Skip to main content

HflirydctorefTütH Îi3 v s, 2jo.; CatechÎ9my Be \y \áwyr, ljc ; Oatechiam y Plant, lc, y cant, 6s. tl^^a m m ■!■ i iiin ẃ—ü ii ■■irr—i—tmr*~rmii i~— — ■ iiiihm mh ib mm——— ■■imi ■—!!■— 6c.-e» Cyf. XXXVIII. Rhif 451. Y GREAL. GORPHENAF, 1889. CAHYS Ni ALLWN Nl ODIÍYI YN ERBYN V GWIRIONEDD, 0N0 DROS Y GWIRIQNEDD."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, Jfcc. Y OyífitWffiodŵr Ysgotaidd. Gan y Parch. D. Enan#.»......................................... ÌOT GnbaitÄ-taob a.tn»or i'r edfeinol ............. 170 Rhal'peThRu wyf yn gofio. Gan y Parcb. B. D. Boberts.....................................'. 17jr' Gostyneeirldrwyüd. Gan y Parch. W. V Ro(ienck ............................................. 179 Byrddau yr Arglwydd. Gan Mr. E. Creig- 'fryn Edwards...........................v........... 1*2 Atebion i cbwech o nfvn<Rdau ar " Berson CrÍBt." Gan Mr. W. Williams ............ 182 TîWTSENAU 0 WaHANOL FeüSTDD,— Crefydd mewn ymddyddanion gartref...... 186 ADOLTGIAD T WasG,— Tbel'ulp't Commentary ........................ 187 Tbe Supernatural in Nntnre................... 187 Hand-book8 for Bible (Jlasses and Private Stndents ........................................ 188 In Memoriam......................................... 188 TheHolyBible ..................................... 188 Testainont yr Efrydydd........................... Ia8 Awelon hedd. Gan Mr. E. Creigfryn Rdwards........................................... 189 Yr aelwyd. Gan Mr R W., ( Trebor Cybi) 189 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y Genadaeth......................................... 190 Llythyr oddiwrth y Parch. W. R James, india................................................... 190 HANESION CTFARFODTDD,— Cymmanfa Arfon.................................... 191 Cymmanfa Môn...................................... 193 Cymmanfa Dinbycb, Frlmt, a Meirion...... 198 Bala................................................... 196 BARDDONIAETII. Moses wrth y berth. Gan Machraeth Môn 1S9 Gan y Parch. J. Cydymdeimlad Crist. Pickerini?, (7<i 1- Hanbsion Talftredio galwadau ...... .......... Bedtddiadau.............. Dablithiau................. 195 195 195 195 Adoltgiad t Mis,— Cenadneth Mr. Glndstone yn Ngorllewin- barth LloegT ....................................... 195 Y trychmeb ofnadwy yn Johnstown........ 19ö Y irwahanglwyf yn Llundain .................. 196 l'ris, llian, 3/6, posbfree, blaendûl, Y.CYSSONYDD YSGRYTHYROL, Sef cydgordiad 700 o ymadroadion ewrth darawiadol. hnnesjddnl nc athrawiaethol y Beibl, a e^lunr yn nuhyniboith cant o r beirinaiu galluocaf. . GAN Y P A R C H . T. F 111 M S T ü N , G A R N . Yr archebion i'w honfon i 7r>»>. T. Frinfitnn, G irndnlbenmaen, IÌ.S.O., C<iinarvnnshire. ESBONIAD Yt y Wasg, AR Y GALATIAID Yn cynnwys Diwygiadsu Cyfieithiadol, Nodiadau heirniadol ac eglurbaol, ac Amlinnelliadau Preíethwrol. GAN DR. ROBERTá, PONTYPRIDD. ^f n awr yn barod, pris Swllt, Hanes Cymmanfaoedd yBedyddwyryn Nghymru. GAN Y DIWEDDAR BARCH. Wm. JONES, CAERDYDD. Tob arohebion i'w gyru at y I'nrah. J. H. Jíilet, 10, James Street, Iioath, Cardiff. LLANGOLLEN: * ARGRAPFWYD YN 8WYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. W1LLIAM8. Pris Tair Cainiog. _ ■ Llyfr A, B, C, Jc; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, &s y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. "=©&