Skip to main content

*9*Llyfr A, B, C, ic; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. "16* Cyf. XL. «Rhif 476. Y GREAL. AWST, 1891. "CANYS Nt ALIWM Nl OOIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, ONO OROS V GWIRIONEDD.--PAUI. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Cynghor i'r iouanc. Gan y Parch. C. Davies ................................................ 197 Gwyrthiau anweledig. Gan y Parch. W. R.James...............................»............. 202 Bhai petban wyf yn gofio. Gan y Parch. R. D. Roberts....................................... 203 Pa le y cafodd Adda y meddylddrych o ftbertbu. Oan y Parch. D. Price ......... 207 Y diweddar Mr. W. Evans, Corn Hir, Caer- ynarfop................................................ 208 Gwbbsi th Ysgouon Sabbathoi.. Gan y Parch. T. Frimston.............................. 211 Adoi.ygiad y Wasg,— The Ancient Chnrch .............................. 217 The Lord's Supper ................................ 218 lndex to Schurôr's History of the Jewish Peoplë in'the time of Cbrist.................. 218 HANESION CREFYDDOL A G"ty"LADOL. Y GojfGL GENADOL,— Cymru a'r can'mlwyddiaetb..................... 219 Yr hyn a ddylid gael yn Nirhymru er d:itl>- lu can'mlwyddiaeth y Genadaeth......... 219 Hanbsiow Cífabfodydd,— Cymmanfa Dinbych. Fflint, a Meirion...... 221 Cymdèitbas Genadol Gartrefol Cymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion .................. 221 Felinfoel................................................. 222 Llanerollon ............................................. 222 Athrofa Llangollen ................................. 222 222 223 HiínrnniADAü. (íai.wadaü .... BARDDONIAETH. 'jGo*jhfyau trwy y gwaea Wí#é Jones ................. Gan y Parch. 218 Yotoddifad. Gan Onfel........................ 218 Engîynion. Gar, Muchrneth Môn............... 818 " Yh dirf »c iraidd." Gan Mr. Creigfryn . üdwarda.•';:..............................I;........... 2Ìft MaHWGOFFA,— Y Parcb. Surnuel Roberts.'Caergÿbi.......... 223 AMBTWIABTHAÜ,— Dr. Edwards, i'ontypwl........................... 223 Prifysirol Aberystwyth ......é................... a*4 Nodiadau llêr.yddol.........."..'...............___224 Cyfrifon Cymmanfa Dinbyoh, Fftint, a Moirion. am y flwyddyn yh terf'ynu Mai 31ain, 1801 ........................................ 224 Adoltgiad y Mts (ar yr amlen) tudal......... 2 i UAWLYFl MOÌIANL -... Ail aryraffiud. (Wedi ei ad-dref na a'i hetaethtt i •fcÿfc*--.:- 869 u dudalenau.) Thisiaü:—Sd-faj'Llian, ls. 6c; Lledr, 28>6p.; clndiad nn copi iryda'r puat, 4jc. llon Nodiant, T.'ian, 2s.; Lledr, 3s.: oludiad uu copi gyda'r post, ■líc. Argrafflad Bras (o'r Emynau yn nhisr), Llian, 3s. 6c; Lledr, 5s. 6c; cludiad un copi gyda'r past, 6c. f Telbbaü :—Bhabwdal tw ddieiyhbiad. Y 13eg i'r dosbarthwyra'r llyfrwertbwyr. Telir cludiad -gwerth punt ac uohod gyda'rruil yafcèig. Wrth anl'on archeb noder y stat^an agosaf. ÌSBFNi argreffir rhuoar o'r Hen Lyfr, ac nid oes ar luw and Hen Nodianl ijn unnj. _ D.S.títP: herwydd pris isely llyfr, gorfodir y pwyllgor i gndw yn ianwl at'y telerau uohod o Dion, âíc., i'w hanfon i'r byn- âîlan. Pob arcbebion «jtíi nu»"> a vjv »ii;iiüiiiuii, at.ti nr iioiuu Y»grMenydd, R. Mfioant Jones, i'Ëiawlyfr iant" Offi.ce, Oamarv»n, U. W. * "** Mol- CURE^DEAF. PECK'S TUBULAR CUSHFONED EAR DRUMS PERFECTLY OVERCOME DEAF- NKSS AND ll'EAD NOISES, whether cauaed by colds, fererfl, coiJcussions, aee or injuríes. to the natural drums. 1NVISIBLE, self adjusting, and comfortably worn montbs without remoral. All conversation, ovou whispers, heard distinct.ly. Snccessful wbere all other remedies havo failed. 8old only by FREÇMAN HISCOX, 851 BROAD- WAY, NíîW YORK, U.S.A. Illustrated book and proofs sent FREE. Solid Geltì Mounted, $6.00 or £1 5s. per pair; Silter Mnutited, $5.00 or £1 8d. per pair. Safe delivery guaranteed by registered post to any part of the world upon receipt of draft on London or Paris or money order. Send age and aox of patient. EEBOMÌÌD WESLEY ar y TESTAMENT NEWYDDam 5s. Bt Coffadwriaethu Can'mlwyddiant Marwolaeth y Parch^ John Wesley, y ruae H> | Hurnphreys, Cyhoeddwr, Caerynarfon, wedi gostwng pria yr Esboniad ttbhod i BUM'i SNYLLT, a thelir ei gludiad i unrhyw le. Cían nad oès ond Jvchyt|ig o.gopiau yft| ngweddill. anfoner P. Order am 5s. yn ddioed. D;SV—Y mae Catalògue o'r.boll] lyfrau cyhoeddedig ganddo i'w gael am ddim. , "'-y\ -. „ •*~ ......■"> ■ ' ■ . i ' LLANGOLLEJNî argraffwyd a chyhoeddwyd gan w. wílliam8. Pris Tair Ceiniog. laẀ TT i JJ (Holwy'dtìoreg Titus Lewis, 2jo. *• } Çymhwys i bob dosbarth. t f i» ílOIWyClClOreg' 1 Catechi»m y Sedyddwyr* làei } TAr werth yn Swyddfa y * ,; :' /T ° lCatechisráyJ'lant, lc, y cant, 6s. O09 Gbsal.