Skip to main content

**~Llyfr A, B, C, $c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. "*©» ^•*-»———-.* .~—"^r~~^Tnnrmi—ttttwiii ■...........■miimii i ^iiiu iwii.....iiihmiiii»» ihiiiiiihw—ü Cyf. XLI. G R E A L • IONAWR, 1892. Khif 48Í. "CAHYS Nl AllWH Nl DOIM YN ERBYN Y OWIRIONEDD, 0N0 OROS Y GWIftlONEOO."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. \r> TRAETHODAU, &c. Gosroniant yr eglwys. Gan y Parch. B. D. Thomas, D.D.......................................... 1 "Ufydd-dod ffydd." Gan y Parch. C. Uaries............................................/..... 4 Pod ein llwyddíant wedi ei tryssylltu â ífyddlondeb i'n heífwyddorinn grwahan- iaethol. Gan y Parch. S. P. Edwards ... 6 Cynllun cyfansoddiad Llyfr yr Actau. Gan y Parcb. D. Powell................................. 9 Gwaitb mawr bywyd Crist. Gan y Parch. H. Evans ............................................. 13 Adolygiaii T Waso,— Institutes of the Christian Religion „Talks with Men, Wonien, and (Jhildren ~Tbe '" '«tpte'T-úî■3-'ví««3 Christ acrordirs to Luke................^.r.":-............................. lfi William Carey, D.D..........................?::.r^j£ Bywgrafflad y di weddar Barcheditr T. Price, M.A., Ph.D., Aberdár...................i....... 17 BARDDONIAETH. Adaryfodiad Crist. Gan y Parch. J. G. Jones ................................................... 17 Gostyngeiddrwydd. Gan Mr. ,1. Williams. 17 Er coffadwriaeth atn Thos. Stephens, Ysw. Gan Ahram Fardd ................................ 18 Hanesion crefyddol a GWLADOL. Y GONGL GsNADOL,— Rhoddion neillduol at y drysorfa gan'- mlwyddol ..........................,.................. 18 Bedydd yn y Coîiro ................................. 19 Y crwaith dayn yr Almaen........................ 19 China ...................................................... 19 Hanesion Ctfabfodtdd,— Cyfarfod hanner-blynyddol Gorllewinol Mor- eanwer................................................... Heol v Castell, Llangrollen ........................ Cyfarfod Chwarterol Brycheiniog............... Bbdyddiadau.......................................... Dabmthiau ...................................... Galwadau................................................ 21 .. Mabwsoffa,— Mrs. Hannah Stirrup, Unnerefni, Mûn ...,..' 2L ...... 1<'\ Miss Gwendolen Jan'e Uavies 3 8t. Mrs. Eliza Btirton iíî 1 ■» Mr. Owen Mosos Owen. .FeíiT.'F'áìY, Ac Mrs. Ann Vv*illian)<"',"B'oÌsellau <mm& ""JVtíss~\larŷ EÙèn Jones, Ooch y Bie, Clynnog 24 Yr HonadurB. töotfran, Nantyglo .............26 YFíirch. B. Davies, Magor, Mynwy ......... 26 Adoitgiad tMis................................. 26 Mr.Alfred Thomas, A.S., ac ymreölaeth i Gymru.......................................... ........ 27 Prifysgol i Gymru ................................... 27 Mr. Gladstone ......................................... 27 Ambtwiaethau,— Yr wythnos weddio, Ionawr 3ydd byd y lOfed, 1892...................„....................... 28 Pregeth y flwyddyn .........................1....... 28 Nodiadau llênyddol ................................. 28 Manion ......................................... ......... 28 CYFROL LXVL—PRIS lc. YX FISOL, YR ATHRAW: Hen Gyhoeddiad yì* Ysgolion Sabbathol, addurnedig â Darluniau. GOLYOYDDION : Parchedigion II. WILLIAMH, Nantyglo; a Dr. ROÜERTS, Pontijpridd. .----------------------------,------------1-------------------------------------------------------------------------!-------------------------------------------------------------- Yn y wasg, ac i fod yn barnd mnr fnnn m/ 1/ yellir, ESBONIAD AR AÖTAU YR APOSTOLION, GAN Y PAROII. OWEN DAV1BS, CAERYNARFON. Teìerau neilldnol. Er mwyn dealltwriaeth glir. bydded hysbys y derbynir arcbebion ara unrhyw nifer yn ol 3s. Oc. ŷruu, y cludiad yn rhád, hyd nes y delo y llyfr o'r wasg; wedi hyriy bydd y pris yn 4s. fic Bydd *edi ei rwymo yn hardd, ac yn cynnwys 610 o dudalonau ar bapyr da. Pris yr anrraffiad cyntaf °Qdd (is. 6c. Ni fydd eisieu yr arian nes y byddo y gyfrol yn barod, nnd hydd yu hwyiusdud mawr i S'tet arcàthinn huan. Pnb arçhebion i'w hnnfnn at yr Awdwr. ARGRAFFWYD LLANGOLLBN: A OHYHOEDDWYI) GAN Pris Tair Ceiniog. W. WJLLIAMS. (Holwyddoreg Titns Lewis, 2£c. \ Cymhwys i bcb dosbarth. Catechism y Bedyddwyr, ljc. > Ar werth yn Swyddfa y Cutechism y Plant, lc, y cant, Cs. 6c.J Gbkal. lWYClClOrG0* "i('ateCDî8m y Bedyddwyr, ljc"