Skip to main content

«-Llyfr A, B, C, 4c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8b. y cant; Llyfr yr AU Ddosbarth, 8s. y cant. -«* Cyf. XXXIX. , «hif 461. Y GEEAL. MAI, Í890. •'CANYS ii ALLWR il DOIM VII ERBYN V BrYIRIONEDO, 0N0 OROS V 6WIRIONEDO."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAD, &c. Eeryglon enwadaeth grefyddol, a'r modd , i'w lleihau. Gan y Parch. J. G. Jones... 113 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W......... 119 Rbai pethau wyf yn gono. Gan y Parcb. . .R. D. Roberts....................................... 119 Hnmìì) yr amaetbwr. Gan y Parcb. T. Lewis................................................... 122 Gwebsi ib Ysoomon Sabbathoi.. Gan y Parch. B. Humphreys..........,\............... 124 BARDDONIAETH. Er oofifadwriaeth am y brodyr R. Vaufrban aT. D»vies. öan Mr. D. Daries ......... 133 Mr. Iwan Jenkyn, F.R.H.S. Gan Otrweu- ydd...................................................... 133 Beddargratr Mrs. Hufrhes, Pontygwaitb. Gan D. 11. a 11.................................... 133 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gbhadol,— India...................................................... 133 Cylchjrronau a pùapyran newyddion ...... 13« Chiua...................................................... 134 Ja»an ................................................... 134 Bedyddwyr Almanaidd America ............ 134 Rhufaín .>............................................ 184 Y Genadaeth Telwjriaidd ........................ 134 Assara....................................™........... 136 Llundain..............................................'. 136 Conadaeth yr luddfewon......„....-............ 136 HHIfBSIOH CtFARFODTMÍJ*— CymmSiifa liii.byeb, Fílint, a Meirion...... 136 Cymmanfa Ltìrpwl................................. 136 BüDYDDIADàlJ....................^..n,,,, ., ,....... 136 Gai.waiiau...................____^*—«™*.„.. 135 Da.hlithia.IJ..........................;...;;_____....... 136 mAwooffa,— Mr. Thomas Roberts, Llangollen ............ 136 vir. J. Griffiths. Oynwyd ........................ 186 Mrs. Húmphreys, Corwen........................ 137 Adoi/tgiad t Mis,— Oynnadledd Ymneillduol yr Amwythig ... 137 Y weinyddiaeth....................................... 138 Buddygoliaeth Mr. Lloyd George............ 138 Ambtwiasthau»— Lloffion Americacaidd ...........................'139 Mawiow.................................................".. 140 ESB02sTZjûl.ID EPISTOL AT Y GALATIAID. Gan v Parch. E. ROBERTS, D.D., Pontyphidd. ; Cynnwysa y Rwaith Ragdraeth, Rhagarweiniad, Diwygiadau yn.y cyfieithiad, Byr-nodion Beirniadol, Nodiadan Egiurbaol heíneth, Doeraniad Grammadegnl o'r Epistol, Prawf-Holiadau a thrna ddau gant o Fraslnniau o Breerethan ; yn gwneuthnr cyfrol o 472 tudalon mewn llythyren lôn, wedi et hargratfn yn lân ar hapyr da, a'i rhwymo yn bardd mewn llian. Tn rhad trwa y Putt am Cliwe' Swllt, ar dderbyniad rhagdâl, Rhoddir yr elw arferol i Ddosbarthwyr. adolyqiadaü~är"ran. O'R gwaith. "The exogosi8 is carefully and judicioùsìy conducted, and expressed with cleamess and point."—Dr. Darie», Hnverfordwe»t. ., " Your Critical Notes I like very much, and the Homiletios are exoellent."— President JCdwards, Pontypool. "Ercymmaint yw ein boddhaduwch ben yddysplaid (y brasluniauobreireth- an), fel esboniwr y Bjwelir yr-awdwryn antertb ei nerth."-r-Dr.Ducie*, L'anootten. "Darllenais y tndalenan drwyddynt gyda phleser mawr............siomir fi yn ddirfawr os na chaiff y gwaith hwn gyichrediad belaetb fel y teilynea, ean y bydd yn sicr o wneyd ei ran, gyda rbai Esboniadau diwedriar ereill, i godi aafon Beirniaüaeth Feiblaidd Gymrein."—Praf. Mnrris, Ltawaallen. "Mao yu. gynnwysfawr, yn fanwl, yn eglur, ac yn tafe."—Piireh. T. Leteit, Cunnem/dd. I§gr Pub archebion a thaliadau i'w hanftm i Dr. Ttobetts, Baptist Minister, Brynhetdog, Treförest, Glam. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAH W. WILLIAMS. Tri Holwyddoyegí Holwyddoreg Titus Lewis. 'ijc. ) Cymhwys ì b.ib dosbarth. Catechism y Bedyddwyr, ljç. \ Ar wèrth yu Swyddfa y Catechism y riant, lc, y cant, Cs. Gc/ Gkkal.