Skip to main content

r-x„ s.—-, -nr. ,w.,z,jt •3~Llyfr A, B, C, *c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8a. y oant. "®* Cyf. XL. Khif 474 Y GREAL. MEHEFIÌ, 1891. ■«s» ' CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y OWIRIOMEDD. OND DROS Y GWIRIOMEDO.--PAUI. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Salm gyntaf. Gan y diweddar Barcb. W. Anelyf Williams.............................. 141 Annerchiadau mewn cyfeillachau eglwys- ig. Gan y Parch. R. Jones .................. 145 Rhai hen awdwyr a'u gweithiau. Gan y Parch. H. Williams .............................. 146 Gwbhsi yb Ysgolion Sabbathol. Gan y Parch. D'rPowell ................................. 150 Adoltbiai> t Wass, - Emroanuel ............................................. 160 Yr Epistol at yr Hebreaid........................ 161 Darlìthiau Esboniadol ar yr Epit-tol at yr Hebreaid............................................. 162 Salmau yr Ysgol .................................... 162 Myfyrdod mewn cystudd ........................ 163 BARDDONIAETH. Yr anturiaethwr. Gan Annlwr ar antur ... 163 HANLSÌON CREPYDDOL A GWLADOL. ' Y Gowgl Genadol, — > Y Geuadaeth........................................ 161 Cyfrifon Bedyddwyr Ffrainc..................... 165 Cenadaeth Llydaw................................. 165 Can'm'.wyddiaeth y Genadaeth mewn per- thynas â Llydaw................................. 166 Hanesios Ctfabfodydd,— Biikenbead............................................. 166 Cyfarfod Chwarterol Món................,....... 166 Bedyddiadau. Dablithiac... ... 167 Mahwgoffa,— Mrs. Dr. Evans, Festiniog........................' lW Adoltgiad y Mis,-- Gwleidyddiaeth....................................... 168 Y Cymmanfaoedd a'r Colegau.................. 168 Addysgrydd .......................................... 16S Rhyfel y degwrn .................................... 168 Ahbtwiaethao,— Nodiadau llênyddol................................ 168 Ar werth gan W. WILLIAMS, Prìnter, S$c, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PRISOEDT). Cyfbol I.—Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 8s. 6c......... Persian Calf, 10s. 6c. .., " II.— " 6s. 6c........ " 8s. 6c ......... " " 10s. 6c. " III— " 7s. 3c ......... " 9s. Oc......... " '*___ll?-."0c.- Copi cyflawn " lp. Cfs. 6c......... 'Mp. 6s. Oc ......... " •" tp- 12*. Oc. All VII EPISTOL AT Y GALATIAIDV Gan r Parch. E. ROBERTS, D.D., Pontyphidd. Cynnwysa y gwaith Ragdraeth, Rbagarweiniad, Diwygiadau ys y cyfleithiad, Byr-nodion Beirniadol, Nodiadau Eglurhaol helaeth, Dosraniad Órammadegol o't Epistol, Prawf-Holiadau, a thros ddau gant o Prasluniau o Bregethau ; yn gwneuthur cyfrol o 472 tudalen mewn llythyren fân, wedi ei hargraffu yn lAn ar bapyr da, a*i rhwymo yn hardd mewn llian. Yn rliatí trwy y l'oil am Chwe' Swtll, ur dderbpniyd rhagdát. Rhoddir yr elw arferol i DdOBbarthwyr. (gg"- Pob archebion a thaliadau i'w hanfon i ür. Bobeits, Baptist Minisier, Brynheulog, Trtforest, Glam. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDÌ^YD GAN W. W1LLIAM8. Pris Tair Ceiniog. -d£- 1 . ■ ' . I ~.T ~ ) Cymhwys i l»>b doebarth. «,nism y Bedyddwyr, ljo. >• Ar werth yn Swyddfa y ■ lCatechism y Plant.Ilc, y cant, 6s. 6cJ Gbbal. •;• ■j£2i TT..1. , ...1 J (Holwyddoreg Titus Lewis. 'i.Jc. **i -tiolwyaaoreg {catech