Skip to main content

Cyf. XU Y GREAL. CHWEFROR, 1891. CAKYS Nl ALIWH Hl ODIM YN ERBYW Y GWIRIOMEDD, OMD D83S Y GWlRIQîiEOO."-PAUl.. Y CYNNWYSIAD. TIÌAETHODAU, &c. * Ithyddfrydiirrwydd crefyddol yn Nghymru y'n y dyddian srynt a'r dyddiau hyn. Gan y Parch. J. Joises ................................. 29 Pethau bychain. ! ;an y Parch. I. James... 33 í'enhyiuis jrweinidourion Crist â'u gilydd. Gan y Parch.J. H. Hucrhes..................... 31 öeibladdoliaeth (Bibllulatry). GanyParch. 8. P. lîdwards...................................... 36 PSWertha Joseph i'r Ismaeliaid. Ga,n y Parch. J. H. Miles, (l'linius) ..........."."..... 39 Owehsi yr Ysgolion Sabbathol. Gari y Pareb. O. Davies.................................... 41 Adoltgiad Y Wa8ö,— Olark'í B'oreiun Theolosrical Library ........ 45 The Belúíious Aspéct of Evolution ............ 46 TheChurch .......................................... 46 Hesrent Srjuare Pulpit Sermons................. 46 Jjäsfyran y Hsibl...................................... 46 Mâwlyfr ar Hauos y Bedyddwyr............... 47 Çyfuoduüon ........................... ................. 47 BARDDONIAETH. 'Canlyn fì." Gan Mr. O. Lewis, (Oweit f Ertf/rad.)................................................ 48 ' Yt Iesu a wylodd." Gan Mr. J. \Villia;rjs 4S I^ANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongi. Genadol,— Pan'mlwyddiaeth em CenarWeth............... 4S %■ modd.y bwriada it, aas^'hi y cin' mìl...... 49 Uylarfod'ydd dHthhadol cün'mlwyddiaeth ein Cenadaeth...................................... 49 Y Bedyddwyr drwy y byd ........................ 49 Casijliad yr Aifnc*Mii»id Cristiouogol &t (ienadaoth y Coiii'o ',............................ 49 Chfha.................................................... 50 Cenadaeth Llydaw...........................,....... 50 HANBSION OrFARFODYDD,— Cyfarfod Chwarterol Arfon....................... ÍO (lyfuf'od Ohwartaral Môa ....................... 61 Cyfarfoiì haurier-blyrjyridblOymrnarifalhn- 'bych, Ffîiiit, a Metiioii........4I................ 52 Nefyn ...........J........................................ 63 Cyriwyd ......... .......,............................... 53 Calfaria, Festiniog—Cwrdd ordeinio ......... 53 IIanesion Talf^bbdio.............................. 53 Hbdyddiadau .......................................... 53 Dahlithtaü............................^,,,,...... 53 Galwaüaü................................;'........c,,...>.. 64 Phiodasau................................................ 54 Mabwgoffa,— ;' Mrs. E. Edwards, Machynlleth.................. 51 Adolyoiad y Mis,— BuddyROÌiaeth Hartlepool ........................ 64 Cwmrnau y cledrffyrdd a'u gweithwyr...... 54 Amrywiaethau,— Esílwys y dyfodol.................................... 65 Yr wyf yn grobeithio biitì yn Unstion ......... 66 Trniínreddau Duw .................................... 66 Beirdd.................................................... 66 Byrion bethau.......................................... 66 Ar werth gan IV. WILLIAMS, Printer, árc, Llangollm. pboniad ar y " Testament Píewydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PHISOEDD. ^wRPff Cyfhol I.—Sheets. 6s. 9c ... l'loth, 8s Oc......... P<àr,«ian Calf, 10s. 6c. " II— " 6*. 6c........ " 8s. 6c ......v... " " lOs. 6c. " III— " 7s. 3c ..." 9s. Oc .......w Sl " Us. Oc. Copi cyflawn " lp. Os. 6c 9s. Oc ......... "_lp. 6s. Oc .......>'.'. " 'MpTT^sTOc-. CYFROL LXV-PRIS lc. YN FISOL. YR ATHRAW: Hen Gyhoeddiad yr Ysgolion Sabbathol, addurnedig â Darluniau. GOLYOYDDION : Parchedigion H. WILLIAMS, Nantyglo; a Dr. ROBERTS, Pontypridd. "**■' i iii i'f i i i LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WiLLIAMS. Pris Tair Ceiniog. ihî Tj i ii (Holwyddorer Titus Lewis. 2Àc. 1 ilOlWYClClOreff i Catechism y Uedyddwy r. l.ìc » ° lCatechism y *" y Plant, lc, y cant, 6s. 6c.) Gbsal : , ' \ Cymhwys i bob dosbarth. V Ar w erth yn Swyddfa y ) G