Skip to main content

êsri Llyfr A, B, C, ia.; Llyfr JfcJDosbarth Cyntaf, 8». y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 88. y cant. •*» Cyf. XXXIX. Y GREAL. MEDI, 1890. "CAMYS Nl ALIWN Nl ODIM VN ERBYN Y OWIRIONEOD, OND OROS V GWIRI0JIEOO."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. EglwysEphesus—ei thyfiant. Gan y Parch. W. Maurice, Bansaletf........................\.. 225 Mr. John JoneB, Pandy'r Capel. a'i amser- aa. Gan y Parch. W. T. Davies.''........... 227 Y ffyfeillacb grefyddul, a'r dull gcreu i'w cbario yn mlaen. Gan Mr. Thomas Thrnuw, Lerpwl...............................;.... 230 WilUam Richards, o Lynn, a'i Lythyr Cymmanfa. Uan y Parch. T. Le«is, Oaanewydd.......................................... "°* GWERSI TB YsGOLION SaBBATHOL. GaH y Parch. D.WiUiams/.................•••.......... 23~ AUOLTGIA» T WasO,— Resrent Square Pnlpit............................. 242 By-patbs of öible Kuowledffe—The Hittites —The Life and Times of Jsaiah ............ 213 Cyfnodolion............................................. 243 BARDDONIAETH. Mr. Joseph Jones, Pentre* Uchaf. Gan Mr. D. DaTies...................................... 244 Y fíujrenwyr maleisus. Gan Ap Fycban... 244 Mr. Hueh Hiifîhes, FestinioR. tìau Mr. W. Hunhes......*................................... 244 Emyo. Gan Mr. D. Da'ies.................... 2i* || HANESION CREFYDDOL X GWLADOL. Y Gongl Geradul,— YGenadaeth......................................... 2*s Hanbsion Otfabfodtd»,— Glyncelriog—Cyfarfod ordeinio ............... 246 Llanfairtalhaiarn.................................... 247 Bbdtddiadac.......................................... 247 Dablithiad............................................. 247 Galwadau ..................v........................... Í47 Mabwgotía,*— Marwolaeth a chladdedisraeth dau o blant Evan a Jane Evans, Cefu mawr ............ 247 Adoltoiad t Mis,— Toriad i fyny y Penedd ........................... 248 Y sefyll allan yn Nsrhaerdydd..................24» Rhyfel y detrwm .................................... 249 Mr. Mundellayn Llanfairmuallt............... 24» Ambtwiabthaü,— Hunanfoddhad...................................... 249 Byrbethau............................................. 250 Meddyliau Duw....................................... 250 Taweíwoh v gallu Dwyfol........................ 251 Myfyrío y Beibl....................................... 251 Balchdermewr brntiaà ..................:....... 261 Cnst yn Apostol ac Arcboffeiriad ............ 251 .Dychymmyir Duw................................. 262 Mawredd a tbynerwch yr Iesu ............... 262 Y Duo yn peryddu eweinidog................. 262 Gwnith bywyd yn dyfod allan yn y eeiriau Olaf...................................................... 252 Mawiow................................................... 252 Arwerthgan W. WILLIAMS, Printer, %c, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PRISOEDD. n Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 88 6c.........Persian Oaíf, 10s. 6c. " II.— " 6a. 6c........ " 8s. 6c......... »• " lOs. 6c. V III,— 7s. 3c......... 9s. Oc ......... " lla. Oc. Copi cyflawn " lp. Os. 6c......... " lp- 6s. Oc......... " lp. I2s. Oc. HANNER PRIS. Oan fod anghen lle, ac eisieu clirio y cyfrolau canlynol, Rwerthir hwy am nanner pris, yn ddidraul trwy y llythyrdy, arn flaendâl:— Y GREAL am 1854, 1806, 1864, 1868, 1869, 1871. 1872, 1878, 1880, 1881, 1882. 1883, 1885, 1^86, 1887, 1888, a 1889, am 1/6 y gyfrol, neu yr oll alh 25/6. y TYST am 1847, 1848. a 1850, am 1/6 y gyfrol. neu yr oll am 4/6. ARGRAFFWYD LLANGOLLEN: A OHYHOEDDWYD GAN 'W. Ptìb Tair Ceinio^Sl■.•> WILLIAM8. Tri TTn I xxr^rA A (Holwyddoreg Titus Lewis. 2jc. h "^Wyaaoreg {Catechisci y Bedyddwyr, ljc. \ Cymhwys i hob dosbarth- _, ..,...,.,,.. V Ar wertb. yn SwjddfaY ° lCatechism y Plant, lc, y cant, 6s. 6c.) Gbbal.