Skip to main content

IS -*■ ü* «S"LÍyfr A, B, C, <c; LlyfryDosba rth Cyntaf, 6s- y cant; Llyfr yr Ail Ddos äbartli,: . y cant. -®» Cyf. XXXIX. Iìhif 460. .. w Y GREAL. EBRILL, 1890. 'CAHYS m ÄLIWM Nl OOIjW VN ERBYN Y GWIRI0NE00. 0N0 OROS V GWIRI0NEO0."-f>AUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAÜ, &c. Y ddan gynnrychiolydd. Gan y Parch. D. Powell............................................ Bedydd yn yr Iorddonen. Cyf. R. R. "W. Hanes eglwys y Bedyddwyr, Cefncymmer- au. Meirionydd. Uan y Parch. W. Evans Mr. Jobn Joneg, Pand v'r Capel. a'i ameer- aa. Qan y Parch. Ẃ. T. Davies............ GVVKBSI IR YsGOI.ION SaBBATBOL. Parch. B. Humphreye.............. Gan y 95 Adoltgiad y Wasg,— Life and Writings of Jonitthan Edwards... 104 NativeLifeio Soutb Jndia ..................... 104 Sweet Sintíers of Wales........................... 105 Cyfnodolion............................................ 105 BARDDONIAETH. Llinnellau coffadwriaethol ar ol Mr. Huiíh Robeits, Llangefni. Gan Mr. Richard Uavies, tStjntiix Mô'i) ........................... 106 •Y bryn gwyrdd sydd draw yn tnbell. Cyf. Tecwyn ................................... 106 Y wi-nol. Gaii Meiriadog........................ 107 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gbnadol,— Yr hyn sydd wedi ei wneyd yn nghorph y cati' miyuedd diweddaf........................ 107 Cenadaeth Llydaw................................ 103 Hanbsion Cyfarfodydd,— LlandaiDdod .....,................................... 109 Belie Vue, Abertáwy .............................. 109 Bbdyddiadau.......................................... 109 Dabmthiad............................................. 10» Galwadac ............................................. 109 Mabwooffa,— Y Parch. W. Edwards, Cefn saawr........... 109 Mrs. Hughea, Pontygwatth..................... 110 ASOLYGIAD Y MlS,— Myneg:ad y Barnwyr ar achos Mr. Pírnell a'i (íyfetllion ...........,.........................- 111 Ymddtswyddiad Bifnaarc ....................... 112 Marwolàeth Mr. Sweteubaiu, A.S............ 112 «îyfalaf aliaTur...................................... 112 Y tfrwydriadau....................................... 112 EPISTOL AT^Y GALATIAID. Gan y Parch. E. ROBERTS, D.D., Pc-ntyphidd. Cynnwysa y gwaith Ragdtaeth, Rhagarweiniad, Diwyjriadan yn y cyfleithiad, Byr-nodion Beirniadol, Nodiadau Egiurhaol helaeth, Doerauiad Grammadegol o'r Episiol, Prawf-Holiadau. a thros ddau gant o Frasluniau o Brecrethau ; yn gwneuthur cyfrol o 472 tudalen tuewu llythyteu iân, wedi ei hargraffu yn lân ar bapyr da, a'i rbwymo yn bardd mewn llian. - , Yn rhad trwy y l'utl am Cliwe' Swllt, ur dderbyniad rhugddl. Rhoddir yr elw arferol i Ddosbarthwyr. adolyqiadalT^ar~rän O'R gwaijh. "The exegeeis ia carefolly and judiciously couducted, aud expreseed with clearness and point."—Dr. Duvet, Hatrrfordwetl. " Your Critical Notes I litce very much, and the Homiletics are exçellent."— Pretident Edwardt, Ponlypool. " Er cymmaint yw ein boddfaad uwch ben y ddysglaid (y l»aslunian obregeth- an), fel eeboniwr y gwelir yrawdwryu antertb ei nerth."—Dr. Duviet, Liauyoiien. "Darllenais y tudalenan drwyddynt gyda phleser tnawr............Siomir fl yn ddirfawr os na cbaiff y gwaith hwn gyichrediad helaeth fel y teilyuea, gan y bydd.yn sicr o wneyd ei ran, gyda rhai Esbi madau diweddar ereill, i godi safon BeimtBdaeth Feiblaidd Gymrein."—Pr<>) M»rrtt, LianaoUen, "Mae yn gynnwysfawr, yn fanwl, yn eglur, ac yn »afe''—Parch. T. Lewis, Catnewydd. ". IggT I'ub archebion a thalindau i'w hanfon i Dr. Robetts, Baptist Minister, Brynheulog, Trëforest, tìlam. '.. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD. A CHYHOEDDWYD GAN W. W1LLIAM8. FríB Tair Ceiniog. rr» • tt i 'ii f Holwyddoreg Titus Lewis, 2lo. I ÌTl HoJiWVCl?d0re2''{CatechÌ8my Bedyddwyr. lje. ^ * * 1 «Vit ^ ~> ç, ^CatechÌBm y plBnt l0 y C8nt 6g# ) Cymbwys i bob dosbarth. >• Ar worth yn SWyddfs y (>c.) Gbbal.