Skip to main content

«"Llyfr A ~ _l 8s. y cant; Llyfr yr Atl Ddosbarth, 8s. y cant. "ffift , B, C, fc; Llyfr y Dosbartb Cyntaf.Bs.y..... Cyf. XXXIX. ^' Khif 466. Y GREAL. HYDREF, 1890. CANYS H\ ALLWN ÎÍNÌTl ERBYH Y flWIRIONEOO, 0M0 0R0S V GW.R.0NED0.--PAÜI. y cyîíîîWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Bedydd. Gan y Paicb. W. Evans........... ÌŴ Y ddau gynnrycbiolydd. Gan y Parch. D. Pewell ................................................ SẄ» Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W......... 2(i(ì Gwbbsi yb Ysgolion Sabbathol. Gan y Parch. J. Griffîths................................. 267 BARDDONIAETH. Darlpn Mr. Eben MorgaD. Gan Mr. D. Morgan............................................... 273 "Heb Dduw, beb ddim." Gan Auflmedig. 27i Ar ol Mr. II. Hugbes, Festiniog. Gan Mr. R. A. Wìüiams .................................... 276 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gonöl Gbnadol,— Y Genadaeth.......................................... 275 Haniísion Ctfarfodydd,— Undeb Bedyddwyr Cymru yn Abertawy... 277 Nantgwyn a Benlah, Maesyfed ............... 278 Hebrnn, Dowlais .................................. 279 Caerphili ................................................ 279 Athrofa Llangollen ................................. 279 Glyndyfrawy—Cyfarfod ordeiuio ............ 279 Bbdyddiadau.. Galwadau ..... Pbiodasau ..... .......h'"'\........ ■sWA I ........ 279 ........ 280 ........ 280 Adolygiad y Mis,— Mr. Balfour a'i ystranciau unwaith eto ... 280 Arglwydd Peurhyn a'r Eisteddfod............ 280 '' Ar werth grm W. WILLIAMS, Printer, $c, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd. GAN r PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) FIUSOBDO. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9o.........cioth, 8* 6c......... Persian Calf, lOs. 6c. .. IT._ " 6s. 6c........ «« 8s. 6c.......:'. " " " lOs. 6c. «« III._ " 7siJíi......... " 9s. Oc......... " "__ Us. Oc. Copi cyflawn " TpTOs. 6c ......... '« lp.<6s. Oc ......... " " Ip. 128. Oc. CTMMEIHÄDWYAEITHAÜ X'B GWAITH. Y mae Esboniad ar yr Vsgryibyrau Cristionogol, gan y Parch. R. Ellis, < r,,i. ddiiu;j yr un gwerthfawrocaf a gawsom et.o yn Gymraeî. Byra chyimwysfawr; llawer mewn ychydii/.— Ydiweddur Bnrch. Juha Williams, Itlwt. Rbydd i :'.i yr amrywiol dd irlleniadau. ac felly, cawn y cyfleithiad gireu sydd yn bod. Cawn ganddo befyd, trwy gymhorth hanesiaeth, oleuni àr fanau oeàd dywyll o herwydd dyeithrwch o hyn: rhydd hefyd awgrymau addysgiadol, buddlol iawri, ar ddiwedd paragrnph uoa bermod; ac yn ddiweddaf. rhydd i ni Ysgrytbyrau Cyfeiriadol, fol y callom farnu pethau ysbrydol à geiriau ysbryd- Oledig.—y diioeddur l)dr. J'rirhnrd, Llanonlten. Os myn dysíîyolion yr yssrol Sul ddeall y Testament Newydd, nis gwn am firymhorth gwell i hyny yu ein hiaith iia'r gwaith dan sylw.—Dr. Itoberis, Pont- ypridd. Mae yn fyr, cryno, a chyflawn.—Y Parch. A. J. Parry, Cuerfyrddin. Yr wyf yn barnu mai cynllun yr Esboniad hwn yw yr nnig gynllun cywir i esbonio y Testament Newydd, a daw yr amser y mabwysiedir ef yn gyfifredinol gan esbonwyr ereill.— Y diweddar Barch. II. Boberts, Plasynmonwn, Corwen. ' Derbyniodd yr Esboniad hefyd gymmeradtoyaetk mwyaf brwdfrydig lliaws o unigolion ereill, a'r wasg Gymreig yn gyffredinol, tra yn cael ei gyhoeddi. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAM8. Pris Tair Ceiniog. '"P—í TT^l jj (Holwyddoreg Titus Lewis. 2jc. XII JnOlWyaaOreÛ' ■Ratechism V Bedyddwyr, Ijc. J D (.('atechism y Plaut, lc, y cirnt, 6s. 6c. Cymhwys i bob dosb*.ìth. Ar werth yu Swyddfa y Gbeal.