Skip to main content

GREAL. IONAWR, 1890. i "CANYS III AUWN Nl DOIM W ERBYN Y GwlRIOHEDO, ONO OROS V 6WIRI0NED0."-PAUL. V CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, Ac. Diaconiaid. Gan y Parcb. A. Morgan ...S. 1 Annghydffurfiaetb GymreijT y setthíed gah- rif. Gan y Parch. T. Primston..... ......... 4 Mr. John Jones, Pandy'r Capel. a'i atnser- ao. Gany Parch. W. T. Davies ............ 7 Ymsigliadau dnnglyd y byd. Gan An- tnn'wr „................................................. 9 Gwelyy Wrtyriau. Gan R. R. W............. 12 Dyl'yniadan o Eshoniad Dr. Ruberts, Ponl- ypndd, ar yr Epistol at y Galatiaid......... 12 Gwbhsi XI YsGolion Sabhathol............... 14 Adoltgiad t Waso,— Clark's Foreien Theoloeical Library......... 19 CydwybodaThrefn wrth OruchwylioArian 20 Braslun o H'ywyil ac Epistolau Paul ......... 20 Boston Monday Lecturea........................... 21 Cyfnodolion ............................................ 21 BARDDONLAETH. Y cariad sydd uwchlaw gwybodaeth. Gan H. C. W .......................................... 21 Bedyddiad Crist. Gan y Parch. W. Maurice 22 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gonol Gbnadol,— YGenadaeth .......................................... 22 Hanbsion Ctfabfodtdd,— Uniad ColMran y Bedyddwyryn Nghymrn. 23 Athrota Pontypwl ................................... 24 Henl y Castell, Llaugollen ........................ 24 Croesuswallt.......................................... 24 Castle 8treet, Llündain ........................... 24 Corwen ................................................. 24 Rhudiilan ............................................... 24 Bbdtddiadad .:........................................ 25 Galwadau............................................... 25 Pbiodasaü................................................ 25 Marwòoffa,— Y Parch. R. Tbomas, Caergybi.................. 25 Y Paich. T. Jenkins, Pentyrch.................. 25 Mrs ifilizabetb Parry ............................. 25 Adoi.ygiad T MlS,— Adolygiad y Mis ...................................... 26 Arwyiidion fod masnach yn gwella............ 26 Y clerigwyr a thirfeddiannwyr yo boycotio Ynineilldawyr...............:....................... 27 Amhtwiabtiiaü,— Yr wythuos weddiau................»............... 27 Llwfrdra................................................... 2» Ueth ydoedd Maeaulay, a beth nad ydoedd 28 Manioh ...............•.................................... 2S IBSIBOlsri^ID AK Y* EPISTOL AT Y GALATIAID. Gan y Parcb. E. ROBERTS, D.D., Pontyphidd. Cynnwysa y awaith Ragdiaetb, Rhagarweiniad, Diwyeriadau yn y cyfleithind, Byr-nodion Bemi.adnl, N< diadan Eglurhaol belaetb, Dosraniad Grammadegol o'r Epistol, Prawf-Hobadan a thros ddan gant o Prasluniau o Breuethau ; yn gwneuthur cyrtol o 472 tudalen mewn llythyren fân, wedi ei hargraffu yn lân ar bapyr da, a'i rhwymo yn hardd mewn llian. Yn rttué trmy y l'utt am Cliwe' Hwllt, nr ddttrht/nitid rhtigdál. Rhoddir yr elw arfe/ol i Ddosbarthwyr. ADOLYGIADAU AR RAN O'R GWAITH. " Tbe exegeEiB is carefully and judiciously conducted, aud expressed with cleamess and poiM."—Dr. Down. Hiiv'r)nrdweit. " Your Cntical Notes 1 like »ery much, and the Homiletics are excellent."— J'rrnirtent Edu-ardi, Ptivlypnnl. " Ercymmamt yw em boddbad uwch ben y ddyssrlaid (y biahluniau obreeeth- an), fel esboniwr y gwelir yrawdwryn anteith ei nerth."—Dr. Diivir*."LniHuoiie>i. "Darllenais y tudalennu drwyddynt gydn phleser mawr...........Sininir fi yn ddirfawr os ua chaiff y gwaith h»n gycliredind belneth fel y teilynira, e»n y bydd yn sicr o wneyd ei ran, gyda rbai Eslmniadan diweddar ereill, i godi safon Beirrnadaeth Peiblatdd Gymreiir."—l'mj . Jtforrit, Liii'iynHeu. "Mae yn gynnwysfawr, yn fanwl, yn eglur, ac yu »a/e."—Pnrch. T. L.-wi», Catnéu yttd. i ■ ■■' ' * LLAXGOU.KN: ABGRAFFWYD A OHYHOEDDWYD GAN W. W1LLIAM8. Pris Tair Ceiniog. ■ii l' II i M I Tri TTnliB-tT/l^^^^ fHolwyddorerTituB Lewie. 2èc. \ Cymhwys i bob dosbarth. **A .xlOlWyaa0reff-{CatechÌ8my Bedyddwyr, l*o l Ar werth yn Swyddfa y ^^^ ° (.Oatechism y Plant, lc, y Caut, 6s. 6c. J Gbeal.