Skip to main content

%^ w m âla CylcíjgratDn Ulisoí AT WA8ANAETH izr BEü"2"iDX)-w"irie/. J890. DAK OLYGIAETH Y Parchedigion O. DAVIES, Caerynarfon; H. C. WILLIAMS, Corwen; a J. A. MORRIS, Aberystwyth. OYFROL XXXIX. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS.