Skip to main content

■fT i, «"Llyfr A, B, C, éc; Llyfr y D wbirth C/ntaf, Ss. y c Cyf. XL. Y GRJE EBRIL'fò ;■'# "CANYS Nt AUWN Nl OOIM VN ERBYN Y GWIRIONEDO, Y CYNNWYSIAÌ TRAETHODAU, &c. .Ysbrydolrwydd meddwl. Gao y Parch. J J. Williams ...*,.................................... Yrnsigliadau dr: iglyd y byd. Gan An ianwr.................................................. Eglwys y dyfodoj.................................. 90. 94 Undeb rhwng y gwahanol enwadaa yn Nghymrn. Gan y Parch. J. A. Morris ... 91 GWRBSI TR Y8GOI.ION SABBATHOL. Parch. U. Powell....................... Gan y Adoi/igiad t Wasg,— The Evangeüstic Baptism Indispensableto the Church for the Conversion of the World ..................................... .......... 103" Beyond the Stars .................................... 103 Baptist Worthies %.................................. 103 Efaily Gôf .............'................................ 103 BARDDONIAETH. Elias ar lan Ceritb. Gan Creigfryn ........ 1<>4 Llinnellau with wrando y Parch. W. Hoghes, F.R.G.S................................. 104 Gwaed y Meichiau. Gan J. E. D............. 104 <<3ofia yn awr dy Greawdwr. Gau Dyffryn- ŷdd...................................................... 104 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongi Gehadol,— Newyddion da o barth olndia.................. 105 Casgliad Cenar'ol ................................... 105 Can'mlwydditìuth y Wesleyaid ............... 106 YrysgolionSabbathol a chan'mlwyddiaeth y Gyrodeithas Genadol ........................ I°5 Bedyddwyr y cyfandir ........................... 10ti DabUX.H^Î............................................ 108 GaLWADAẄ ............................................. 109 Phiodasaü ...........................f................. 109 Mabwgoffa,— Mr. John Robe'ts. Manchester ............... 109 MissC. HumphreyB. Dolgellau ............... 109 Y Parch. J. Jones, Blaenllechau............... 110 Adolygiad T Mis,— Golygyddy Ho-píist a Mr. Gladstone......... 111 Spurgeon a Chymdeithas Rhyddhad Cref- ydd.................................................... Ul Uniad y Colepau .................................... 111 Awdurdod ynadon ar drwyddedau y taf- arnwyr............................................... 1'2 Dewisiad Ueol i Gymru ........................... 112 Marwolaeth larll GranTille ..................... 112 Ambtwiabthatj,— Nodiadau llênyddol................................ 112 Mawioiî................................................... 112*! Ar werth gan W. WILLIAMS, Prìnter, %c., Llangollen. ' Esboniad ar y "Testament Newýäd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PHISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 8s 6c......... Persian Calf, lOs. 6c. II.—. " 6s. 6c........ " 8s- 6c......... '.' " lOs. 6e. " III.— " 7s. 3c ......... 9s. Oc......... " " Us. Oc. Copi cyflawn " lp. Os. 6e......... " lp- ös. Oc ......... " lp. 12s. Oc, CYFROL LXV—PRIS lc. YN FISOL. YR ATHRAW: Hen Gyhoeddiad yr Ysgolion Sabbathol, addurnedig â Darlimiau. GOLYGYDDION : Parchedigion H. WILLIAM&, Nantyglo; a Dr. ROBERTS, Pontypridd. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A OHYHOEDDWYD GAN W. W1LLIAM8.. Pris Tair Ceiniog. Vi TT 1 J J (Holwyddoreg Titus Lewis, 'ijc. ) Cymhwys ì bob dosbart *1 XÌOlWyaClOreo:^Catechismy Bedyddwyr, lfcc. \ Ar werth yn Swyddta J ° (.Catechismy Plant, lc, y cant, 6s. Gc> ^&\\,.