Skip to main content

•SSTilyfr A, B, C, ic; Llyfr y Dosharth Csrntaf, 6«. ycant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8p. y cant. "®íl Cyf. XXXVIII. Khif450. Y GREAL. RHAGFYR, 1889. CANíS Nl ALLWH Nl OOIM YN ErlBYN Y G<VMI0«OD. 0N0 OROS V GWIRIONEDD."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y gweinidos' yn ei íywyd cyhoeddus. Gan y Paroh. W. Morris ..................... 309 Yr Iuddewon o Malacbi hyd loan Fedydd- iwr. Gan y Parch. Henry Evans ......... 814 Rhai pethau wyf yn gofio. Gan y Parch. R. D. Roberts...................................... 316 Mr. John Jones, Pandy'r Oapeì. a'i amser- au. Gan y Parch. W. T. Davies............ 319 Cofiant y Parch. W. Anelyi Williaros, Porthyrhyd a Sittim. Gau y Parch. O. Daries ............................................... 321 Adolygiad t Wasö,— Studies in the Christian Evidences ......... 326 The Lord's Prayer ................................. 326 Addysg Ddirwestol i'r Ieuainc.................. 326 Tbe Aiioient British Chnrch, and tbe Mod- ern Welsh tíaptists.............................. 326 Cyfnodoliòn............................................ 327 3ARDDONIAETH. Er cof am Miss B. C. WjlMams, Lerpwl. Gany Parcb. J. H. Hufthes................. 327 Israel ýn myned drwy yrlorddonen. Gan Mr. E. Creigfryn Edwards..................... 327 Yr ariadl. Gan Dewi Flraid..................... 328 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gonol Genadol,— Llydaw.................................................. 328 Mr. James a'i wÿr ieuainc ar eu mordaith am India............................................. 1 Y Genadaeth yn llwyddiant yn India ...... 328 Hanesion Cyîabfoditdd,— Ainon, Bodgynwch ................................. 329 Gefailrhyd............................................ 329 Macbynlleth.......................................... 329 Bedtddiadau........................'.................. 329 Dablithiatj....................•........................ 329 AllOLYGIAD X MlS,— ESirynlawry blaid Ryddfrydd ............... 329 Tor.îaid ne Undebwyr yn gwthio ymreol- aetb ar y wlad .................................... 330 Yr etboliadau bwrdeisdrefol..................... 330 YCinnwîsiad....................................... 331 MV#w Yn y Watg, ac i fad yn barod ddiwedd y mis hwn, Ê^BONIAD AR Y GALATIAID: Yn cynnẃys Diwygiadau Cyfieithiadol, Nodiadau beirniadol ac eglnrhaol, ac Amlinnelliadau Pregethwrol. . _ GÀN DR. ROBERT8, PONTYPRIDD.______________ Yti y wasff, ac ifod yn batorí Ionawr \af, 1890, .ianejsiaeth y testament newydd: HOLWíDl)ükKG T WASANAETH IEUENGTYD YR YSGOLION SABBATHOL. CH. OWKN DAVIES, CAERYNkíRFON. Y cludiad yn rhad. Pob ardh^bion i'w hanfon at yr awdwr. GAN Y i ■:' Pri» 2c. yr un, neu ls.,9o. y dwsin P^ LLAWLYFR MOLI'ANT. YR UNFEO FIL AR BYMTHEG A OEUGAIN. CASGLIAD O DONAü AC EMYNAU AT WASANAETH Y BEPYDDWYR. Y Tônau a'r Eraynau wedi eu dethol gan Bwylltror Cymmanfa Arfon; a'o cyt.tfhanèddu a'u trefnu srart Mr. J. H. Roberts, A.R.A. (Pencerdd Giryndd.) Prisoedd: Sol-fa, mewn aoth h'iìâré*. red edget, Is ; Hen Nodiant eto, Is. tìc; Sol-fa, mewn lledr, 2h.; Hen .Nudiant, 2s. 6c ; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y potí. D.S.—Jlae argrafflad bras o'r Emynau allan o'r wasg. Prisoedd, niewn cloth hoardt, red edt/ea, 2s.; mewn lledr, atít edoet, 4s. Telerau ei werthiánt yn mhob agwedd—Blaet.dâl. Telir cludiad gwerth punt ac ucbod jryda'r ruii yn unig; rhoddir o hyn allau y 13eg i'r dosbarthwyr, yr ùn e\y> hefyd i lyfrwerthwyr. Dymunir ar i bawb wrth anfon arcbebion, nodí y Statiu/, agosaf atynt. Pob archebion i'w banfon am dano i Ysgrifenydd y Pwyllgor. tt. PRICE, 9, Sigontium Terrace, Curnnrvon. Pris ls., drwy y Post, ls. ljc, Hanes Gymmanfaoedd yBedyddwyryn Nghymri^ GAN Y DÍWEDDAR BARCH. Wm. JONES, CAERDYDD. Pob arcbebion i'w gyru at y Pçrch. /» H. Milet, 10, Jamet Sireet, Roath, Cardìff. LLANGOLLEN: ARGBAPFWYD YN SWYDDPA Y "GREÁL" A'R "ATHRAW," gan w. williams Pris Tair Ceiniog. ■ i ■ ■.. ẅ?\ .'.'