Skip to main content

"Llyfr A, B, C, |ç.f Llyfr y DosbarthCyntaf, 6s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. -©* Cyf. XXXIX GREAL. CHWEFROR, 1890. CANYS Nl ALLWN Nl ODIM YN ERBYN Y GWIRIOHEDD, ONO DROS Y GWIRIONEDO.'-PAOL, TRAETHODAU, &c. Yrtsrýssesrríad i Ddnw. Gan y Parch. J. Thomas .............................................. 29 Ôẁely y Pêrlysiau. Gan R. K. W.............33 líhai pethau wyf yn gofio. Gan y Parch. R. D. Roberts ...................................... 34 Diarebion. Gan Mr. E. Creitrfryn Edwards 36 Coflant y Parch. David Davies, Pensarn. GányParch. B. Etans........................... 37 Gwbbsi ts Ysgoi.ion Sabbathol............... 42 Yn nghylch bedydd................................. 47 Adolygiad x Wass,— , íh* Bright and Morning Star .................. 49 Sermons to Workmr Men ....................... 49 Jonah: The Truant Pròpbet..................... 49 Cyfhodolión.............................................49 BARDDONIAETH. Actan t. 40. Gan y Pa'Cb. W. Maurice ... 50 Dysgwyl. Gan R. R W........................... 61 Y CYNNWYSIAD. Cecadaeth Llydaw................................... 51 Hanesion Uífarfodydd,— HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gbnadol,— YGeoadaetb .......................................... 51 Cymrnanfa DiDbych, Fflint, a Meirion ...... 62 Bethlehem, Pwll....................................... 53 Crickhowell............................................ 63 Birkenbead .......................................... 53 Cyfarfod Ohwarterol Arfon........................ 61 Hanbsion Talfybbdib.............................. 54 Bbdtddiadau .,........................................ 64 Galwadau.......,....................................... 65 Dablithiaü............................................. 65 Adolygiad T Mis,— Y diweddar Mr. Talbot, A.8..................... 65 Stanley................................................... 66 Arglwydd Sahsbury aPortugal.................. 65 Y weinyddiaeth a'i rhagolygon.................. 66 Amrywiaethau,— Dr. Litrhtfoot .......................................-. 66 Dr. Adler................................................ 56 Arglwydd Napier.................................... 66 ",/' EPISTOL ATM GALATIAID. Gan r Pabch. E. ROBERTS, D.D., Pontypkidd. Cynnwysa y gwaith Ragdraeth, Rbagarweiniad, Diwycriadau yn y cyfieitbiad, Byr-nodiòn Beinuadol, Nodiadan Esriurlmol helaet.h, Dosraniad Grammadegol o'r Epistol, Prawi-Holiadau a thros ddau gaut o Frasluniau o Bretrethau; yn gwneuthur cyfrol o 472 tudalen mewn llytbyreii fàn, wedi ei hargraffu yn lân ar ba/pyr da, a'i rhwymo yn hardd raewn llian. Yn riiad trwy y Poët am Chwe' Swlll, <ir dderbuniad rliugddl. Rhoddir yr elw arferol i Ddnsbarthwyr. adolygiadau"är"rän~o'r gwaith. l "The exegesis is carefully ancLiudicionsly conducted, aDd expressed with clearness and point."—ùr. D<ivu-ii,f}awr/ordw<'*<. • " Yonr Critical Notes I like very much, and the Homiletics are exoellent."— President Edwards, Punlypnol. " Er cymmaint yw ein boddhad uwch ben y ddy splaid (y brasluniau obrepeth- an), t'ol esboniwr y gwelir yr awdwr yu antertb ei nerth."—Dr. Dovie.i, L<an<i«Ue<i. "Darllenais y tudalennn drwyddynt gyda phleser mawr............Siomir fi yn ddirf>iwr os na chaiff y gwaith hwn gyichrediad belneth fel y teilynea, tran y bydd yn sicr o wneyd ei ran, gyda rhai Esboniadan di«eddar eieill, i godi safon Beirniádaetb Feiblaidd Gymreisr."—Prnf Mnrris, rjangotien. "Mae yn gynnwysfawr, yn fanwl, yn eglur, ac yn safe."—Parch. T. Lewis, Casnewydd. Iggr Pub archebion a thaliadan i'w hanfon.i Dr. Roberts, Baptist Minister, Brynheulog, Treforest, (ìlam. ARGRAFFWYD LLANGOLLEN: A OHYHOEDDWYD GAN Pris Tair Ceiniog. W. WJLLIAM8. rPr,; T-T--,!-^ jj (Holwyddoreg Titus Lewis. 2io. } Cymhwys i bob dosbarth. XXI riOlWyClClOreeríCatechism y Bedyddwyr, ìjá. L Ar werth yn Swyddfa y " D 11 :„tBfhism v Pln.nl-.. \t> ..... (.Catechism ŷ Plant, ic, y cant, 6s. 6c.J Gbbal.