Skip to main content

*m •&- Llyfr A, B, C, Jc; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8S. y cant; Llyfr yr Â{J Ddosbarth, 8s. y cant. "©» 3* Cyf. XXXVIII. Hhif 453 Y GREAL. MEDI, 1889. CANYS Ni ALLWN Nl ODIM YN ERBYN Y 0WIRI0NE0D, ONO OROS Y GWIRI0NE00."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TBAETHODAU, &c. Y cymhwysdorau anghenrheidiol mewn cenad llwyddiannns dros Ddnw. Gau y Parcb. H. C. Williams....................... 225 Hanes eplwys y Bedyddwyr, Cefnoym- merau, Meirionydd. Gan y Parch. W. Evans ..................... ......».................. 228 Dyledswyddyrejrlwysyn ngwyr.ebchwar- euonyroes. Gan y Parch. R. Bvans ... 233 Brawdgarwch. Gan Mr. R. W. Wüliams. 2'ttì Mr. Jobn Jones, Tandy'r Capel. a'i amser- au. Gany Parch. W. T. Davies............ 239 TwysINaü o Wahanoi, Fhusydd,— Presethu yn eglur ................................. 241 •Gobaith iachawdwríaeth ..................... 241 (ìorneddfainc y gras ................................ 242 Crist i'w breeethu yn wresog ...........,...... 242 Duw yn ateb trwy bethau ofnadwy ......... 242 Adolygiad y Wasg, — Clark's Foreitrn Ttooloeical Librarv ...... 213 Outlines of tbe Philosophy of Religion...... 243 Tbe People's Bible ................................. 2*4 Y Pwlpud Cymreiir............................... 215 Cofiant y Parch. Henry Roes, Eerpwl....... 245 BAEDDONIAETH. Ar lan y roôr. Gan y Parch. J. Pickering, J (Inan Alnn)......................................... 246 Es'iampl dda. Gan Mr. E. C. ifidwards ... £45 Yr oîddew. Gan Ieuan Dwyfach ............,"245 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadoi,— ŵ. ... «J* ♦., ■'■'•' ' * ■ Nawdd-dy y gẁabangleifion.:...;............... 246 China..........................^..^,................. 246 lndia..........................TZ'M................. 2« Crmjfo ....................................,............. 246 Marwolaeth Mr. J. Templeton. F.R.G.S.... 246 Cenadon newyddion............................. 247 Cipdrem ar hanes CymdeilAas Genadol y Bedyddwyr...................nW~............ 247 Hanbsion Cifabfodydd,— Capel y Befrdd....................................... 247 Aberystwyth................„....................... 247 Olchon ......................„........................... 247 Bbdyddiadau...................................;...... 247 Pbiodasaü ............................................. 24 Mabwgoffa,— Mrs. Mary^Williams, Waterhouses ......... 248^ Mr^Wm. Davies, Llanfairtalhaiarn w...... 24íT ■'. •) f Adolygiad y Mis,— èẃteidydfliaefch......;................................ 260 Ymweliad y FrenineŴtlChymru............... 262 Síahion...........................'..%.................... 262 1| m • TT 1™ J J f Holwyddóreir Titus Lewis. 2Ac. / "J . Tn HoIWyaaOreff-jCÄÉÍŴismy Hedyddwyr,44Q - f WJütechism y Plent, lc, y*ant, 6s. 6c. ) ft»----------------------------T-*-----------■-----—------------' ' ' > *m------ î Cymhwys i bob dosbarth. Ar werth yn Swyddfa y Yn y Watg, * ■ ym ' ËSBOÿ'IAD- AR Y GÄLÈllMD: Yn cyonwys Diwyiriadáru Cyfieithiadòl, Nodiadau heìrniadol ac eglu'Wiaol, ac Amlinnelliadau Prejrethwfol. ......% f GAN DR. ROBERTS, PONTYPRIDlVtkv| Pris ls., dr«gy Post, ls. Ija, J**>J * Hanès CymŵanfaoedayBedydäWỳr yn Nghymru. gan|y DIWEDDAR BARCH. Wm. JONES, CAECRDYDP. Pob arcbebioẁTw gyru at y I'arcti, J. tt. Mttei, 10, Jumet Sireet, Rnnth, Cnrdiff. —i \ LLA.NGOU.KN. | ARGRAFFWYD YN SWYDBFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS.