, Panteos. Gan y Tarch. W. Köes. {Ariaugiirwdd.) ... 75 EeddargraflTy dyn caredigr, Gan«»/cí...... 77 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL.. Y GoNGL GíNADOL,— Angladd Protestanaidd yn Llydaw............ 77 Hanbsion Cyfarfodyd»,— Cyfarfod Chwnrterol Môn ........................ 7S Brighton Road, Rhyl................................. 79 Bethel, Caergybi....................................... 79 Heol y Castell, Llangollen........................ 79 Bedtddiadaü.......................................... "9 Galwadatt............................................... 79 Darlithiatj ............................................ 79 Majwgoffa,— Y diweddarBarch. C. H. Spurgeon............ 80 Mrs. Rowlapd Willlaras, Gronant............... 81 Mn Beo. üayies, Treforris........................ 88 Adöltgiad •? Mis,— YdiweddarMr. Spurgeon........................ 83 Ar werth gctn W. WILLIAMS, Printer, $c, Llangollen. Esboniad ar y "Testaíueiit Newydd." GAN Y PAECH. E. ELLIS, (CYNDDEL.W.) ' PRISOEDO. Cyfhol I,—Sheets, 6s. 9c ......... Cloth, 8s 6c ......... Pérsian Calf, lOs. 6c. '■• II— " 6s. 6c ........ " ^s. 6c......... *' " lOs. 6c. " III.— " 7s. 3c ......... " 9s. Oc......... " " Us. Oc. ' Copi cyflawn " lp. Os. 6c......... " lp. 6s. Oc Ip. 12s. Oc, CYFHOL LXVI —PRIS lc. ŸN FISOL. YR ATHRAW: Hen Gyhoeddiad yr Ysgolion Sabbathol, addurnedig â Darluniau. GoLYGYDDION '. Parchedigion II. WILLIÁMS, Nantyglo; a Dr. ROBERTS, Pontyptidd. Ÿn y wasg, nc i fod yn barod mor fuan ag y yellir, ESBONIAD AR ACTAU YR APOSTOLION, ÖAN Y rARCH. OWEN DAVIES, CAERYNARFON. , 'l'eierau neillduol. Er mwyn dealltwriaeth glir, bydded hysbys y derbynir archebion »m ur.rhyw nìfer yn ol 3b. Gc. yr nn, y cludiad yn rhad, hyd nes y delo y llyfr o'r wasg; wedi hyuy bydd y priet yn 4s. C>c. Bydd wedi ei rwymo yn hardd, ac yn cynnwys 640 o dudalenau ar bapyr da. Pris yr arsraffiad cyntaf Oedd 6s. 6o. Ni fydd oisieu yr arian nes y byddo y gyfrol yh barod, ond hydd yn /iwylusdod mawr i gael arch-hinn huan. Pob arcliebion i'w hunfon al yr Awdwr. \ .• ARGRAFFWYD LLANGOLLEN: A CHYHOEDDWYD GAN Pris Tair Ceiniog. W. WJLLIAM8. rn •• tt i ii /Holwyrtdoroir Tittw I.« s. 2èc. 1 ri JtlolW'y'ClCÌOrea' <Catechistv. y Bedydr-- yr, lèc. •> ° lCa Jatechi6ro y V\ax, .c.( y cant, ■6s. Cc Cymhwys i.bob dosbarth. Ar werth yn Swyddl'a y Gbeal.