Skip to main content

'—A~ '/7f *«-Ll frA.BC 40.; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail-Ddosbarth, 88. y paPt. ìt Cyf. XL. Khif473. Y GREAL. MAI, 1891. "CANYS Nl ALLWN Nl OOIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND OROS Y GWIRIONEDD."-PAUl. Y CYNNWTSIAD. TRAETHODAÜ, 40. P. W. Newman ar '« Fedydd" ac "Ailen- edigaeth." Gan y Parch. 8. Morris, M.A. 113 Rhaglen bywyd y bydolddyn yn cael ei beirniadu. Gan y Parch. I. James ...... 116 Rhai petbau wyf yn goflo. Gan y Parcb. R. D. Roberts....................................... 119 Gwbbsi 1» Ysooi.iow Sabbathou - Gan y Parch. D. Powell .................„.............. 123 BARDDONIAETHr. Ar y tònau. Gan y Parch. H. 0. WìIIìbtos 132 Tawelwch mawr. Gan y Parch. "W. Ed- wards, B.A.......................................... 132 " Iddo of." Gan y Paroh. C. Davies......... 18* Rhosyn Saron. Gany Parch. J. G. Jones. 132 Er cof am Mr. Robert Wynne. Gan y Paroh. J. H. Hughes ........................... 133 Ffydd. Gan Mr. Owen Lewis.................. 133 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gohol Gehadol,— Cymrn a'r can'mlwyddiaeth .................. 133 Llythyr y Parch. W. R. James ............... 134 Hanesiojc OvFABFonrn»,— n Cyfarfod Chwarterol Arfon ............... .....j 130 Cyfarfod Chwarterol Dinbych, Ao............. 136 Pengam, Rengoed................................. 137 Oldham..................... Talyboot, Ceredig.ion Hanesios Taljybedio BlîDYDDIADAU ............................ ............. Dabi.itiiiaü............................................. Gai.wadau ...............-,*..;......................... '# ;.' p Mabwgoffa,—r. ,'•' .'-* Cadben Owon Lloyd, Porthmadog ........,.» Y Parch. D. Haghôs, Seilo, Caergybi .,.:.. Adolygiad y Mis,— Cyfrify bobl........................................ Yr etholiadau...........................'............... Mr. tíalfour a'r " V« quoque " .....r............ Mr. 8. T. Ërans, A.S« ac adfioldai ym- neilldunl............................................ Mr. Iwan Jenkyn, F.R.H.S.................... Y goden...........................-"•••.•■............. 137 137 137 138 138 138 138 138 I 139 139 139 140 140 140 AMH Y WIA KTI t Aü.— Nodiadau llênyddol....... /.: Mawioit., 1*0 140 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, 8$c. ar v *" Llangollen. restanjent Newydd." GAN Y PAR^H. R. ELLIS, (-CYNDDELW.) PRISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 8s 6c......... Persian Calf, 10s. 6c. " II,— " 6s. 6c........ " 8s. 6c......... " " 108. 6c. " III.— " 7s. 3c......... " 9s. Oc......... " ,V___ lls. Oc. " " Ip."T28ToV. Copi cyflawn " lp. 0s. 6c......... *« lp. 6s. Oc EPISTOL ATA"Ÿ GALATIAlD. Gan v Parch. B. ROBERTS, D.D., Pontypridd. Cynnwysa y gwaith Ragdraetb, Rhagarweiniad, Diwygiadau yn y cyfieitbiad. Byr-nodion Heirmadol, Nodiadau Eglurhaol helaeth, Dosraniad Grammadegol o'r Epistol, Prawf-Holiadau, a thros ddau gant o Frasluniau o Bresrethau; yn gwnouthur cyfrol o 472 tndalen mewn llythyron fftn, wodi ei hargraffu yn lftn ar bapyr da, a'i rhwymo yn hardd mewn Uian. 9T Yn rhad trwy y Po»t am Ohwe' Swltl. ar dderhj/niad rhagdâl. «**&>"' Rhoddir yr elw arferol j Ddoebarthwyr. " , '*. Pob archebion a thaliadau i'w hanfon i Ùr. Roberta, Baptist Minisler, Brynheulog, Treforest, Glam. LLANGOLLBN: ARGRAFFWYD A CHYHOBDDWYD GAN W. WILLIAM8. Frìs Tair Ceiniog. 1-,« tt - , , (Holwyddoreg Titus Lewis, 2£c. • *1 üölWVddOre2r \ Cateohism y Bedyddwyr, 1^0. J n (.Catechism y l'laut, lc., y CBnt, ) Cymhwys i bob doflbarth. V Ar werth yn Swyddfa y 6s. 6c/ ÜHEAL.