Skip to main content

*S-Uyfr A, B, C, ic; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, b8. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y oant- "®* Cyf. XL. Riiif 47? Y GREAL. MEDI, 1891. "GANYS Nt ALLWN Nl DDIM TN ERBYN Y 6WIRI0NEDD, 0N0 DROS V GWIRIONEDO.'-PAUL. Y CYNNWTSIAD. TRAETHODAU, *o. Llytbyrau Cymmanfaoedd y Gonledd o 1837 hyd 18b9. Gan y Parob. J. G. Jones 225 Y cynhauaf. Gan Mi. B. Creigfryn Ed- wards................................................... 223 Y diweddar Mr. W. Evans, Corn Hir, Caer- ynarfon. Gan Mr. John Rees............... 220* Byrebion. Gan Mr. Robert Rees ............ 231 y diweddar Barcb. Samuel Roberts, Caer- gybi. Gan y Parch.H. Evans............,.. 231 Annerchiadan mewn cyfeillachau eglwys- ig. Gan y Parch. R. Jones................... 235 Gwbbsi yr Ysooi.ion Sabbathol. Gan y Parch. T. Frimston .............................. 236 ADOLTGIAD T WA8S,— Reirent Square Pulpit.............................. 241 Hoŵ to read lsaiah ................................. 242 A River of Mercy and its First Spring...... 242 The Acts of the Apostles........................... 242 Cyfnodolioih............................................ 242 BARDDONIAETH. , Can'mlwyddiaeth y Genadaeth. Gan Onfel 242 Y owrw. Gan G. Ffrwdwytlt .............. ...242 Englynion ar enedigaeth John Palmer Parry. Gan Gefni a Bwlchydd............... 243 Diolchgarwch am y cynhauaf. Oan Gwyn ap Iwan, Mrd. B. Williams, ac E. B. Gele 243 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Conol Genadol,— Rwsia .....................................•............ 244 Y fantell santaidd yn Treves ..................244 India...................................................... 244 Rhufain................................................... 245 H ANHSION ÜTFABFODTDD,— Pistrah, Talywaen, M.ynwy ..................... 246 Jerusalem, Bryntroedgam ..................... 246 Nantyffln, Cwmtawe.............................. 246 Bethel, Monachlogddu ........................... 2*6 Monab, Meinciau.................................... 246 Tabernacl, Deri....................................... 246 Croesoswallt .......................................... 246 Glanadda, Bangor.................................... 246 Bbdtddiadau.......................................... 246, Galwadad .........................................•,••• 246 Mabwgoff*,— , Misses Jones, Tudor House, Colwyn Bay... 246 M*». Owen, Solfa................................... 247 Mr. David Jones, Treherbert .................. 247 Adoltoiad t Mis,— AraethMr. Balfour yu plymòuth ............ 248 Dillon ac O'Brien................................... 248 Yr Eisteddfodyn Abertawy..................... 248 Y diweddar Ddr. Owen Thomas............... 249 Mr. Spurgeon.......................................• •• 240 Ambtwiabthad,— Lle y Beibl—calpn a meddwl dyn ............ 249 Ofn marw..........................'.',>'.................. 260 Teimlad cynhyrfus gyda chreiÿdd............ 251 Sefyll yn syth.......................................... 251 Diwedd yr uniawn................................. 251 Gwybod, jrwneyd, a bod........................... 251 Pethau a phobl Crist .............................. 252 ■ '■%' Manion.........................................!.........252 5? Ar werih gan W. WlLLIAMS, Frinter, #c, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd GAN T PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PRISOEDD. Cyfhol I.—Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 8s 6c.........Persian Calf, ÌÔ.B. 6c . | II.— •• 6s. 6c........ " 8s. 6c......... " " 10s.6c. ■■'■•■. " III.— 7s. 3c......... 9s. Oc......... " "_____llaíŵ. Copi cyflawn " lp. Os. 6c ......... 'Mp.6s.0c......... " " lp. 128,1$4Ç^3| Y mae yn dda genym allu hysbysu fod amryw o Ddosbarthwyr y Gbeal a'r Athbaw wedi cyíihẃjM»' ^—« ■ » mmm ■■*» «■* Jc^k *k-« , • . . v j tnag at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y derbynwyr i'w feddiannu meWn doH'hòlWl '< esmwyth. Galwn sylw ein Dosbartbwyr, Arolygwyr ein hysgolion Sabbathol, a cbyfeillion efeill, • at y priodpldeb iddynt flurfio CLTJBIAU at yr ESBONIAD, yn y lleoedd hyny nadydynt wedj,,eu sefydlu yp barod, a chredwn y llwyddant yn eu hymdrechion, uan fod yr Esboniad yn cael 9ym- meradwyaeth Ryffredino!. /jf . Rhoddir y chweched yn rhad i bob Clwb, a'r un modd i Ddosbarthwyr lle na byddo Cluòláú. Dysgwylir tâl yn mhob amgylcbiad gyda'r arcbebion. Y mae y cyfrolau wedi eu rhwymo yn gryf a hardd, rhai mewn Hlue Cloth da, a'r lleill yn y Persian Calf goreu, gyda bevelled boards a marble edges, a byddant yn addurn i unrhyw lyfrgell. \ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A OHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAM8. Pris Tair Ceiniog. _________ > . TT . m % (Holwyddoreg Titus Lewis, 2ici ) Tl HolWyaaOreSTiCatechismy Bedyddwyr, ljc. \ T ° lCutechism y Plant, lc, y cant, 6s. CcJ Cymhwys i bob doabarth. Ar werth yn Swyddfa y GbeaIi. &"