Skip to main content

^^rjirf- 1 O n 1- . Tl..#___T,___1—_U Uyfr A, B, C, ic; Llyfr y Dosbartb Cynta$,|(fc y cant; ftt jr> Ail Ddosbarth, 8s. y oant. -&k Khif471. f Cyf. XL. Y - GEEAL. JÌfe- MAWRTH, 1891. ÎAMYS Ni ALLWN Nl ODINÍ YN ERBYN Y GWIRIONEOD, 0N0 OROS V 6WIAI0RE00."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TfíAETHODAU, Ac. Dyledswydd etflwys tuasr at ei gweinidog. Gari y'Parch. T. V. Evans ..................... 67 Mx. Jobn Jones, Panrty'r Capel, a'i amser- an. Gan y Parcb. W. T. DaTÍes............ 62 Gwely y pêrlysiau. Gao K. K. W............. 64 Undeb rhwng y gwabanol enwadau yn Ndhymrn. Gan y Parch. J. \. Morris ... 65 Annercbiadau mewii cyfeillactaú eglwysig. Gan y Parch. K. Jones........................... 69 Salm xlvi. 1—5. Gan Mr. B, Creigfryn Edwards................................................ 70 GwEnsr tr Ysgoi.ion Sabbathol. Gan y Parch. O. DaTies.................................... 71 Adoltoiad t Wass,— Palestine Esplored.................................... 7* Nisbet's Scripture Hand-books.................. 74 Tbe Cambridge Bible for Scbools and C'nl- leeres ................................................... 76 The Cambndge Greek Testament for öchools and Colleges.......................................... 76 Eternal Life............................................. 75 The Cry of Christendom for a Divine Eiren- icon...................................................... 75 BARDDONIAETH. Claddedigaeth Moses. Gan M.r. Thomas Williams, Uihyldjab)............................. 76 " Tyn fi, ni a redwn ar dy ol." Gan Mr. D. Teewel ETans .......................................77 Er cof am Maggie Dora. Gan Machraeth Môn...................................................... 77 Hanesion crefyddol a GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y Genadaetb............................................. 77 Hanbsion Oyfarfoiiydd,— Bethesda, Narberth ............................. Salem, Porth......................................,f.. Calfaria, Pontardulais.......................... Bbdyddiadau Galwa dau. raiODASAU . 78 78 79 79 79 79 79 Mabwöoffa,— Mrs. Jane Roberts, llhutbyn. Mrs. Jonos, Blaenllechau....... AllOLYGI AD 1 MlS,— Y wladweiniaeth Wyddelig ..................... Y pleiuiau Gwyddeliir............................. Buddygoliaeth Northampton..................... Y streiciau ............................................. Dadgyssylltiad Eglwys Loegr yn Nghymru Amhtwi/ethaü,— Lloffion o bregeth y Parch. W. Powell.....;.. Y Beibl yn canmol ei hun i'r gydwybod ... Y drychfeddwl am Dduw.......................... Buddioldeb cystnddiau.............................. '• Oddi eithr «eni dyn drachefn," «&c........ "(ieiriau yr Arglwyddydyi.t eirian purion" Byrion betbaa...............~......................... Nodan ffydd beryjrlus.................. ......... '• Nodiadau HSnyddol..............................•• Manion Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, §c, Llttngollen. '•■ Esboniad ar y "Testament Newydd GAN Y PARCH. R'. ELLIS, (CYNDDELW.J- PHISOEDD. Cyfhol I—Sheets, 6s. 9c ......... Cloth, 8á 6c .......... Persian Calf, 10s. 6c. II.— " 6s. 6c.....„.. " 8s. 6c ......... •' . .'•» ■ 10s. 6c. " III.— " 7s. 3c......... " 9s. Oc......... " "•' 11«. Oc. Copi cyfiawn^" lp. Os. 6c ......... " Ip. 6s. Oc lp. 12s. Oc. CYFROL LXV—PKIS lc. YN FISOL. YK ATHRAW: Hen Gyhoeddiad yr Ysgolion Sabbathol, addurnedig â Darlnríiao. GOl.YOYDDlON ! Parchedigion H. WILLIAMS, Nantyglo; a Dr. RQBERTS, Pontypridd. " 'i ■■...... '"!■ •...........' m • •- .......——— LLANGOLLEN: ARGRAFÍWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAM8. Pris Tair Ceiniog. írdTw-tr/l^w. (Holwyddoreg Titus Lewis. 21c. ) Cymhwys i bob dosbartb. «.Uiwyaaoreff <CatechÌ8mytBedyddwyr, lic [ Ar werth yn 8wj{ddfa y ° lCatechismyPlant, lc, yj»ant, fls. Gc.) Gbbal. F ■' -* * . "■•' '^: -W..: ! .