Skip to main content

W' «S-Llyfr A, B, C, jc; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; -Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y oant. "Ŵ fe Cyf. XXXIX. Khif464. Y GREAL. AWST, 1890. "CANYS Ni ALLWa"(Ìl ODIM YM ERBYH Y OWIBIOHEDO. OilD OBOS V 0WIRI0NEOO."-PAUl. TRAETHODAU, &c. Cofiatit y Parch. R. Thomas Caergybi. (ian y Paicb. H. Reberts ..................... 197 Ehai pethflu wyf yn gofio. Gan y Parch. R. D. Roberts....................................... «01 Annerchiadau mewn cyfeillachau eglwys- j ig. tìnn y Parcb. R. Jones ................. 2u4 Salm cxxxvii. I—5. Gan Mr. E. Creigfryn üdwards •............................................. 206 Gwbhbi tr Ysgoi.ion Sabbathol. Gan y Parch. D. Williams.............................. 20S Adoi.yciau t Wass,— Gweithiauy Parcb. T. Aubrey.................. 2)2 A Christian Historical Poem..................... |1* Cyfnodolion............................................. 214 BABDDONIAETH. loan xx. 11—18. Gan y Parcb. W. Manrice 215 Y diweddar Barch. R Thoruas, Uaertfybi. Gan Machraeth Môn........................... 215 Canad at wlad. Gan Onesimue............... 215 Enjrlyuion wrth weled bedyddio. Gan PedrW'aldo........................................... 21í HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GoitOL GsltADOL,— Can'mlwyddiaeth ein Cenadaeth ............ 216 CYNNWYSIAD. Y raodd i ychwanegu cyllid y Genadaetb .. Beäyddiadau yn y meusydd Ceuadol ...... 21G 217 Hanesion Cyfahfodydd,— AthrofaLlangollen ................................. 217 Rhos, Mountain Ash .............................. 217 Llanfairmathafarneitbaf........................... 217 116, Cclinore Row, Birrninghain............... 218 Hambsion Talfybhdio ........................... 218 Bbdyddiadau.......................................... 218 Galwadau ............................................. 218 Mabwgoffa,— / Mr. Joseph Williams. Brymbo... .............. 218 Mr. R. B. Jones, Libanus, Clwtybont......... 220 Marwolnetb a chladrìedieaeth dau o blant Evan a Jane Erans, Cefu mawr .;.......... 221 Adoiygiad y Mis,— Y weinyddiaeth wedi ei pharlysu............'222 Dadsefydliad yn Nghymru ..................... 221 Mawioi»................................................... 22-t M"l Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, á,c, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) • Cyfhol I.—Sheets, 6s. 9c » H._ •' 6s. 6c " IIL— •« 7s. 3c Copi cyflawn PRISOEDD. (Jloth, 8s 6c.........Persian Calf, 10&.-6c. 8s. 6c......... " •• lös. 6c. 9s. Oc......... " " lls. Oc. íi i" lp.0s.6c ......... "lp.6s.0c ......... " "lp.l2s.0o. Dosbarthwyr yn eisieU lle nad oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am ddosbarthu. HANNER PRIS. Gan fod anghen lle, ac eisieu cIìtìo y cyfrolau caníynol. g-werthir 'hwy am r.anner pris, yn ddidraul trwy y llythyrdy, am fiaendâl:— Y GREAL am* 1854, 1856. 1864. 1868. 1869. 187!. 1872. 1878. 1880, 1881. 1882. 1883, 1885. 1886. 1887, 1888,a 1889, am 1/6 y gyfrol, neu yr oll am 25/6. Y TYST am 1847. 1848. a 1850. am 1/6 y Ryfrol, neu yr oll am 4/6. PYNCIAU YSGOL ar "Hanes Abrabam," "Hanes Elias y Thesbiad," a " Hanes Jacob." Gan R. R. Wiuiaiu, Llangollen. Pris dwsin o un o'r tri Pwno ucbod yw 1»., neu 6s. y cant. LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD A CHYHOBDDWYD GAN W., WlLLIAMS. Pris Tair Ceiniog. rTvi tIJm,TJJ íHolwvddoreg Titus Lewis. 2jc. 1 ri ÜOlWydaOrerr Jcatechism y Bedyddwyr, lèc •" ~ lCatechism y Plant, lc, î'cnnt, (!s. }Cymhwys i bob dosbarth. Ar w erth yn Swyddfa y Gbeal.