Skip to main content

/y^ ì^j ~w:*2„~ ■ xj <.» «-Llyfr A, B, C, fc; Llyfr y Dísbarth C/ntaf, 8<. y oant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant- -®R Cyf. XL. Khif475. Y GREAL. GORPHENAF, 189L "CAMYS Nl ALLWN Nl ODIM YN ERBYN Y GWIRI0NE00, 0*0 DROS Y GWIRIONEDO.--PAUL. Y CYNNWYSLAD. TRAETHODAÜ, ìíc. Y fantais o astudio hanesiaeth eglwysig. GanyParcb. J. Davies ........................ 169 Y ddau l'arw. Gan y diweddar Baich. James Richards.................................... 172 Bywyd yn Nghrist. Qan y Parcb. H. Evans 174, Byrebon. Uan Mr. R. Rees..................... 178 Mr. John Jones, Pandy'r Canel, a'i amser- au. Gan y Parch. VV. T. Davies........... 179 Gwebsi tr Ysgolioií Sabbathol. Gan y Parch. T. Frimston .............................. 181 Adolygiad y Wasg,— Talks With mon, wometi, and rhildren...... 185 Bible principles and the union of Church and State............................................. 186 BARDDONIAETH. - Salm bywyd. Gan y Parch. J. G. Jones... 186 " Dim damnedigaetn." Uau y Parcb. J. O.Jenkins .......................................... 186 Marwnad i'r diweddarCadbeu Owen Lloyd. Gan l'cdr WnLrli,...............................'.... 187 Beddargratf Lizzie. geneth Mr. a Mrs. Williams. GnisMuchràiUh M6n .:.......... 187 Beddargraff Mr. Wiiliam Jones. Gan JlachraetU MOh .....'.............................. 187 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Llwyddiant ein Cenadaeth yn nghorph y can' mlynedd—er ei sefydiiad............... 187 Y dathliad can'ralwyddol ....:..........,........ 1H8 Y can'mlwyddiaetb a ítedyddwyr America 1»8 Cenadaeth Gìartrelol Bedyddwyr America. 189 Llwyddiant Cenadaeth Bedyddwyr Amer- ica yn Telwgu a manau ereill ............... 189 HaNESION CtFABFODYDD,— Cymmanfa sir Benfro .'............................. 189 CyminMi fa Myi.wy ................................ 189 Cymmanfa Orllowinol Morganwg ............ 189 Cymmanfa Caeifyiddm ac Aberiejfi......... 190 Cymmanfa Arfon.................................... 190 Bala...................................-,................ 192 Hebron, Dow.ais .................................... '92 CymmanfH. Môn.......................................192 Cymmanfa Brycheiniog...........................193 Seion, Glynceiriog...................'.'................194 BliDYDDIADAÜ.......................................... 194 Marwgoffa,— Mrs. Ami Williams, Rhos, Glanwydden — 194 Mr. John George, Beithlwyd....................194 Adolygiad t Mis,— Addysgrydd..........................................195 Tywysog Cymru...................................... '95 Addysg canolraddol yn Nirhymru ............ 195 Y Prmcipal Edwards a CholegAberystwyth 195 A^IRTWIARTHAU,— Nodiadan llênyddol...... ....................... •• I96 Mynegiad y Genadatìth Gartrefol Gwyddel- j,r.................... 196 Manion..................................................l'J6 Ar werth gan W. WILLIAMS, Trinter, %c, Llangollen. Esboniad ar y "Testainent Newydd." ©AN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) FHISOEDD. C'YruoL L—Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 8s 6c......... Persian Calf, 10s. 6c. II._ " 6s. 6c........ " §s. 6c ......... " " lOs. 6c. " III.— " 7s. 3c ......... 9s. Oc ......... " "____lls. Oc. €opi cytiawn " lp. Os. 6c ......... " Ip. 6s. Oc......... " " lp. 12sr0c. Y mae yn dda genym allu hysbysu fod amryw o Ddosbartbwyr y Gbeal a'r Athbaw wedi cychwyn CJÜUJOE/JLÜ tuag at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y derhynwyr i'w feddiannu mewn dull hollol esmwyth. Galwn sylw ein Dosbartbwyr, Arolygwyr ein hyseohoii Sabbatbol, a chyfeillion ereill, at y priodoldeb iddýnt fíürfio CLUBIAÍJ at yr ESBONIAD, yn y lleoedd hyny nad ydynt wedi eu sefydlu yn barod, a chredwn y llwyddant yn eu hymdrechion, gan fod yr h'sboniad yn cael cya.- meradwj'aeth gyffredinoî. Rhoddir y chweched yn rhad i bob Clwb, a'r un modd i Ddosbarthwyr Jle jia byddo Clubiau. Dysgwylir tàl yn mhob amgylchiad gyda'r archebion. Y maey cyfrolau wedi eu rbwymoyn gryf ahardd, rhaimewn BlueCloth da, a'rlleillyn y Persian Calf goreu, gyda bevelled boards a tnarble edges, a byddant yn addurn i unrhyw lyfrgell. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYnOEDDWYD GAN W. WJLLIAMS. Pris Tair Ceiniog. m . TT t j i (Holwyddoreg Titus Lewis, 2£c. i ri HoIWyaaoreS!' iCatechism y Bedyddwyr, ljc. ° lC'atechism y riant, lc, y cant, \ Cymhwys i bob dosbarth. \ Ar werth yn Swyddfa y 6s. Gc.) Gbeal.