Skip to main content

O-Llyfr A, B, C, ýc; Llyfr y DosbartJi.Cyrjtaf, 6s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. ~&L c3 fl • i-i Cyf. XL. Khif 479. I. GREAL. TACHWEDD, 1891. "CAîlYS Nl ALLWN Nl OOIM YN ERÌYN Y GWIRIONEDD, ONO OROS Y GWIRI0NEOO."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Sylwedd pregeth angladdolŵr ol y diwedd- ar Mr. W. Williams, Llang-ollen. Gao y Parch. D. Williams .............................. 281 Rhai pethau wyf yn gofio. Uan y Parcb. B. D. Roberts....................................... 28G Y diweddar Mr. T. Wright, Tant. Gan Mr. r B. Davies.............................................. 289 Y naill beth ar gyfer y lla.ll. Gan y Parch. J. Johns ............................................. 293 Gwbbsi yb Ysgouoi» Sabbathol. '. Gan y Parch. í. James.................................... 290 BARDDONIAETH. ' Am Hj-wel Roberts, Arqlwch. Gan íthyd- J<">.....................!......:.../..................... Y merthyr yn esgyn i ogoniant. Gan ífachraeth Mún ..........................,,, 802 303 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. ..................'. 303 Y GoNGt Genadol,- Aönca...........*............. India.........................................*..;,........ 303 HAIíESION CrFABFODTDD,— Cyfarfod Chwarterol Môn........................ 304 Cyfarfod Chwarterol Arfon..................... 304 Cyfarfod Chwarterol Dinbych, Fflint, a Meincn................................................ 305 Glanwydden" .................. .....!................. 306 Llanddyrnog .......................................... 306 Athrofa Llangollen................................. 300 Bbdtddiadau. Galwadau .... 306 300 Mabwgobfa,— Y Parch. J. Thomas, Caerfyrddin............ 306 Adoltgiad t Mis,— Y diweddar Mr. W. Williams, Llangollen. 3107 Mr. Smith a Mr. Parnell ........................ 307 Mr. Chamberlain -.................................. 308 Ambtwiabthau,— Nodiadau Hényddol............:.................... 308 Ar werfh gnn W. WILLIAMS, Printer, ÿc, Llangollen. Esboniad ar y "Testaoient Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PHISOEDD. . . Cyfhol I.—Sheets, fis. 9c......... Cloth, 8s. 6c.........Persian Calf, lòs. 6c. •• II.— " 6s.6c ....... " 8s*^c.........n, " " . 10s. 6c. " III.— -7s. 3c ....(,... 9s. Oc......... '--"- " ' lls. Oc. *Copi cyflawn " Ip. 0s. 6c......... " lp. 6s. Oc ......... " "lp.12s.0c. Yn y wasy, ac i fod yn barad yn gynhar ddechreu y flwyddyn, ESBONIAD AR ACTAU YR .APOSTOLION, Mewn cyfres o Ddarlithoedd Eglurhaol ac Vniarferol. Gŷda lliaws o Nodiadau a Darlleniadau, gan Y PARCH. OWEN D.A^IES, OAERYNARFON. Ail argrafflad, 640 o dudalenau,'Wedi eí rwytno yn hardd mewn cluth cryf. yn rbad, a'r seitbfed i Ddosbarthwyr. T^leràu neillduol nyd Tachwedd 30ain. Mewn cylchlythyr a anfonwyd at Arolygwr eiuHysgolion, rhoddwyd cyflensdra i gaej«y gyfrol am 3s. 6c. hyd HydréT 2öfed.' Ar gais lliaws mawr o leoedd yr ydym yn awr yn estyn y cyfleusdra hwn hyd Tachwedd SOain. Fe ddeallir nas gBllir caniat;ìu y seithfad am ddosbarthu y rhai a anfonir allan am 3g. 6c„ eithr tolir cludiad y llyfrau a'r arian. Yr oedd yr argrafflad cyntaf yn rhad am Cs. 6c, ag ystyried maint y gyfrol; bydd yr argraffiad hwn gystal yn mhob ystyr, eitjír gostyngir y pris am na. ddygir y gyfrol allan yn rhanau fel o'.r blaen, ac er hwylusdod i'r ysèrolion ar eu gwaith yn myDed trwy y rhan bwysig hon o'r Ysgrythyrau ar ol divvedd y flwyddyn bresennol. Cyflwynwn ein diolchgarwch mwyafdidwyll am y gefnogaeth galonog ac ymarferol ä gafodd y | Cylchlythyrau, ffrwyth yr hyn yw fod y gwaith yn y wasg ar y telerau uchod. ••5 -Cofied yr ysgolion a'r personau unigol a garant gael y gyfrol am 3s. 6c, am anfon ed henwau ! erbyn Tachẁetìd 30aia. Ni bydd eisiou yr arian nes y byddo y llyfr yn barod, yr hyn a hyBbysir yn'b^y<Uoi£, jpub arcliebion i'w hanjun at yr Awdwr. Pris 48. 6c, y cludiad LLANGOLLEN: -y{ %■. ARGBAFFWYD A CHYHOBDDWYD GAN W. WILLIAM8. Pris Tair Ceiniog. Tri Holwyddo /Holwyddoreg Titus Lewis, 2jc ) Gymhwys i bob, dosbarth. ireSr-JCatecbismy Bedyddwyr, lèc V Ar werth yn Swyddfa y D lCatecbism y Plant, lc, y cant, 6s. 6c.) Gbeal.