Skip to main content

"yfr A, B, ç, jc,, Llyfr y Posbarth Cj ataf, 83. y Cant; Llyfr yr Ail DdoBbarth, 8s. y oant. «S» Cyf. XXXVIII. Rhif452. Y GREAL. AWST, 1889. " CANVS Nl ALLWN Nl ODIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y 6WIRI0NE0D."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAÜ, &c. Cyssylltiad yr Ysbryd filftn äg iacbawdwr- iaetb y nyd yn ol (lysg-eidiaeth y Testa- ment Newydd. Gati y Parch. E. Evans. 197 Mr. John Jones, Paudy'r Capol. a'i amsor- an. Gan y Parch. W. T. I)avies............ 203 Swper yr ATglwydd. Gan y Parcb. D. ' Davies, (Ogfri M<trdd>n)........................ 205 Yr luddewon o Malachi hyd Inan Fedydd- iwr. Gan y Parch. Henry Evans ......... 203 Y eefyllfa bresenuol. Gan y Parch. J. GriHlths ............................................ 210 Myfyrdodau byrion. Gan y Parch. J. Pi'ekerùig............................................. 213 Adoltgtad y Wasg,— Gemau o Fywyd yr hynod Ioan Jones, Rhtítbyn ............................................ 218 Parcta. Christmas Evane ar "Delerau Cymmundeb" ................................... 215 Cyfuodolion.......................................... 210 Llaẁlyfr Bedydd y Testamont Newydd .. 215 BARDDONIAETTl. Adgyfodiad Lazarus. ' Jones..................... Gan Jff. Iíufíh 816 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Onadaetb Llydaw ................................. 217 "ipdrem' ar taanes Cymdeithas Gonadol y Bedyddwyr.......................................... 218 Congo ................................................... 219 Ynys Buatan.......................................... 219 Chma . .................................................. 219 Y Genadaeth a Bedyddwyr Cymru......... 220 HANBSION Ctíabfodtdd,— Heol y Castell, Llangollon.......................Ä20 Athrofa Llangoilen ................................, 220 Hanesion Talfíbedio ........................... 221 1 Galwadau ............................................. 221 Bbdtddiadau........................................... 221 DABLITniAD............................................ 221 Mabwgoffa,— Mrs. Eliznbeth Ann Simpn, Rhtítnynr...... 22L„ Mr». Winifred Edwards, TalyBarn'............ 221 Adot.tgiad t Mis,— Mesnr y deprwm ................................... 222 Rhyddfrydwyr ('yrnni a'r deifwm............. 222 ('ais beiddgar y ToryáìcLj wastraffn arian y trethdalwyr ar y tetllü breninol......... 223 Mesnr addysg canolruddol Cymru............ 223 Amrtwiaethaü,— Pobl siaradtrar....................................... 223 Dynoliaoth Orist a'r jrrefydd Gristionogol yn rhwym wrth eu giiydd..................... 223 Nodiadau llênyddol................................. 224, Cyfrifon^ Oytpmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion, &c......................................... 2'24 Manion..............f.................................... 224 'I !•! m' • TT„1___ i! fHolwyddoregTitusLewiB, 2jo. *•« Cymhwys i bŵdosbartb. J 11 XlOLW3Taa.Oreo < Catechism y Bedyddwyr, ljc } Ar werth ÿn Swyddfa y 0 lOatecbism y Plant, lc, y cant, 68. 6c. ) Gbbal. Yn y Wasg, ESBONIAD AR Y GÀLATIAID: Yn cynnwys Diẃygiadau Oyfìeitbiadol, Nodiadau boirniadol ac eglurhaol, ac Amlinnelli | Prégethwrol. ^ GAN DÎL ROBERTS, PONTYPRIDD. l'ris ls., drwy y Post, ls. IJc, Hanes Oymmanfaoedd yBedyddwyr yn Nghymru GAN Y DIWBDDAlt BARCH. Wm. JONES, CAERDYDD. Pob archebion i'w gyru at y I'nrc.lt. J. H. Milen, 10, Janies Street, Htnith, C'arditf. LLANGOLLEN: ? ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WJLLIAMS." Pris Tair Ceiniog. ■m H.. , !■'<, >■■