Skip to main content

99~ Llyfr A, B, C, <c; Lly.fr y Dosbarth Cyntaf. 6* 1 <»nt; Llyfr yr Ail Ddèebarth, 8C y c»nt- *_• Cyf. XXXVIIL Rhif 455. -y GREAL. TÁCHWEDD, Í889. CAHŸS Nl MLWtl Nl DDIM YN ES3YN V GWIRIONEDO, 0X0 DROS V GWIRIONEOO."-PAÜt. TRAETHODAÜ, &o. Yr anghenrheidrwydd ana bresennoldeb B yr Arglwydd. Gan y Pareh. J. J. Wil- liarns........,ẃ.-.,.u................-!................. 281 Gweddio yn gyẁoeŵdus. GagiV"T,arcb. J. H.Hugtfés ...:............:....'................... 285 Hanes esrlwys y Bedyddwyr, Cefncym- seerau, Meirionydd. GanyPaich. W. Evans .,............................... ............. 290 Coflant y Parch. W. Anelyf Wilhams, Portbyrbyd a Sittim ........................... 294 ,\jAÒOLYGIAD T WaSG,— Ttíe People's Bible................................. 300 Anoient Egypt . ..................>,..............\. 800 Hand-books for Bible Classes 'and Private Students................_.......................... 300 Oymoddlion.........................„.......-............ 300 Twtsbnaü o WAtfHlfoi, F«TSTDD,— Caru Duw â'r meddwlr..............:............ 301 " Megys y by dd dy ddyfidiau, felly y bydd dyiierth" .,......................................... 301 Amrywiaeth yn y nefoetìd.................... 3<M. Oredu yBeibl...................................... .. 30p Crjbtyn tyuu trwy ei fawredd................. Síÿì ' BARDDONIAETH. ., , Dyffryn Llangollen. Gan Hwfa Môn ..i... 302- Ysero! Awstm. Gan Mr. L. Iiŵẃiá........l;... 30ä Ymsyniad y meddwyn. Ga-n jBilyrtd Elwy 80J • Y CYNNWYSIAD. HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GotfGL Genadol,— Oyfarfodydd yr Undeb yn Birmingham eto ...................................................... 303 H-btbsion Ctfabfodtdd,— l/t CyfarfodChwarterol Arfon ..................... 304 Hirlech............................................ 305 Llaniairmatbafarneitbaf ....................... 305 Llandyrnog............................................. 305 Dinbych............................................... 305 Undeb Bedyddwyr Cymru ..................... 305 Aberystwyth.......................*................. 3Ó6 Aber«ele................................................ 306 Bbdtddiadau . GAtWADAÜ .... "hiodasaü — MABWGOFI'A,— Mr. John Davies, Towyn 306 306 306 ADOLTGIAD T Mis,—. • Cyfarfodydd yr Undeb yn Llandudno___ 307 Gwleidyddiaeth....................:................ $08 Mr. Gladstoneyn Soutbport..................... 308 Mawion. 308 tiíí r*r» . TT , , , íHolwyddöregTitusLewis, 2sC. '!' lri HolWYadOreíí'^CatechismyBedy.idwyr, ljc J y lCatecbism y Plant, lc, y cant, 6s. 6c. \ Cymhwys i bob dosbarth. I A*Jí6nh yD Sw3fddfa y | Arwerthgan W. WILLIAMS, Trinter, $c, Llançoìlen. Mmmuì ar j "Testament Newydd."i GAN Y PARCH. R. ÉLLIS, (CYNDDELW.) PHISOEDD. Cyfrol I._Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 8s. 6c.........Persian Calf, 10s. 6c "' H._ " 6s. 6c........ " 88. 6c......... " « 10s. 6c. ' ', " IIi,— 7». 3c ......... 9s. Oc......... " '«_____Us. 0c Copi eytiawn " lp. 0s. 6c......... "lp.6s.0c.........; " «« lp. l2a.ÖrT. Dosbarthwyr yn eisi.cu lle nad ocs rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am âdosbarthu. LLANGOLLEN: • ->, ARGRAPFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAM8. Pris Tair Ceiniog. ! ; \ ' .:■ ■ :. •" ... : '■ .' . .