Skip to main content

•WLlyfr A, B, C, 4c; Llyfr y Dosbarth Gf ntaf, &8. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8b. y oant. -©§. Cyf. XXXIX. Jìhif 462. Y GREAL. MEHEFIN, 1890 "CANVS Ni AUWN Nl ODIM VN ERBYN Y GWIRIONEDO. OND DROS V GWIRI0NE03."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y ddau srynurychiolydd. Gan y Parch. D. Powell .............................................. 141 Y fendith apostolaidd. Gan y Parch. R; , Jones.................................................. 146 Mr. John Jones, Pand%'r Capel. a'i anoser- au. Gan y Parch. Ẅ. T. Davies.........,.. 148 Gwbbsi tb YseoLioir Sabbathol. Gan y Parch. B. Hutnphreys..........................• l50 TwtbbiTau o Wahanol Fbüstdd,— YTestament Newydd.......;.....................•• 15? Pobloarwydd.......................................... 167 Geiriaa annhraethadwy........................... I68 Adolyoia» t Wasb,— ThePnlpit Cotnmontary........................... 158 Htudies m ttie Book of Psalms.................. 159 The Penple's Biöle ...............................,. 159 Llawlyfr yr Efensylan.............................. 159 Llawlyfr yr Athraw................................. 15» Breoddwyd Shôn y Braewr ..................... 159 Cyfnodolion............................................. 169 BARDDONIAETH. Dwar di fi'n mlaon. Cyf. fran R. M. Lewis. 160 Ar ol Mr. Lewis Thoroas. Gan H.Jones... 160 ZaccheuB. Gan Jane M. Evans............... u,i HASESION CBEFYDDOL A GWLADOL. Y Gongi. Ghnadol,— Y Gonadaeth.......................................... 161. Nifer y frorsafoedd a'r Cenadon—India, Ceylon, China, Japan, Affrica, a'r Indía Orilewinol.......................................»«1. 162 Hanhsion Ctfabfodtdd,— Pontbretillwyd ...................................... 163 Tonyrefail ............................................. 163 Hambsioh Talftbbdio ........................... 1*8 Bbdtddiadau.......................................... 163 Galwadau ............................................. 163 Dabliihiau............................................. 168 Mabwgoffa,— Y Parch. J. Edwards, Porth.................... 163 Mrs E. Edwards, Cnerynarfon ............... 164 Mrs. Ann RobertB, GraiR Fach, Abermaw. 164 Mr. R. Edwards, 11?. Powys).................... 166 Adoltsiad t Mis,— Y weinyddiaeth a'i "Gwir gariadns frod- yr".......................0............................ 166 Mr. Gladstone ....................................... 166 Mr. Caine..........................................«... 167 Y cais am Undeb yn mysg AunsbydHarf- wyr Cymtu.......................................... 167 Ambtwiabthau,— Hyd y dydd a'r nos..........................•...... 167 Gwersi y arlaswellt ................................ 167 Parotôud erhyn marw.............-............... 167 Gostyngeiddrwydd ..........>.~......'ú.......... 167 Y troiloii y roae' y fasuach feddwol yn ddwyn in g-wlad.........................-.168 Y Patob. R. Joi.es, Llaullyfni, ar " Feth- odisnaetli" ..-........................................ 168 Ioan Jones a'r Pabydd ........................... 168 Manion................................................... 168 ! '■ Ar werth gan IV. WILLIAMS, Printer, <Sçc, Llangollent»*. Esboniad ar y "Testament Newydd." GA.N Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PBI80EDD. CyFhoi<I.—Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 8s 6c ......... Persian Calf, 10s. 6c. .. n._ " 6s. 6c........ " 8s. 6c......... •• •• 10s. 6c. » III.— '78. 3c ......... 9s. Oc ......... " " lls. Oc. Copi cyflawn " lp. 09. 6c......... '«lp.6s.0c......... " "Ip.l2s.0c. Dosbarthwyr yn eisieu lle nnd oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am ddosbarthu. Pris ls., drwy y Post, ls. ljc, Htines Gymmanfaoedd yBedyddwyryn Nghymru. GAN Y DlWBDDAR BARCH. Wm. JONE3, CAÇRDYDD. Pob archebion i'w gyru at y I'nrc.h. J. H. Miiei, 10, Jirmêi ÿtÿjfgmath, Ourdiff. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOBDDWYD GAN W. WJLLIAM§. Pria Tair Ceiniog. ; iii : M.l ' ì:l Ti . TT , i , íHolwyodorejr Titos Lewis. 2ìc. ) Tl lÌOlWYaaOrefir í Catechiím y Bedyddwyr. 1*0. \ J ° (.Catechiem y.Plant, lc, y cnnt, 6s. 6c) Cymhwj-s i bob dosbattb. Ar werth yn Swyddfa y Gbbal.